Educational Sciences

Organisational unit: Division

More filtering options
 1. 2020
 2. Thinking teaching with corona/covid 19 – echoes in empty hallways

  Irina Schmitt, 2020 Jun 23

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 3. Lärares användning av digitala resurser i undervisningen: "Kombinationen av ett praktiskt verktyg och en skicklig lärare"

  Eva Svensson, 2020 May 29, 1 ed. Lund: Lund University. 172 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 4. Vad talar vi om när vi talar om praktiknära forskning?

  Serder, M. & Martin Malmström, 2020 Apr 24, In : Pedagogisk forskning i Sverige. 25, 1, p. 106-109 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen: i sagans värld på förskolan

  Mimmi Malm, 2020 Apr 9, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 92 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 6. Samhällskunskap för alienerad elit: Observationsstudie av Särskilda läroverket

  Janna Lundberg, 2020 Jan 31, Lund: Lund University (Media-Tryck). 280 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Doctoral supervision in theory and practice

  Eva Brodin, Lindén, J., Anders Sonesson & Åsa Lindberg-Sand, 2020, 1 ed. Lund: Studentlitteratur AB. 300 p.

  Research output: Book/ReportBook

 8. Dubbel närhet och distans behövs inom praktiknära forskning

  Anders Persson, 2020, In : Pedagogisk forskning i Sverige. p. 1-4 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Introduktion till Erving Goffmans sociologi: Vara som andra och bli något annat

  Anders Persson, 2020, (Accepted/In press) Självframställning i vardagslivet. Goffman, E. (ed.). 7 ed. Lund: Studentlitteratur, 46 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Participatory parity in schooling and moves towards ordinariness: a comparison of refugee education policy and practice in England and Sweden

  McIntyre, J., Neuhaus, S. & Katarina Blennow, 2020, In : Compare. 50, 3, p. 391-409 19 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Samhällets identitetsvärden och individens stigmastyrning: Inledning till Erving Goffman: Stigma. Den stämplades roll och identitet

  Anders Persson, 2020, (Accepted/In press) Stigma: Den stämplades roll och identitet. Goffman, E. (ed.). Femte upplagan ed. Lund: Studentlitteratur, 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. 2019
 13. The Emotional Community of Social Science Teaching

  Katarina Blennow, 2019 Dec 13, Lund Studies in Educational Sciences. 276 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. Jag rear ut min själ: Om marknadsföringsprosa i en gymnasieskolas informationsbroschyr

  Martin Malmström, 2019 Dec 1, En historiker korsar sitt spår: En vänbok till Roger Johansson om att lära sig av historien och lära ut historia. Blennow, K., Brunnström, P. & Örbring, D. (eds.). Malmö: Holmbergs, p. 239-254 16 p. (Skrifter med historiska perspektiv; no. 22).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Vetenskapskommunikation och skolutveckling som en del av det tredje uppdraget

  Eva Pennegård, Jakobsson, A., Johan Lind, Davidsson, E., Cristian Abrahamsson, Lagerholm, C., Mimmi Malm, Karin Ollinen, Louise Rietz & Eva Svensson, 2019 Dec 1, En historiker korsar sitt spår: En vänbok till Roger Johansson om att lära sig av historien och lära ut historia. Blennow, K., Brunnström, P. & Örbring, D. (eds.). Malmö: Malmö University, p. 231-233 3 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Recension av Sofia Pulls, Skrivande och blivande: Konstruktioner av skönlitterärt skrivande i handböcker och läromedel 1970–2015

  Martin Malmström, 2019 Nov 15, In : Tidskrift för litteraturvetenskap. 2019, 2-3, p. 131-134 4 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 17. Understanding cis-normativity in higher education classrooms

  Irina Schmitt, 2019 Nov 7.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 18. Rethinking Communities of Practice in Traditional Music

  Eva Sæther & Markus Tullberg, 2019 Nov 4, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceOther

 19. Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik: Lärares beskrivningar och hur deras TPACK påverkar undervisningen

  Karin Ollinen, 2019 Oct 25, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 140 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 20. Intercultural game in music teacher education: Exploring El Sistema in Sweden

  Eva Sæther, 2019 Oct, Visions for intercultural music teacher education. ;Heidi, W., Partti, H. & Karlsen, S. (eds.). London: Springer, p. 63 81 p. (Landscapes: the Arts, Aesthetics and Education; vol. 26).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. The reinvented music teacher - researcher in the making: Conducting educational development through intercultural collaboration

  Anna Houmann, Timonen, V. & Eva Sæther, 2019 Oct, Visions for Intercultural Music Teacher Education. Westerlund, H., Karlsen, S. & Partti, H. (eds.). 1 ed. Springer, Vol. 26. p. 101 114 p. (Landscapes: the Arts, Aesthetics, and Education; vol. 26, no. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Om forskningscirkeln

  Roger Johansson & Ulrika Westrup, 2019 Jun 24, Tjänstelogik i välfärden. En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus. Danielsson, P., Johansson, R. & Westrup, U. (eds.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 153-160

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser: Det är tekniskt, ganska svårt och avancerat

  Johan Lind, 2019 May 17, Lund: Lund University (Media-Tryck). 104 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 24. "Babblarna" täljer guld av något som borde vara allmängods

  Ingrid Bosseldal, 2019 May 2, Göteborgs-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 25. Powerful Geographical Knowledge and Geographical Thinking Concepts: Lessons from History Education

  Sandahl, J., Dessen Jankell, L. & David Örbring, 2019 May.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 26. Ordningsbetyg kommer inte öka anständigheten i skolan

  Ingrid Bosseldal, 2019 Apr 4, Göteborgs-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 27. En Delfistudie om lärares uppfattning av elevengagemang i NO-undervisningen

  Cristian Abrahamsson, Malmberg, C. & Ann-Marie Pendrill, 2019 Apr, In : NorDiNa. 15, 2, p. 128-144 17 p., 2.

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Reflections on research collaborations: A call for Nordic research on music education, sustainability, and democracy

  Eva Sæther & Adriana Di Lorenzo Tillborg, 2019 Apr, Advancing music education in Northern Europe. Routledge

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa.

  Ingrid Bosseldal, 2019 Mar 29, Lund: Lund University, Faculty of Social Sciences. 379 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. Evaluation practice of examination committees in doctoral education

  Anders Sonesson, Åsa Lindberg-Sand, Elmgren, M. & Forsberg, E., 2019 Mar 7, p. 674-675.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 31. Investigating Critical Friendship: Peeling Back the Layers

  Petroelje Stolle, E., Frambaugh-Kritzer, C., Freese, A. & Anders Persson, 2019 Feb 16, In : Studying Teacher Education. p. 19-30 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Kommentar från fyra doktorander vid Lunds universitet: Comments from four doctoral students at Lund University

  Mattias Gunnemyr, Janna Lundberg, Lisa-Marie Teubler & Frida L Nilsson, 2019 Feb 6, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 33. Up and down, light and heavy, fast and slow—but where?

  Urban Eriksson & Ann-Marie Pendrill, 2019 Feb 5, In : Physics Education. 54, 2, 025017.

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Att förstå varandra och tänka om

  Ulrika Westrup & Roger Johansson, 2019, Tjänstelogik i välfärden: En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus. Danielsson, P., Johansson, R. & Westrup, U. (eds.). Lund: Studentlitteratur AB, Vol. 1:1. p. 107-119 12 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Elever i matematiksvårigheter: Lärare och elever om låga prestationer i matematik

  Ingemar Karlsson, 2019, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 217 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Identity, voice, and agency: Perspectives on glocalizing El Sistema in Malmö

  Eva Sæther, 2019, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 37. Increasing Ethical Awareness: The Enhancement of Long-Term Effects of Ethics Teaching: A Quantitative Study

  Hans Teke, 2019, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 220 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. Kvitt, fri, ledig och lös - en tidigmodern skilsmässa i Malmö

  Neuhaus, S., 2019, Reformationen i Lund - Malmö - Köpenhamn. Jarlert, A. (ed.). Lund: Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv, Vol. 63. p. 85-99 (Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis; vol. 63).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Målstyrningens förvandlingar inom svensk högre utbildning

  Anders Persson, 2019, En historiker korsar sitt spår: en vänbok till Roger Johansson om att lära sig av historien och lära ut historia . Blennow, K., P. B. & Örbring, D. (eds.). Malmö: Malmö University, p. 255-271 16 p. (Skrifter med historiska perspektiv; no. 22).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Mina eller våra karaktärer?

  Martin Malmström, 2019, Att skriva barn- och ungdomslitteratur. Ehriander, H. (ed.). 1 ed. Lund: Studentlitteratur, p. 205-218 (Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet, 0347-5387 ; nr 148).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Multilingual students’ use of their linguistic repertoires while writing in L2 English

  Tina Gunnarsson, 2019, In : Lingua. 224, p. 34-50

  Research output: Contribution to journalArticle

 42. Om forskningscirkel

  Roger Johansson & Ulrika Westrup, 2019, Tjänstelogik i välfärden: En modell för samskapande mellan professionella med barnet i fokus. Lund: Studentlitteratur AB, Vol. 1:1. p. 153-160 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Skola, utbildning, kunskap: en motsägelsefull enhet

  Anders Persson, 2019, Den sociala människan: Sociologi för gymnasieskolan : Arbetshäfte. Eliasson, A. (ed.). Lund: Studentlitteratur, 2 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. Students’ ideas about technological systems interacting with human needs

  Johan Lind, Susanne Pelger & Jakobsson, A., 2019, In : International Journal of Technology and Design Education. 29, 2, p. 263-282 20 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...15 Next