Department of Sociology of Law

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Doctoral Thesis (monograph)
 2. En essä om estetisk efterrättelse.

  Börrefors, J., 2007, 231 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Normbildningsprocess genom brukarsamverkan

  Friberg, S., 2006, 235 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 4. Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling

  Hallerström, H., 2006, 183 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Rättssäkerhet och tvångsvård. En rättssociologisk studie

  Staaf, A., 2005, 356 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 6. Internkontroll och systemtillsyn av arbetsmiljön i fyra svenska kommuner. En rättssociologisk studie.

  Zanderin, L., 2004, 336 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Varför etiska kommittéer?

  David Hoff, 2003, 306 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)