Department of History

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Doctoral Thesis (monograph)
 2. En kvinnoröst i manssamhället : Agda Montelius 1850-1920

  Bokholm, S., 2001, Stockholmia Förlag, Kommittén för stockholmsforskning, S-105 35 Stockholm, Sweden. 400 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Gods, kvinnor och stickning : tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870

  Johansson, P. G., 2001, Historiska Media/Nordic Academic Press. 265 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 4. Not Just Any Water : Hinduism, Ecology and the Ganges Water Controversy

  Hansson, S., 2001, Department of Theology, Lund University. 160 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914–1940

  Andersson, I., 2001, Historiska Media. 358 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. Ett massmedium för folket : studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle

  Reuterswärd, E., 2001, Historiska Media/Nordic Academic Press. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Pestens gåta : farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne

  Persson, B., 2001, Historiska Media. 525 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte

  Ulf Zander, 2001, Nordic Academic Press. 656 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. Kampen om historien - Ådalen 1931 - Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000

  Johansson, R., 2001, Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Kammakargatan 11, 111 40 Stockholm. 557 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. En jude är en jude är en jude- : representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930

  Andersson, L. M., 2000, Nordic Academic Press. 621 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. Krigen som inte blev av : Sveriges fredliga officerskår vid 1800-talets mitt

  Hellstenius, M., 2000, Mats Hellstenius,. 201 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. A Perambulating Paradox: British Travel Literature and the Image of Sweden, c.1770-1865

  Davies, M., 2000, Mark Davies, c/o Hist. Dept,. 477 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. Biskopen visiterar. Den kyrkliga överhetens möte med lokalsamhället 1650-1760

  Larsson, O., 1999, Olle Larsson, Väderkvarnsbacken 97, S-35256 Växjö, Sweden,. 351 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. En välbyggd maskin, en mardröm för själen : det svenska fängelsesystemet under 1800-talet

  Nilsson, R., 1999, Lund University Press. 495 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. I säng och säte : relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland

  Lennartsson, M., 1999, Lund University Press. 381 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 16. Böcker, bildning, makt : Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901

  Leffler, M., 1999, Lund University Press. 380 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. Servants of Fortune. The Swedish court between 1598 and 1721

  Persson, F., 1999, Department of History, Lund university. 278 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1860-1900

  Hammar, I., 1999, Inger Hammar, Historiska institutionen, skilda bibliotek,. 318 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 19. Seen, or unseen? The portrayal of Women in historical scholarship in Sweden from 1890 to 1995

  Ljungh, A., 1999, Agneta Ljungh, Department of History, Box 2074, 220 02 Lund. 251 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 20. Great Britain, the United States, and the Security of the Middle East: The Formation of the Baghdad Pact

  Persson, M. P. S., 1998, Lund University Press. 368 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. Den rotfaste bonden - myt eller verklighet? Brukaransvar i Ramkvilla socken 1620-1820

  Perlestam, M., 1998, Magnus Perlestam, Mitthögskolan, Institutionen för kultur och humaniora, 871 88 Härnösand. 270 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 22. Patriarkalism och föreningsrätt : Om produktion och facklig kamp inom handelsträdgårdsnäringen i Malmö med omnejd fram till 1936

  Sundell, Å., 1997, Lund University Press. 232 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 23. Det Blänkande Eländet. En bok om Kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö

  Sörensen, T., 1997, Thomas Sörensen, Roslins väg 14B, 217 55 Malmö, Sweden. 222 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. Synd och skam : ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880

  Lindstedt Cronberg, M., 1997, Cronberg Publishers. 316 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 25. The Chinese Conception of Human Rights. The Debate on Human Rights in China, 1898-1949

  Marina Svensson, 1996, Department of East Asian Languages, Lund University. 346 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 26. Fruar och mamseller. Kvinnor inom sydsvensk borgerlighet 1790-1870

  Eva Helen Ulvros, 1996, Historiska Media, Lund. 440 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden : skatterättvisa i och mellan kommuner

  Andersson, L. I., 1995, 332 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Hyresvärlden. Maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö ca 1880 - 1925

  Hans Wallengren, 1994, Bokförlaget Mendocino. 445 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. The Early State and the Towns. Forms of Integration in Lombard Italy, AD 568-774

  Dick Harrison, 1993, Lund University Press. 313 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. Lärling - gesäll - mästare: hantverk och hantverkare i Malmö 1750-1847

  Lars Edgren, 1987, Lund: Dialogos. 403 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. För kung och fosterland : studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900

  Elmroth, I., 1981, 282 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Doctoral Thesis (compilation)
 33. Social Neoliberalism through Urban Planning: Bureaucratic Formations and Contradictions in Malmö since 1985

  Johan Pries, 2017 Aug 18, (Submitted) Lund. 248 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 34. Licentiate Thesis
 35. Folkmord som film: Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie

  Dahl, S., 2013, Lund. 274 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 36. Att digitalisera det förflutna: en studie av gymnasieelevers historiska tänkande

  Backman Löfgren, C., 2012, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 183 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 37. Spelar släkten någon roll? "Den lilla historien" och elevers historiemedvetande

  Berntsson, K., 2012, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 184 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 38. Lokalhistoria i norsk och svensk skola: historiekulturella perspektiv

  Hultman, A., 2012, 218 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 39. Att finna meningen i ett historieprov: en studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande

  Andersson Hult, L., 2012, 203 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 40. Det känns inte längre som det var länge sedan: en undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande

  de Laval, M., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 128 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 41. Mörkrets hjärta i klassrummet: historieundervisning och elevers uppfatttningar om förintelsen

  Persson, B., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 160 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 42. Möbelrike i tiden: om historiebrukets betydelse för identifikationsprocessen i en näringslivsregion

  Grahn, M., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 212 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 43. Med muren i backspegeln: nationens betydelse för ungas identitetsskapande i östra Tyskland

  Glaser, J., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 146 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 44. Historia i magasin: en studie av tidskriften Populär historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk

  Sjöland, M., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 198 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 45. "Nu er vi ikke mere piger": identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn 1880-1920

  Nordqvist, A., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 169 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 46. "Mänsklighetens största problem genom alla tider": en receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969

  Clavier, A., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 186 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 47. Historiemedvetande på prov: en analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia

  Alvén, F., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 241 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 48. Att hantera historia med ett öga stängt: samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter

  Rosenlund, D., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 204 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis