Division of Art History and Visual Studies

Organisational unit: Division

More filtering options
 1. 2005
 2. Bilderna från dödslägren

  Max Liljefors, 2005, Populär Historia, 5, p. 38-43.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 3. Bodies, Desires, Identities. The Photography of Jan Saudek

  Flagge, S., 2005, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 4. Boutiquehotell och aura-ekonomi

  Strannegård, M., 2005, Servicemötet - Multidisciplinära öppningar. Corvellec, H. & Lindquist, H. (eds.). Liber

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. En tidig morgon i det offentliga rummet

  Max Liljefors, 2005, Fotografi i fokus. Malmös och Lunds fotobienneal 2005. Fotografi i fokus

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Form i förändring: några teman i Föreningen Svenska Forms tidskrift 1945-2002

  Ludwig Qvarnström, 2005, [Publisher information missing]. 139 p.

  Research output: Book/ReportBook

 7. Funktionell stilren och blond: designretoriken i tridskriften Form

  Ludwig Qvarnström, 2005, In : Valör. 1, p. 12-19

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Glasmåleri, modernitet och modernism : studier i glasmåleriets (konst)historia 1851-1955

  Fuchs, H., 2005, Department of Art History and Musicology. 242 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. Hemslöjd som feministisk strategi?

  Rosenqvist, J., 2005, Den feminina textilen. Makt och mönster. Svensson, B. & Waldén, L. (eds.). Nordiska museets förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Kalkyler ersätter visioner

  Linde-Laursen, A., 2005, In : I & M. 2005, 3, p. 22-24

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. "Kroppen och den anatomiska kroppen", i: Kroppen. Konst och vetenskap

  Weimarck, T., 2005, Kroppen. Konst och vetenskap. Holger, L. (ed.). Nationalmuseum

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Kvinna vid havet: några reflektioner kring Konstverkets födelse

  Ludwig Qvarnström, 2005, In : Valör. 3, p. 10-16

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Lergodset från Höganäsbolaget 1832-1926

  Weimarck, A-C. & Weimarck, T., 2005, Raster förlag. 345 p.

  Research output: Book/ReportBook

 14. Mobile Dreams

  Strannegård, M., 2005, Experiencescapes. Tourism, Culture, and Economy. O'Dell, T. & Billing, P. (eds.). Copenhagen Business School Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. NM 412 Abraham van Dijck A Family Saying Grace, kat. nr. 166

  Johansson, B-I., 2005, Dutch and Flemish Paintings II. Görel Cavalli-Björkman

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Om High Heel Sisters' Stand Piece i Stockholm, mars 2004: Föreställningar om teori i praktiken eller en ny treenighet utmanar patriarkatet

  Rosenqvist, J., 2005, En blick från sidan. Genusforskning under tre decennier. Fagerström, L. & Nilson, M. (eds.). Förlags AB Gondolin

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Prime time trauma - historia och television

  Max Liljefors, 2005, Hedendomen i historiens spegel - bilder av det förkristna Norden. Raudvere, C., Andrén, A. & Jennbert, K. (eds.). Nordic Academic Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Randi Fisher - svensk modernist

  Fagerström, L., 2005, Ellerströms förlag. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 19. Scenografi för ett ståndsmässigt liv. Adelns slottsbyggande i Skåne 1840-1900.

  Bjurklint, K., 2005, Sekel Bokförlag. 327 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 20. Tillvaratagna effekter. Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll

  Sundberg, M., 2005, Makadam förlag. 444 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 21. Transformers. Hip hotels and the cultural economics of aura-production.

  Strannegård, M., 2005, Magic, Culture and the New Economy. Löfgren, O. & Willim, R. (eds.). Berg Publishers

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Vägen till en färdig C-uppsats kan vara lång – men god handledningsdesign kan skapa genvägar

  Johansson, B-I., 2005, Utvecklingskonferensen för högre utbildning.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 23. Videokonsten. En introduktion.

  Max Liljefors, 2005, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 24. Without Body

  Larsen, B., 2005, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 25. 2004
 26. Är hemslöjden en spettkaka?

  Rosenqvist, J., 2004, Design - vad är det? med fokus på H55. Malmstedt, M., Ohlsson, K. & Rigstam, U. (eds.). Helsingborg : Kulturmagasinet : Helsingborgs museiförening

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Bildrepresentationer och bildanalys - replik till Thomas Roth

  Max Liljefors & Ulf Zander, 2004, In : Scandia. 70, p. 99-100

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Der Zweite Weltkrieg und die schwedischen Utopie

  Max Liljefors & Ulf Zander, 2004, Mythen der Nationen. 1945 - Arena der Erinnerungen, Band II. Flacke, M. (ed.). Deutsches Historisches Museum, p. 569-587

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Det förbjudna mödraskapet : En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap

  Jönsson, K., 2004, Bokbox förlag. 243 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. Elis Eriksson, samtiden och nuet

  Andersson, F., 2004, Konstperspektiv, 4, p. 30-33.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 31. Excess och aktionskonst en semiotisk analys av Hermann Nitschs Das 6-Tage-Spiel med betoning på första dagens Mittagsfinale

  Sternudd, H., 2004, Heterogénesis förlag, Box 760, SE-220 07 LUND,. 193 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Förflutenhetens bilder

  Max Liljefors, 2004, Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Karlsson, K-G. & Zander, U. (eds.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Från jordbävning till byggnadsgrund: mytiska inslag i minnet av Förintelsen

  Max Liljefors, 2004, Minne och myt - konsten att skapa det förflutna. Berggren, Å., Arvidsson, S. & Hållans, A-M. (eds.). Nordic Academic Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Kählers værk. Om familjen Kähler og deres keramiske værkstedt i Næstved 1839-1974

  Weimarck, A-C., 2004, In : Scandinavian Journal of Design History. Vol. 14, p. 105-110

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 35. Mexican Mural Movement. Myths and Mythmakers

  Sampaio Amaro, F., 2004, Fernando Amaro, Rua Miguel Bombarda, Bloco B, 5° dt° mar, 8000-394 FARO, Portugal,. 607 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Nu kan vi lyfta oss själva i håret, resp. Ur The Digital Theatre (1983)

  Weimarck, T., 2004, Sture Johannesson : Counterclockwise Circumambulation. Lunds konsthall

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Om design och designforskning : ett humanistiskt perspektiv

  Weimarck, T., 2004, Designmedvetenskap. Vetenskapsrådets temabok 2004.. Vetenskapsrådet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Place-Making in the Global Village. Øresund: a Brand New Future?

  Linde-Laursen, A. & Tangkjær, C., 2004, Regional Policies in Europe. Soft Features for Innovative Cross-Border Cooperation. Zimmermann, F. & Janschitz, S. (eds.). Graz: Leykam, p. 9-29

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Schweden : Der Zweite Weltkrieg und die schwedische Utopie

  Max Liljefors & Ulf Zander, 2004, Mythen der Nationen. 1945 – Arena der Erinnerungen. Flacke, M. (ed.). Deutsches Historisches Museum, Vol. 2. p. 569-587

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. 'Seeing/Hearing/Speaking'

  Andersson, F., 2004, Leonardo, 37, 2, p. 169-169.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 41. Takahiko iimura: Video and Semiology

  Andersson, F., 2004, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 42. Tredje rikets estetik

  Max Liljefors, 2004, Andra världskriget. En uppslagsbok om bakgrund, förlopp och efterspel. Söderberg, P. (ed.). Nationalencyklopedin

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. 2003
 44. Anklagad Gerhard Richter – retoriken i kritiken

  Kicki Sjögren, 2003, Om konstkritik. Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000. Sjölin, J-G. (ed.). Palmkrons förlag, p. 142-171

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Bild, förnuft och oförnuft. Om Encyklopediens planscher

  Sjölin, J-G. (Translator) & Barthes, R., 2003, Design och konst: Texter efter 1960 / Skriftserien Kairos. Raster förlag, Vol. 8:2. p. 21-93 samt 238

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Boris Lurie and NO!art

  Max Liljefors, 2003, In : Heterogénesis: Revista de Artes Visuales. 44, July, p. 32-41

  Research output: Contribution to journalArticle

 47. Butterflies, Immigration, and Tactics of Invisibility

  Max Liljefors, 2003, Heterogénesis: Revista de Artes Visuales, 1.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 48. Den anonyme EE – 12 reliefer och tre lådor på Norrköpings Konstmuseum

  Andersson, F., 2003, In : Artes. 1, p. 109-119

  Research output: Contribution to journalArticle

 49. Den stökiga samtiden i en slottspark: en studie i användningen av liknelser, metaforer, associationer och referenser i beskrivningar av konst

  Ludwig Qvarnström, 2003, Om konstkritik: Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000. Sjölin, J-G. (ed.). p. 268-302

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Design och konst : texter om gränser och överskridanden. Del 1: Texter före 1960

  Weimarck, T. (ed.), 2003, Raster förlag. 234 p. (Skriftserien Kairos; vol. 8)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 51. Design och konst : texter om gränser och överskridanden. Del 2: Texter efter 1960

  Weimarck, T. (ed.), 2003, Raster förlag. 246 p. (Skriftserien Kairos; vol. 8)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 52. Det neutrala landet ingenstans. Bilder av andra världskriget och den svenska utopin

  Max Liljefors & Ulf Zander, 2003, In : Scandia. 69, 2, p. 209-242

  Research output: Contribution to journalArticle

 53. Göra gatan. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden

  Elisabeth Högdahl, 2003, Gidlunds förlag. 274 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)