Department of History

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Doctoral Thesis (monograph)
 2. Musikens politiska ekonomi : lagstiftningen, ljudmedierna och försvaret av den levande musiken, 1925–2000

  Fleischer, R., 2012, Ink bokförlag. 630 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Streetlife in Late Victorian London : The Constable and the Crowd

  Andersson, P., 2012, 286 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 4. Åldrandet och språket: en språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875–1975

  Rosengren, A., 2011, Huddinge: Södertörns högskola. 234 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Att plantera ett barn : internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik

  Jonsson Malm, C., 2011, Lund University (Media-Tryck). 344 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. Kärlek per korrespondens : två förlovade par under andra hälften av 1800-talet

  Douglas, C., 2011, 296 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Professionens problematik : lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling.

  Ringarp, J., 2011, Makadam förlag. 232 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. Nyktra kvinnor : Folkbildare, företagare och politiska aktörer : Vita Bandet 1900–1930.

  Bengtsson, Å., 2011, Makadam förlag. 380 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. Taming the Prophets : Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden

  Kjellgren, M., 2011, Sekel Bokförlag. 332 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. Män i kostym : prinsar, konstnärer och tegelbärare vid sekelskiftet 1900

  Hedtjärn Wester, A., 2010, Nordiska museets förlag. 156 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. Intelligensaristokrater och arkivmartyrer : normerna för vetenskaplig skicklighet i svensk historieforskning 1900–1945

  Larsson, S., 2010, Gidlunds förlag. 339 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)