Department of Sociology of Law

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. 2003
 2. Att tänka rätt är lätt, att tänka nytt är svårt. Om att gå från ett idésystem till ett annat

  Håkan Hydén, 2003, Fortsatt uferdig. Festskrift til Thomas Mathiesen. Andernæs, K. & Papendorf, K. (eds.). Pax Forlag, p. 81-92

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Brunnarna i Holma. Samrådens konkreta genomförande 2000-2002 för Citytunnelprojektet i Malmö

  Per Wickenberg, 2003, Sociology of Law, Lund University. 274 p. (Research Report in Sociology of Law; vol. 2003:1)

  Research output: Book/ReportReport

 4. Jämställdhetens dilemman

  Eva Schömer, 2003, Jämställdhetens dilemman. Mer än bara kvinnor och män. Mulinari, D., Sandell, K. & Schömer, E. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 89-117

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Legal and Governing Strategies - Towards a Law of Sustainable Development

  Håkan Hydén & Minna Gillberg, 2003, Individual and structural determinants of environmental practice. Biel, A., Hansson, B. & Mårtensson, M. (eds.). Ashgate

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Legal Ideals and Normative Realities: A case study of children's rights and child labor activity in Paraguay

  Patrik Olsson, 2003, Lund University. 178 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Mer än bara kvinnor och män : feministiska perspektiv på genus

  Diana Mulinari (ed.), Kerstin Sandell (ed.) & Eva Schömer (ed.), 2003, Studentlitteratur AB. 301 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 8. När "jussen" varken styr eller är rättssäker

  Karsten Åström, 2003, Fortsatt uferdig. Festskrift till. Andenaes, K. & Papendorf, K. (eds.). Pax Forlag, p. 93-102

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Norms and legal rules: An investigation of the tunnel construction through the Hallandsås ridge

  Matthias Baier, 2003, Lund University. 197 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. Participation and collaboration

  Marie Appelstrand, 2003, BOKU; Wien. (Publication Series of the Institute of Forest Sector Policy and Economics; vol. Volume 48)

  Research output: Book/ReportReport

 11. Rättssociologi som rättsvetenskap

  Håkan Hydén, 2003, Studentlitteratur AB. 213 p.

  Research output: Book/ReportBook

 12. Skapandet av en föreställd gemenskap - det "nya Europa"

  Anna Piasecka, 2003, Sociology of Law, Lund University. 35 p.

  Research output: Book/ReportReport

 13. Social investigations on children. A sociology of law study of legislative requirements, argumentation and consequences for the individual.English summary of Ph D. thesis "Social Investigations on Children. A sociology of Law Study of Legislative Requirements, Argumentation and Consequences for the Individual"

  Eva Friis, 2003, Sociala utredningar om barn. En rättssociologisk studie av lagstiftningens krav, utredningarnas argumentationer och konsekvenser för den enskilde. Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. The Polish European Paradox

  Anna Piasecka, 2003, Sociology of Law, Lund University. 41 p.

  Research output: Book/ReportReport

 15. Vårdnadstvister och barnets bästa. Om konfliktlösning på familjerättens område.

  Annika Rejmer & Anna Singer, 2003, In: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. Årgång 26, nr 102, Nr 3

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Varför etiska kommittéer?

  David Hoff, 2003, Lund University. 306 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 17. 2002
 18. Lägg ner vapnen för barnens skull

  Annika Rejmer & Anna Singer, 2002 Oct 30, Dagens Nyheter.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 19. Social ekonomi ger kreativitet

  Håkan Hydén, 2002 May 25, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 20. Inrätta centrum för människorätt

  Håkan Hydén, 2002 May 12, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 21. Domstolar missar barnets bästa

  Annika Rejmer & Anna Singer, 2002 Jan 25, Dagens Nyheter.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 22. A visual self-image of legal authority: 'The temple of law'

  Bo Carlsson & Matthias Baier, 2002, In: Social & Legal Studies. 11, 2, p. 185-209

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning av vårdnadstvister

  Annika Rejmer, 2002, In: Svensk Juristtidning. Häfte 2 - 2002, Häfte 2 - 2002, p. 138-156

  Research output: Contribution to journalArticle