Department of Sociology of Law

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Expert knowledge as a Condition of the Rhetorical Situation in Cases Concerning Compulsory Care of Children

  Eva Friis, 2017, In: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 40, 3-4, p. 169-181 13 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 2. Expertkunskap i rättegång - En rättssociologisk studie

  Eva Friis & Karsten Åström, 2018 Dec 2, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2018-19, 2, p. 344-371 28 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Användandet av domstols- och partssakkunniga i allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar: Domarnas behov och attityder samt processmodellens betydelse

  Eva Friis, 2018, Festskrift till Håkan Hydén. Banakar, R., Dahlstrand, K. & Ryberg Welander, L. (eds.). Lund: Juristförlaget i Lund, p. 193-203 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. The Gap Problem

  Eva Friis & Karsten Åström, 2020, Om rättssociologisk tillämpning. Schoultz, I. & Nafstad, I. (eds.). 1 ed. Lund: Studentlitteratur AB, p. 107-122 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. From Green Image to Green Practice. Normative action and self-regulation.

  Minna Gillberg, 1999, 217 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. Core components of the international forest regime complex

  Peter Glück, Arild Angelsen, Marie Appelstrand, Samuel Assembe-Mvondo, Graeme Auld & Karl Hogl, 2010, IUFRO World Series. IUFRO, Vol. 28. p. 37-55

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. "Den som tar skall ge igen" - Balansering - ett rättvist system för miljöhänsyn i samhällsbygandet?

  Elsa Grip, Skärbäck Erik, Karsten Åström & Anne-Lie Mårtensson, 1999, Sociology of Law, Lund University. (Sociology of Law Research Reports; vol. 1999:2)

  Research output: Book/ReportReport

 8. Egen dator som redskap för lärande. Utvärdering av projektet ”En-till-En” i två grundskolor i Falkenbergs kommun – Delrapport 1

  Helena Hallerström & Martin Tallvid, 2008, Sociology of Law, Lund University. 95 p. (Research Report in Sociology of Law; vol. 2008:9)

  Research output: Book/ReportReport

 9. Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling

  Helena Hallerström, 2006, 183 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. Skolledarskap för förändring och utveckling

  Helena Hallerström, 2005, Sociology of Law, Lund University. 182 p. (Research report in Sociology of Law; vol. 2005:3)

  Research output: Book/ReportReport

 11. Det åligger rektorn... Normer för och i en rektors utövande av ledarskap.

  Helena Hallerström & Per Wickenberg, 2004, Normvetenskapliga reflektioner. Artiklar om rättssociologi som normvetenskap.. Rejmer, A. (ed.). Sociology of Law, Lund University, Vol. Research Report in Sociology of Law 2004:5. p. 167-178

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Invandrarkvinnor på väg mot arbete genom utbildning och kooperation - extern utvärdering av projekt Trappan i stadsdelen Rosengård

  Helena Hallerström, 2007, Sociology of Law, Lund University. 55 p. (Research Report in Sociology of law; vol. 2007:3)

  Research output: Book/ReportReport

 13. Det åligger rektor - normer för utövande av rektors ledarskap

  Helena Hallerström & Per Wickenberg, 2004.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 14. FINSAM: Förändring av en välfärdsorganisation genom försöksverksamhet

  Claes-Göran Hammarsköld, 1997, Bokbox förlag. 286 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. Otillåten påverkan inom Kronofogdemyndigheten i Malmö Slutrapport till Kronofogdemyndigheten i Malmö.

  Helene Hansen, 2006, Sociology of Law, Lund University. 35 p. (Research Report in Sociology of Law)

  Research output: Book/ReportReport

 16. Øresundsregionens planlægging og forvaltning - en region, två plansystem och fyra fallstudier

  Jette Hansen Møller, Erik Skärbäck, Karsten Åström & Ole Hjort Caspersen, 2001.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 17. Strategin bör inriktas mot att förbättra anställningsvillkoren för de arbetstagare som har sämst villkor i Europa.

  Ann-Christine Hartzén, 2017, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 18. Den europeiska sociala dialogen som system – metodologiska reflektioner

  Ann-Christine Hartzén, 2019, Lavalgenerationen - 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt. Selberg, N. & Sjödin, E. (eds.). Uppsala: Iustus förlag, p. 189-204

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Integrated assessment of agricultural sustainability: exploring the use of models in stakeholder processes

  Sylvia Herrmann, Elske van de Fliert & Johanna Alkan Olsson, 2011, In: International Journal of Agricultural Sustainability. 9, 2, p. 293-296

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 20. Varför etiska kommittéer?

  David Hoff, 2003, 306 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. Moralfilosofiska riktningar och etiskt tänkande

  David Hoff, 1997, (Unpublished) Socialhögskolan, Lunds universitet.

  Research output: Working paper

 22. Rättsregler, normer och socialt handlande

  David Hoff & Måns Svensson, 1999, Aspekter av och perspektiv på normer: rättssociologer reflekterar kring normer. Hydén, H. (ed.). Sociology of Law, Lund University, Vol. Research Report, Sociology of Law 1999:3. p. 65-80

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Etiska kommittéer som autopoietiskt system

  David Hoff, 1998, (Unpublished) Avd. f. Rättssociologi.

  Research output: Working paper

Previous 1...7 8 9 10 11 12 13 14 ...37 Next