Educational Sciences

Organisational unit: Division

More filtering options
 1. 2021
 2. Skrivkris, skolkris och samhällskris

  Martin Malmström, 2021 Jun 1, Skolans kriser: Historiska perspektiv på utbildningsformer och skoldebatter. Landahl, J., Sjögren, D. & Westberg, J. (eds.). Lund: Nordic Academic Press, p. 203-231 29 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Navigating Uncertainty: Early Career Academics and Practices of Appraisal Devices

  Jonatan Nästesjö, 2021 May 13, In: Minerva. 59, 2, p. 237-259 23 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Intertextualitet i medietexter

  Martin Malmström, 2021 May 1, Diskursanalys med utbildningsvetenskapliga perspektiv. Eilard, A. & Dahl, C. (eds.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 61-77 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Ådalen 1931: Kampen om historien: Sociala konflikter, historiemedvetande och historiebruk 1931-2000

  Roger Johansson, 2021 Apr 22, 2 ed. Hjalmarson & Högberg Bokförlag AB. 652 p.

  Research output: Book/ReportBook

 6. Åsa Wikforss, författare till Skola för bildning

  Ingrid Bosseldal & Martin Malmström, 2021 Feb 19, Ögonblick: En vänbok till Anders Persson om människor och deras möten. Bosseldal, I., Lundberg, J. & Malmström, M. (eds.). Lund: Lund Studies in Educational Sciences, Lunds universitet, p. 203-221 19 p. (Lund Studies in Educational Sciences; vol. 16).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. En lättsam buse med blyg röst

  Ingrid Bosseldal, Janna Lundberg & Martin Malmström, 2021 Feb 19, Ögonblick: En vänbok till Anders Persson om människor och deras möten. Bosseldal, I., Lundberg, J. & Malmström, M. (eds.). Lund: Lund Studies in Educational Sciences, Lunds universitet, p. 7-10 4 p. (Lund Studies in Educational Sciences; vol. 16).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Ögonblick: En vänbok till Anders Persson om människor och deras möten

  Ingrid Bosseldal (ed.), Janna Lundberg (ed.) & Martin Malmström (ed.), 2021 Feb 19, Lund: Lund Studies in Educational Sciences, Lunds universitet. 312 p. (Lund Studies in Educational Sciences; vol. 16)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 9. Ögonblick i Lärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning: trepartssamtalet

  Mona Holmqvist, Roger Johansson & Paul Strand, 2021 Feb 17, Ögonblick: En vänbok till Anders Persson om människor och deras möten. Bosseldal, I., Lundberg, J. & Malmström, M. (eds.). Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, p. 145-170 25 p. (Lund Studies in Educational Sciences; vol. 16).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Den moderna skolans framväxt: 1960-talets förändringar i de gymnasiala skolformerna

  Magnus Grahn, Roger Johansson (ed.), Esbjörn Larsson (ed.) & Hans Teke (ed.), 2021 Feb 8, 1 ed. Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 323 p. (Lund Studies in Educational Sciences; vol. 15)

  Research output: Book/ReportBook

 11. Kameralisterna: Kreativt skrivande i gymnasieskolans svenskämne

  Martin Malmström, 2021 Feb 8, In: Tidskrift för litteraturvetenskap. 50 (2020), 4-5, p. 45-54 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Vad kan du om den skånska arbetarrörelsen?

  Roger Johansson, 2021 Jan 30, Sydsvenskan Kultur , p. C7-C8 2 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 13. Introduction to Goffman's sociology: Being like others and becoming something else

  Anders Persson, 2021 Jan 1, 25 p. Lund : Department of Educational Sciences, Lund University.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 14. Det moderna i skolan och skolan i det moderna

  Roger Johansson, 2021, Den moderna skolans framväxt: 1960-talets förändringar i de gymnasiala skolformerna. Johansson, R., Larsson, E. & Teke, H. (eds.). Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, p. 9-13 5 p. (Lund Studies in Educational Sciences; vol. 15).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Making a curriculum: A study of knowledge in Swedish School geography

  David Örbring, 2021, Lund: Lunds universitet, Media-Tryck .

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 16. Making ethics teaching more effective with a three step model

  Hans Teke, 2021, In: International Journal of Ethics Education. 6, 1, p. 149-162

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Mellan närvaro och kritik - praktiknära skolforskning i Lund

  Anders Persson, 2021, Uppsala universitet.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 18. Mellan två utbildningsramar: Strategier för stigma-management bland gymnasieelever med rörelsehinder

  Emil Bernmalm & Jonatan Nästesjö, 2021, Ögonblick: En vänbok till Anders Persson om människor och deras möten. Bosseldal, I., Lundberg, J. & M. M. (eds.). Lund: Lund Studies in Educational Sciences, p. 129-144 16 p. (Lund Studies in Educational Sciences; vol. 16).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. 2020
 20. I Turning Torsos tidevarv

  Roger Johansson & Lars Berggren, 2020 Dec 3, Malmö stads historia: Nionde delen 1990-2020, band 1 och 2. Johansson, R. (ed.). Malmö: Kira Förlag, p. 13 - 37 24 p. (Malmö stads historia; vol. 9).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Malmös skolor under en turbulent tid

  Roger Johansson & Anders Jakobsson, 2020 Dec 3, Malmö stads historia: Nionde delen 1990-2020, band 1 och 2. Johansson, R. (ed.). Malmö: Kira Förlag, p. 27-55 28 p. (Malmö stads historia; vol. 9).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Malmö stads historia: Nionde delen 1990-2020

  Roger Johansson (ed.), Kent Andersson (ed.), Siv Gyllix (ed.), Göran Larsson (ed.), Inger Lindstedt (ed.) & Anders Reisnert (ed.), 2020 Dec 3, Malmö: Kira Förlag. 814 p. (Malmö stads historia; vol. 9)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 23. Malmö universitet – tillkomst och utveckling

  Roger Johansson & Lennart Olausson, 2020 Dec 3, Malmö stads historia: Nionde delen 1990-2020, band 1 och 2. Johansson, R. (ed.). Malmö: Kira Förlag, p. 57-82 25 p. (Malmö stads historia; vol. 9).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Zlatan som monument och tidsspegel

  Roger Johansson, Per-Markku Ristilammi & Helena Tolvhed, 2020 Nov 20, Människor, mening och motstånd : en vänbok till professor Mats Greiff. Nyzell, S. & Lindholm, S. (eds.). Malmö: Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet, p. 366-390 24 p. (Skrifter med historiska perspektiv; vol. 24).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Sårbarhet som relation mellan helhet och del

  Anders Persson, 2020 Nov 19, Från sårbarhet till hållbarhet i lärande och undervisning. Bruce, B. (ed.). 1 ed. Lund: Studentlitteratur AB, p. 25-42 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Reclaiming constructive alignment

  Colin Loughlin, Simon Lygo-Baker & Åsa Lindberg-Sand, 2020 Sep 15, In: European Journal of Higher Education. 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. UR:s Skrivglappet är ett magplask: Anekdotisk bevisföring räcker inte

  Ingrid Bosseldal, 2020 Sep 7, Göteborgs-Posten, p. 34 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 28. "Senarelägg skoltiderna - nu!"

  Hans Teke, 2020 Aug 6, Sydsvenska Dagbladet, Debatt.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 29. Vad säger våra tvångstankar om samhället vi lever i?

  Ingrid Bosseldal, 2020 Jul 31, Göteborgs-Posten, p. 29-30 2 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 30. Thinking teaching with corona/covid 19 – echoes in empty hallways

  Irina Schmitt, 2020 Jun 23

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 31. Lögn, förbannad lögn och PISA

  Ingrid Bosseldal, 2020 Jun 22, Göteborgs-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 32. Tryckt bild eller avbildat tryck? Visuella representationer av begrepp relaterade till tryck i fysikläroböcker för högstadiet

  Charlotte Lagerholm, 2020 Jun 5, Lund. 175 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 33. Att lyfta språket och ämneskunskaperna med hjälp av stöttning (ämnesspecifik text: biologi)

  Johanna Karlsson & Helena Berglund, 2020 Jun 1, 9 p. Lärportalen : Skolverket.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 34. Att ta tillvara och bygga vidare på tidigare kunskaper (ämnesspecifik text: biologi)

  Johanna Karlsson & Helena Berglund, 2020 Jun 1, 9 p. Lärportalen : Skolverket.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 35. Lärares användning av digitala resurser i undervisningen: "Kombinationen av ett praktiskt verktyg och en skicklig lärare"

  Eva Svensson, 2020 May 29, 1 ed. Lund: Lund University. 172 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 36. Vad talar vi om när vi talar om praktiknära forskning?

  Margareta Serder & Martin Malmström, 2020 Apr 24, In: Pedagogisk forskning i Sverige. 25, 1, p. 106-109 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen: i sagans värld på förskolan

  Mimmi Malm, 2020 Apr 9, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 92 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 38. Hundar är inga vargar som styrs av dominans och våld

  Ingrid Bosseldal, 2020 Feb 20, Göteborgs-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 39. Vem ger människan rätt att tvinga hunden till underkastelse?

  Ingrid Bosseldal, 2020 Feb 18, Göteborgs-Posten, p. 33-34.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 40. Samhällskunskap för alienerad elit: Observationsstudie av Särskilda läroverket

  Janna Lundberg, 2020 Jan 31, Lund: Lund University (Media-Tryck). 280 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 41. Låt tonåringarna sova ut - för miljöns skull

  Hans Teke, Helene Lidestam & Sofia Malander, 2020 Jan 30, Dagens Nyheter.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 42. Doctoral supervision in theory and practice

  Eva Brodin, Jitka Lindén, Anders Sonesson & Åsa Lindberg-Sand, 2020, 1 ed. Lund: Studentlitteratur AB. 300 p.

  Research output: Book/ReportBook

 43. Dubbel närhet och distans behövs inom praktiknära forskning

  Anders Persson, 2020, In: Pedagogisk forskning i Sverige. p. 1-4 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Introduktion till Erving Goffmans sociologi: Vara som andra och bli något annat

  Anders Persson, 2020, (Accepted/In press) Självframställning i vardagslivet. Goffman, E. (ed.). 7 ed. Lund: Studentlitteratur AB, 46 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Participatory parity in schooling and moves towards ordinariness: a comparison of refugee education policy and practice in England and Sweden

  Joanna McIntyre, Sinikka Neuhaus & Katarina Blennow, 2020, In: Compare. 50, 3, p. 391-409 19 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...16 Next