Department of Sociology of Law

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Article
 2. Två konferenser: Paris och Lund

  Lena Lindgren, 2004, In: Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia. 91, p. 55-66

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Varifrån man talar

  Lena Lindgren & Jesper Svenbro, 2004, In: Glänta. 4, p. 84-91

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Vårdnadstvister och barnets bästa. Om konfliktlösning på familjerättens område.

  Annika Rejmer & Anna Singer, 2003, In: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. Årgång 26, nr 102, Nr 3

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. A visual self-image of legal authority: 'The temple of law'

  Bo Carlsson & Matthias Baier, 2002, In: Social & Legal Studies. 11, 2, p. 185-209

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Barnperspektiv och barnets bästa i tingsrätts handläggning av vårdnadstvister

  Annika Rejmer, 2002, In: Svensk Juristtidning. Häfte 2 - 2002, Häfte 2 - 2002, p. 138-156

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Barnets bästa i handläggningen av vårdnadstvister

  Annika Rejmer, 2001, In: Skriftserie - Universitetet i Tromsø, Institutt for rettsvitenskap. p. 24-32

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Sekretess - för vems skull?

  Bodil Jönsson & Håkan Hydén, 1998, In: Socialpolitik. 1, p. 14-17

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Rättens utveckling i den globala byn

  Reza Banakar, 1995, In: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 71, p. 3-19

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Kvotering skapar inga nya jobb

  Reza Banakar, 1995, In: I & M. 1995, 4, p. 7-11

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Det offentliga samtalet om etnokulturella frågor

  Reza Banakar, 1993, In: Häften för kritiska studier. 1-2, p. 81-96

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Svart eller vit i lagens ögon

  Reza Banakar, 1993, In: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 60, 16, p. 49-67

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Salman Rushdie och liberalismens heliga ko

  Reza Banakar, 1992, In: Häften för kritiska studier. 25, 2, p. 3-14

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Rättslig diskurs i etnokulturella frågor

  Reza Banakar, 1992, In: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 57, 2, p. 38-50

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Debatt på låtsas

  Reza Banakar, 1991, In: I & M. 91, 6, p. 3-10

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Lagen - politikens verktyg

  Reza Banakar, 1990, In: I & M. 91, 5, p. 4-9

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Etnisk diskriminering i arbetslivet

  Reza Banakar, 1990, In: I & M. 1990, 4, p. 22-24

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. The Dilemma of Law: An Examination of Cotrovertial Judicial Decisions in Ethno-Culturally Based Legal Disputes

  Reza Banakar, 1989, In: Tidskrift för rättssociologi. 6, 3/4, p. 225-249

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Samtal med Serres

  Lena Lindgren, 1986, In: Filosofisk tidskrift. 7, 2, p. 29-37

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Sociology of Law in Scandinavia

  Håkan Hydén, 1986, In: Journal of Law and Society. 13, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Debate/Note/Editorial
 22. In Memoriam Reza Banakar 1959-2020

  Niklas Selberg & Martin Joormann, 2021 Feb, In: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 43, 3, p. 9-11 3 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 23. Law and Digital Society

  Stefan Larsson & Måns Svensson, 2017 Jan 24, In: RCSL Newsletter. 2017, 1, p. 4-6 3 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

Previous 12 3 4 5 6 7 8 9 ...37 Next