Division of Occupational and Environmental Medicine, Lund University

Organisational unit: Division

Research areas and keywords

UKÄ subject classification

  • Environmental Health and Occupational Health

Keywords

  • Environment, work, health

Research

Forskning kring arbetsmiljöbetingad ohälsa. Härvid utnyttjas kombinationen av medicinsk, epidemiologisk och teknisk-analytisk kompetens (i synnerhet kemi). Särskilt intresse ägnas allergier samt effekter på luftvägar (spec allergier) genetiskt material (mutationer och cancer) och reproduktion. Vad gäller agens, studeras speciellt tunga metaller (bly, kvicksilver, kadmium etc), persistenta organiska ämnen (dioxiner, PCB, etc) samt "plastkemikalier". Även samband mellan fysisk belastning och muskuloskeletal sjukdom studeras.

Recent research outputs

Bertil Johansson, Fredrik Mertens, Schyman, T., Jonas Björk, Nils Mandahl & Felix Mitelman, 2019 Sep, In : Genes Chromosomes and Cancer. 58, 9, p. 607-611 5 p.

Research output: Contribution to journalArticle

Anton Nilsson, Bonander, C., Strömberg, U. & Jonas Björk, 2019 Aug 16, In : European Journal of Epidemiology.

Research output: Contribution to journalArticle

Mehdi Osooli, Donfield, S. M., Katarina Steen Carlsson, Baghaei, F., Holmström, M., Erik Berntorp & Jan Astermark, 2019 Aug 14, In : Haemophilia.

Research output: Contribution to journalArticle

View All (1773)