Department of Sociology of Law

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Book
 2. Rättssociologi som rättsvetenskap

  Håkan Hydén, 1997, Lunds universitet : Sociologiska institutionen. 130 p. (Lund studies in sociology of law; vol. 3)

  Research output: Book/ReportBook

 3. Rättens Dilemma: Om konflikthantering i ett mångkulturellt samhälle

  Reza Banakar, 1994, Bokbox förlag. 351 p. (Scandinavian Studies in the Sociology of Law III)

  Research output: Book/ReportBook

 4. På goda grunder. Inspirationsbok om miljö för lärare och andra framtidsarbetare

  Bodil Jönsson & Per Wickenberg, 1992, Förlags AB Wiken, Höganäs. 152 p.

  Research output: Book/ReportBook

 5. Mark, politik och rätt. - Om plan- och bygglagen i praktiken

  Hans Fog, Jan Bröchner, Karsten Åström & Anders Törnquist, 1992, Byggforskningsrådet (BFR). (T; vol. 22)

  Research output: Book/ReportBook

 6. Det kontrollerade byggandet

  Hans Fog, Jan Bröchner, Karsten Åström & Anders Törnquist, 1989, Carlsson Bokförlag.

  Research output: Book/ReportBook

 7. Socialtjänstlagstiftningen i politik och förvaltning. En studie av parallella normbildningsprocesser.

  Karsten Åström, 1988, Lund University Press. (Lund Studies in Law and Society; vol. 1)

  Research output: Book/ReportBook

 8. Sociala styrningsformer

  LENA LINDGREN, Dan Magnusson & Per Stjernquist, 1971, Stockholm: Almqvist & Wiksell. 146 p.

  Research output: Book/ReportBook

 9. Anthology (editor)
 10. Labour, Mobility and Informal Practices in Russia, Central Asia and Eastern Europe: Power, Institutions and Mobile Actors in Transnational Space

  Rano Turaeva (ed.) & Rustam Urinboyev (ed.), 2021, London: Routledge. 272 p. (Routledge BASEES series)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 11. Central Asian Law: Legal Cultures, Governance and Business Environment in Central Asia. A Collection of Papers from Central Asian Guest Researchers Seconded to Lund University

  Rustam Urinboyev (ed.), 2020 Nov 18, Lund: Lund University (Media-Tryck). 151 p. (Research Report in Sociology of Law; no. 2)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 12. Om rättssociologisk tillämpning

  Isabel Schoultz (ed.) & Ida Nafstad (ed.), 2020, Lund: Studentlitteratur AB. 331 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 13. Refugees and the violence of welfare bureaucracies in Northern Europe

  Dalia Abdelhady (ed.), Nina Gren (ed.) & Martin Joormann (ed.), 2020, Manchester University Press. 231 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 14. Sociedad de riesgo y globalización. Retos del expansionismo legal. Perspectivas cubana y escandinavia

  Ida Nafstad (ed.), Knut Papendorf (ed.) & Iracema Gálvez Publa (ed.), 2019, Oslo: Novus Forlag. 400 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 15. Perspektiv på barnkonventionen: Forskning, teori och praktik

  Lina Ponnert (ed.) & Anna Sonander (ed.), 2019, Lund: Studentlitteratur AB. 493 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 16. Festskrift till Håkan Hydén

  Reza Banakar (ed.), Karl Dahlstrand (ed.) & Lotti Ryberg Welander (ed.), 2018, 1 ed. Lund: Juristförlaget i Lund. 820 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 17. Restorative Processes from Oslo to Havana and Back: Discussions on Implementing and Strengthening Restorative Justice Processes in Cuba and Norway

  Ida Nafstad (ed.) & Knut Papendorf (ed.), 2017, Novus Forlag. 285 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 18. Los procesos restaurativos en Oslo y la Habana: Experiencias y diálogos teóricos acerca de la justicia restaurativa en Cuba y Noruega

  Ida Nafstad (ed.) & Knut Papendorf (ed.), 2017, Novus Forlag. 321 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 19. Enforcing Child Rights Globally

  Ulf Leo (ed.), Emma Alfredsson (ed.), Lena Andersson (ed.), Agneta Wångdahl Flinck (ed.), Bodil Rasmusson (ed.) & Per Wickenberg (ed.), 2014, Lund University. 200 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 20. Social Innovation in a Digital Context.

  Kari Rönkkö (ed.), Måns Svensson (ed.) & Linda Palmqvist (ed.), 2014, LUCE Lund University. 105 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 21. Social and Legal Norms. Towards a Socio-legal Understanding of Normativity

  Matthias Baier (ed.), 2013, Ashgate.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 22. Law and Social Theory

  Reza Banakar (ed.) & Max Travers (ed.), 2013, Hart Publishing Ltd. 400 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 23. Norms between law and society. A collection of Essays from Doctorates from Different Academic Subjects and Different Parts of the World

  Håkan Hydén (ed.), 2011, Sociology of Law, Lund University. 168 p. (Lund Studies in Sociology of Law 37)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. En bok om genus

  Eva Schömer (ed.) & Angelfors Christina (ed.), 2010, Växjö University Press. 234 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)