Department of Sociology of Law

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Going Green: A Study of Public Procurement Regulation

  Lina Wedin Hansson, 2009, Lund University. 198 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 2. Court Decisions in Public Procurement: Delineating the Grey Zone

  Lina Wedin Hansson & Karsten Åström, 2008, In: Scandinavian Studies in Law. 53, p. 407-421

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Offentlig upphandling ur upphandlarens perspektiv. Resultat från två studier med fokus på byggupphandling och ekologisk hållbarhet.

  Lina Wedin Hansson & Fredrik Waara, 2006, Sociology of Law, Lund University. 38 p. (Research Report in Sociology of Law; vol. 2006:3)

  Research output: Book/ReportReport

 4. Public spending and public participation : how is participation effectuated in public procurement

  Lina Wedin Hansson, 2010, Participative aspects of law : a socio-legal perspective. Baier, M. (ed.). Lund Studies in Sociology of Law, Vol. 31. p. 45-58

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Kan man köpa framtiden?

  Lina Wedin Hansson, 2015, 15 hållbara lösningar för framtiden. Nordh, N. (ed.). Elanders, p. 35-44

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Hållbar offentlig upphandling av renovering

  Lina Wedin Hansson, 2015, Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering - En antologi. Lind, H. & Mjörnell, K. (eds.). Sustainable Integrated Renovation, p. 143-149

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. En byggentreprenörs erfarenhet av renovering med social hållbarhet - Exemplet Vivalla

  Lina Wedin Hansson, Roba Ghadban & Faiz Mawlayi, 2015, Borås: Responstryck.

  Research output: Book/ReportReport

 8. Institutional incentives for sustainable public procurement: A case study of sustainability considerations in the Swedish construction sector

  Lina Wedin Hansson & Susanna Johansson, 2015, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 9. COURT DECISIONS IN PUBLIC PROCUREMENT: DELINEATING THE GREY ZONE

  Lina Wedin Hansson & Karsten Åström, 2008, (Submitted).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 10. Hållbar samverkan? En fallstudie av samverkan i hållbar offentlig byggupphandling

  Lina Wedin Hansson & Susanna Johansson, 2016 Nov 30, Lund: Sociology of Law, Lund University. 62 p. (Sociology of Law Research Report; vol. 1)

  Research output: Book/ReportReport

 11. Ett steg fram och ett tillbaka... Statens styrning av miljö och hållbar utveckling genom skollag, läroplaner och kursplaner

  Per Wickenberg & Ulf Leo, 2013, Sociology of Law, Lund University. (Sociology of Law research Report; vol. 2013:1)

  Research output: Book/ReportReport

 12. Norm Formation from the Inside of a Court

  Per Wickenberg, 2015, (Submitted) Oslo Law Review, OsLaw. Bygrave, L. A. (ed.). University of Oslo, Faculty of Law, 27 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 13. The Unknown but Well-Known Wells in Holma. Public Participation in the City Tunnel Project in Malmö

  Per Wickenberg, 2009, Participative aspects of law: a socio-legal perspective. Baier, M. (ed.). Lund Studies in Sociology of Law, p. 167--182

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Från undervisningsområde till etablerat forskningsfält. Forskarnätverk som stöd och stimulans för mångvetenskaplig forskning om och för utbildning för hållbar utveckling

  Per Wickenberg & Johan Öhman, 2008, Resultatdialog 2008. Forskning inom utbildningsvetenskap. Vetenskapsrådets rapportserie 12:2008. Vetenskapsrådet, p. 111-136

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Greening Education in Europe : Research report on Environmental Education, Learning for Sustainable Development and Local Agenda 21 in Europe

  Per Wickenberg, 2000, Sociology of Law, Lund University. 112 p. (Research Report in Sociology of Law; vol. 2000:1)

  Research output: Book/ReportReport

 16. Normstödjande strukturer: Miljötematiken börjar slå rot i skolan

  Per Wickenberg, 1999, Lund University. 546 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. Kan utbildning förändra världen?

  Per Wickenberg, 2005, In: Pedagogiska Magasinet. Nr 4 / 2005, November 2005, p. 30-35

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Brunnarna i Holma. Samrådens konkreta genomförande 2000-2002 för Citytunnelprojektet i Malmö

  Per Wickenberg, 2003, Sociology of Law, Lund University. 274 p. (Research Report in Sociology of Law; vol. 2003:1)

  Research output: Book/ReportReport

 19. Reflections on implementing Child Rights Convention in Education in a global perspective 2003‐2011

  Per Wickenberg, Ulf Leo, Bodil Rasmusson, Agneta Wångdahl Flinck, Bereket Yebio & Lena Andersson, 2012, In: Academia - a peer reviewed international journal on education. 1, 1, p. 23-29

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Øresundsklasserum­­ - konsten att navigera i kaos

  Per Wickenberg & Lars Persson, 2013, Centrum för Danmarksstudier, Lunds universitet.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 21. Arbetsmiljö - kunskap och handling

  Per Wickenberg (ed.), Mats Bohgard (ed.) & Robert Ragneklint (ed.), 2004, Studentlitteratur AB. 321 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)