Division of Risk Management and Societal Safety

Organisational unit: Division

More filtering options
 1. Grant Arrangement Capacity Development

  Jenny Iao-Jörgensen

  SIDA, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

  Project: Research

 2. Kritiska flöden och försörjningskedjor under hot i förändring

  Jonas Johansson, Andreas Norrman, Marianne Jahre, Niklas Eklund, Veronica Strandh, Christoffer Wedebrand & Jenny Ingemarsdotter

  2019/01/012024/01/01

  Project: Commissioned research

 3. PhD research project

  Jenny Iao-Jörgensen

  2018/05/012023/04/30

  Project: Dissertation