Division of Art History and Visual Studies

Organisational unit: Division

More filtering options
 1. 2003
 2. Illusion

  Måns Holst-Ekström, 2003, Floden och tornet: En vägvisare till Tungelsta trädgårdspark. Magnusson, A. (ed.). Haninge: Haninge kommun, p. 39-45

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Inledning

  Sjölin, J-G., 2003, Om konstkritik: Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000. Sjölin, J-G. (ed.). Palmkrons förlag, p. 11-33

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Interikonicitet. En semio-hermeneutisk studie

  Adelsten, N., 2003, Nils Adelsten, Farinvägen 41, S-245 33, Staffanstorp, Sweden. 250 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Introduktion

  Weimarck, T., 2003, Design och konst – texter om gränser och överskridanden. Del 1: Texter före 1960. Weimarck, T. (ed.). Raster förlag, Vol. 1. p. 11-40

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Introduktion

  Weimarck, T., 2003, Design och konst – texter om gränser och överskridanden. Del 2: Texter efter 1960. Weimarck, T. (ed.). Raster förlag, Vol. 2. p. 11-19

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Kameran kan inte se

  Max Liljefors, 2003, Fotografi i fokus. Malmös och Lunds fotobienneal 2003. Fotografi i fokus

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Kunsten og kønnet. Om udsmykningen på Gimlemoen

  Larsen, B., 2003, I fellesskapets rom. Vaa, A. (ed.). Høyskoleforlaget, p. 39-55

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Måleri – det utvidgade fältet. En studie av 20 kritikers respons på en programutställning

  Sjölin, J-G., 2003, Om konstkritik: Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000. Sjölin, J-G. (ed.). Palmkrons förlag, p. 64-141

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Mellan Rum. En studie i fysisk och mental utveckling av kommunikation med utgångspunkt i en mellanstadieklass

  Olsson, G., 2003, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 392 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 11. Mellem postkort og politisk strategi – branding af nationer, regioner og byer.

  Linde-Laursen, A., Buhl Pedersen, S. & Tangkjær, C., 2003, Copenhagen Business School, 29 p. (Working Paper; vol. 4).

  Research output: Working paper

 12. Något in i bildrummet...

  Sjölin, J-G., 2003, Moderna Museet c/o Malmö konsthall. Hahr, T., Engblom, S. & Claeson, I. (eds.). Moderna museet, Stockholm & Malmö konsthall, Malmö, Vol. Malmö konsthalls katalog nr 194. p. 41-41

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Navnene findes

  Larsen, B., 2003, Galleri Bo Bjerggaard.

  Research output: Book/ReportBook

 14. Om konstkritik. Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000

  Sjölin, J-G. (ed.), 2003, Palmkrons förlag. 371 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 15. On 'Image', 'Mimesis', and 'Representation', and the Roles of studium and punctum in Interpretation.

  Weimarck, T., 2003, Subjectivity and Methodology in Art History. Rossholm Lagerlöf, M. & Karlholm, D. (eds.). Eidos. Skrifter från Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Regional integration: processer og paradokser

  Linde-Laursen, A., 2003, Forskellige mennesker? Regionale forskelle og kulturelle særtræk. Adriansen, I. & Christiansen, P. O. (eds.). Ebeltoft: Skippershoved, p. 185-204

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. The Problem of Uncertainty, Elusiveness, and Absence of Meaning in Art History

  Sjölin, J-G., 2003, Eidos. Hall, T. & Rossholm Lagerlöf, M. (eds.). Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Vol. 8. p. 45-58 14 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 18. Transgressing the boarders of textile art

  Rosenqvist, J., 2003, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 19. Vi är alla samtida, men några är mera samtida än andra

  Sjölin, J-G., 2003, Konstperspektiv, 2003, 4, p. 22-26.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 20. 2002
 21. Varje bild har sin innebörd

  Sjölin, J-G., 2002 Jul 3, [Publication information missing].

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 22. Surrealism i vår tid

  Sjölin, J-G., 2002 Jun 5, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 23. Becoming Muslim: Meanings of Conversion to Islam

  Månsson, A., 2002, Anna Månsson, Finngatan 8, 223 62 Lund, Sweden,. 254 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. Bertil Gadö: laveringarna. Ett konstnärsporträtt.

  Weimarck, T., 2002, Pequod, 30, p. 143-156.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 25. Bilder av Förintelsen. Mening, minne, kompromettering

  Max Liljefors, 2002, Palmkrons Bok & Utbildningsförlag, Stora Södergatan 13, S-222 23 Lund, SWEDEN,. 196 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 26. Broer til omverdenen

  Linde-Laursen, A., 2002, Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen. Berg, P. O., Linde-Laursen, A. & Löfgren, O. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 187-202

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Dagens Gennyheter. Hur massmedier berättar om genetik och genteknik

  Ideland, M., 2002, Nordic Academic Press. 224 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 28. Den maskulina mystiken. Konst, kön och modernitet

  Lindberg, A. L. (ed.), 2002, Studentlitteratur AB. 302 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 29. Det samtida designobjektet som social materia: några teoretiska implikationer

  Weimarck, T., 2002, Perspektiv på samtiden – samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya millenniets konst och visuella kultur. Boyer, K., Hans, H., Anna, T. & Jeff, W. (eds.). Eidos, Skrifter från Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Det totalistiska rummet

  Ludwig Qvarnström, 2002, Parnass, 3, p. 19-21.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 31. En kritisk undersökning av det modernistiska projektet för design i Sverige.

  Rampell, L., 2002, Art History. 119 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Fotografiet som historiskt och virtuellt minne

  Max Liljefors, 2002, Perspektiv på samtiden/Samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya milleniets konst och visuella kultur. Boyer, K., Hayden, H., Tellgren, A. & Werner, J. (eds.). Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, p. 69-74

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 33. Harald Boklund : kosmopolitiskt, regionalt och nationalromantiskt i Skånes arkitektur 1890-1930

  Ranby, H., 2002, Arkitekturmuseet. 272 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. Inledning

  Lindberg, A. L., 2002, Den maskulina mystiken. Konst, kön och modernitet. Lindberg, A. L. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 7-32

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Konceptkonst och intermedialitet

  Kicki Sjögren, 2002, Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel. Lund, H. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 173-179

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Om designkonferensen i Lund

  Weimarck, T., 2002, In : Designjournalen. 9, 1, p. 6-7

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Om ’verklighet’ i några arbeten av Meta Isæus-Berlin

  Weimarck, T., 2002, In : Konsthistorisk Tidskrift. 71, 1-2, p. 26-38

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. Review of "Heritage on Stage: The Invention of Ethnic Place in America's Little Switzerland"

  Linde-Laursen, A., 2002, In : American Ethnologist. 29, 1, p. 220-222

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 39. Skriftens Teknologi som visuellt tema – Ett historiskt perspektiv

  Andersson, F., 2002, Perspektiv på samtiden, samtida perspektiv: Forskning om det sena 1900-talets och det nya millenniets konst och visuella kultur. Hayden, H. & Tellgren, A. (eds.). Stockholm University

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Solvang. Et stykke Danmark i Californien?

  Linde-Laursen, A., 2002, Kulturens nationalisering. Et etnologisk perspektiv på det nationale. Stoklund, B. (ed.). Museum Tusculanum Press, p. 213-234

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Sovietski collection

  Linde-Laursen, A., 2002, Tidsskriftet Antropologi. Vol. 43-44. p. 71-72

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. Talande bilder

  Kicki Sjögren, 2002, Perspektiv på samtiden/Samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya milleniets konst och kultur/Skriftserien Eidos. Boyer, K., Hayden, H., Tellgren, A. & Werner, J. (eds.). Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Vol. 6. p. 48-55 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 43. Tekst og form. Om konceptkunsten og kunstnerisk udsmykning

  Larsen, B., 2002, Årskatalog. Utsmykkingsfondet for offentlige bygg, p. 13-17

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. "The Space of Possibilities. Hanna Hirsch Pauli's Portrayal of Venny Soldan"

  Lindberg, A. L., 2002, Women Painters in Scandinavia 1880-1900. Kunstforeningen, København, p. 64-76

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Till en teori om design som representationsnivå, som verklighetsnivå

  Weimarck, T., 2002, In : Designjournalen. 9, 1, p. 8-11

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Verkligheten är sin egen beskrivning / Reality is its own description

  Weimarck, T., 2002, Magnus Wallin. SOLO/Physical Sightseeing.. Malmö konsthall

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Video – nuets medium

  Sjölin, J-G., 2002, Intermedialitet. Lund, H. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 109-118

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. 2001
 49. Art and National Identity – Sweden and Lithuania

  Andersson, F., 2001, Mutations. Civinskiene, K. (ed.). National M K Ciurlionis Museum

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 50. Bilden som källa

  Andersson, L. M., Berggren, L. & Ulf Zander, 2001, Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna. Andersson, L. M., Berggren, L. & Zander, U. (eds.). Nordic Academic Press, p. 7-16

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. Bonnard Goes Bondage

  Max Liljefors, 2001, Alba. Paintings, Gouaches, Drawings. Bondage - and other stories from now and then.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 52. Endre Nemes: Fetisch

  Sjölin, J-G., 2001, Lunds universitets konstsamling. Måleri & skulptur i urval. Nilsson, S. Å. (ed.). Lunds universitet, p. 128-129

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter