Department of History

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Doctoral Thesis (monograph)
 2. Gods, kvinnor och stickning : tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870

  Johansson, P. G., 2001, Historiska Media/Nordic Academic Press. 265 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Not Just Any Water : Hinduism, Ecology and the Ganges Water Controversy

  Sidsel Hansson, 2001, Department of Theology, Lund University. 160 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 4. Kvinnor mot krig : aktioner och nätverk för fred 1914–1940

  Andersson, I., 2001, Historiska Media. 358 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Ett massmedium för folket : studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle

  Reuterswärd, E., 2001, Historiska Media/Nordic Academic Press. 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. Pestens gåta : farsoter i det tidiga 1700-talets Skåne

  Persson, B., 2001, Historiska Media. 525 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Fornstora dagar, moderna tider. Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte

  Ulf Zander, 2001, Nordic Academic Press. 656 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. Kampen om historien - Ådalen 1931 - Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000

  Johansson, R., 2001, Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB, Kammakargatan 11, 111 40 Stockholm. 557 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. En jude är en jude är en jude- : representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930

  Andersson, L. M., 2000, Nordic Academic Press. 621 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. Krigen som inte blev av : Sveriges fredliga officerskår vid 1800-talets mitt

  Hellstenius, M., 2000, Mats Hellstenius,. 201 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)