Department of Strategic Communication

Organisational unit: Department

More filtering options
 1. Nätvärde. En longitudinell studie av kvinnors och mäns sociala nätverk i svensk civilekonomutbildning

  Nils Gustafsson

  The Bank of Sweden Tercentenary Foundation: Swedish Foundation for Humanities and Social Science Research

  2017/10/192021/12/31

  Project: Other

 2. Political participation among young people – from party democrats to social media activists?

  Malena Rosén Sundström, Nils Gustafsson, Hanna Bäck & Emma Bäck

  Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

  2015/07/012018/08/31

  Project: Research

 3. ELAN III: Energikonsumtion och köpbeslut - styrande faktorer och agerande.

  Anna-Lisa Linden, Erika Jörgensen Blücher & Åsa Thelander

  2007/01/012008/12/31

  Project: Research

 4. Kommunikation i förändringsprocesser

  Mats Heide

  2006/01/012008/12/31

  Project: Research

 5. Ways Ahead - environment, individuals and social structures

  Anna-Lisa Linden, Åsa Thelander, Åsa Waldo, Gunilla Jarlbro, Håkan Hydén, Mikael Klintman & Erika Jörgensen Blücher

  1996/01/012001/12/31

  Project: Research