Department of Sociology of Law

Organisational unit: Department

More filtering options
  1. Internkontroll och systemtillsyn av arbetsmiljön i fyra svenska kommuner. En rättssociologisk studie.

    Zanderin, L., 2004, 336 p.

    Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

  2. Sociologiska perspektiv på minoritetsspråk och nationsbygge i Turkiet och Kina

    Zettervall, C. & Wedin, C., 2001, Mänskliga rättigheter-akutella forskningsfrågor. Gunner, G. & Spiliopoulou Åkermark, S. (eds.). Iustus förlag, p. 248-272

    Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1...15 16 17 18 19 Next