Department of History

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Licentiate Thesis
 2. Att digitalisera det förflutna: en studie av gymnasieelevers historiska tänkande

  Backman Löfgren, C., 2012, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 183 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 3. Spelar släkten någon roll? "Den lilla historien" och elevers historiemedvetande

  Berntsson, K., 2012, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 184 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 4. Lokalhistoria i norsk och svensk skola: historiekulturella perspektiv

  Hultman, A., 2012, 218 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 5. Att finna meningen i ett historieprov: en studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande

  Andersson Hult, L., 2012, 203 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 6. Det känns inte längre som det var länge sedan: en undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande

  de Laval, M., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 128 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 7. Mörkrets hjärta i klassrummet: historieundervisning och elevers uppfatttningar om förintelsen

  Persson, B., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 160 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 8. Möbelrike i tiden: om historiebrukets betydelse för identifikationsprocessen i en näringslivsregion

  Grahn, M., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 212 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 9. Med muren i backspegeln: nationens betydelse för ungas identitetsskapande i östra Tyskland

  Glaser, J., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 146 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 10. Historia i magasin: en studie av tidskriften Populär historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk

  Sjöland, M., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 198 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 11. "Nu er vi ikke mere piger": identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn 1880-1920

  Nordqvist, A., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 169 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 12. "Mänsklighetens största problem genom alla tider": en receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969

  Clavier, A., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 186 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 13. Historiemedvetande på prov: en analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia

  Alvén, F., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 241 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 14. Att hantera historia med ett öga stängt: samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter

  Rosenlund, D., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 204 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 15. Utmanad av ondskan: den svenska lärararkåren och nazismen 1933-1945

  Höjeberg, P., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 183 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 16. Likvärdighet till priset av likformighet? en studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia

  Gunnemyr, P., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 171 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 17. Den goda tanken och den onda erfarenheten: om den kommunistiska brottshistoriens omstridda plats i den svenska historiekulturen

  Lundell, V., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 157 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 18. Review article
 19. Tro och bevis: De medeltida mirakelberättelsernas paradox

  Eva Österberg, 2017 Jan 1, In : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 93, 3-4, p. 125-140 16 p.

  Research output: Contribution to journalReview article

 20. Historisk rättvisa som forskningsfält

  Malin Arvidsson, 2016, In : Historisk Tidskrift. 136, 3, p. 517-526

  Research output: Contribution to journalReview article

 21. Scandia introducerar: Contentious Politics Studies: Forskningsfältet social och politisk konfrontation på frammarsch i Skandinavien

  Brink Pinto, A., Martin Ericsson & Nyzell, S., 2015, In : Scandia. 81, 1, p. 93-110

  Research output: Contribution to journalReview article

 22. Vendinger mod følelse og affekt

  Bull Christiansen, L., Bolette Frydendahl Larsen & Hee Pedersen, C., 2013, In : Kvinder, køn og forskning. 3-4, p. 3-8

  Research output: Contribution to journalReview article

 23. Amerikaner och antiamerikaner. Sex studier av antiamerikanismen - en forskningsöversikt

  Alm, M., 2009, In : Scandia. 75, 1, p. 111-124

  Research output: Contribution to journalReview article

 24. Den konstruerade familjen

  Lars Edgren, 2007, In : Historisk Tidskrift. 127, 2, p. 316-324

  Research output: Contribution to journalReview article

 25. Recension: Åsa Carlson Kön, kropp och konstruktion (Symposion, 2001)

  Edenheim, S., 2002, In : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 4, p. 73-76

  Research output: Contribution to journalReview article

 26. Web publication/Blog post
 27. Barbro Soller and the Emergence of Modern Environmentalism in 1960s Sweden

  David Larsson Heidenblad, 2019 Sep 10

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 28. Religion as Knowledge

  Anna Nilsson Hammar & Kajsa Brilkman, 2019 Apr 24

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 29. Från blogg till bok - om nya och gamla publiceringsformer inom humaniora

  David Larsson Heidenblad, 2019 Mar 28, Tankesmedjan Humtank.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 30. Ett år av akademiskt skrivande: en blogg av David Larsson Heidenblad

  David Larsson Heidenblad, 2019 Feb 1

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 31. Another False Messiah: The Rise and Rise of Fin-tech in Africa

  Bateman, M., Duvendack, M. & Nicholas Loubere, 2019, ROAPE Publications.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 32. The Curious Case of M-Pesa’s Miraculous Poverty Reduction Powers

  Bateman, M., Duvendack, M. & Nicholas Loubere, 2019, Developing Economics : A Critical Perspective On Development Economics.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 33. Vad innebär valet i Armenien för ”Sammetsrevolutionen”?

  Avedian, V., 2018 Dec 18, Sällskapet för Studier av Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 34. How the Chinese Censors Highlight Fundamental Flaws in Academic Publishing

  Nicholas Loubere & Franceschini, I., 2018 Oct 21, Hong Kong Free Press.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 35. Der Datifizierte Bürger in China – Repressive Technologien in Den Diensten Von Vertrauen Und Gerechtigkeit

  Stefan Brehm & Nicholas Loubere, 2018 Oct 5, Fabrikzeitung.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 36. Cambodia's government turns the page

  Astrid Norén-Nilsson, 2018 Jul 22, East Asia Forum.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 37. Cambodia: Dispelling the Malaysia illusion

  Astrid Norén-Nilsson, 2018 Jul 11, Lowy Institute.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 38. Cambodia: towards July's elections and beyond

  Astrid Norén-Nilsson, 2018 Jun 19, Medium.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 39. Cambodia drifts towards autocracy

  Astrid Norén-Nilsson, 2018 Feb 4, East Asia Forum.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 40. China's Dystopian Social Credit System Is a Harbinger of the Global Age of the Algorithm

  Stefan Brehm & Nicholas Loubere, 2018 Jan 15, The Conversation.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 41. Introducing Environmental Historians to the History of Knowledge: The Circulation of Environmental Knowledge in Sweden 1967

  David Larsson Heidenblad, 2017 Nov 29, White Horse Press.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 42. Cambodian democracy on the ropes

  Astrid Norén-Nilsson, 2017 Nov 5, East Asia Forum.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 43. From Cultural History to the History of Knowledge

  Johan Östling & David Larsson Heidenblad, 2017 Jun 8, German Historical Institute in Washington, DC.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 44. Of Tartar Princesses, Poetry and Mongol Khans

  de Rachewiltz, I., Franceschini, I. & Nicholas Loubere, 2017, 14 p. New Zealand : China Heritage.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 45. Human Rights Online: Chinese Perspectives and Global Developments

  Marina Svensson, 2017, Institute for Security and Development Policy.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 46. Towards critical big data studies in and on China

  Marina Svensson, 2016 Oct 9, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 47. Det nationella skrattets gränser

  Ulrika Holgersson, 2016 Sep 27, Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 48. China’s growing E-commerce hitting the countryside: Nongcun Taobao

  Marina Svensson, 2016, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 49. Surveillance and Art

  Marina Svensson, 2016, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post