Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. The unknowing self-defender – intuitions and theorization

  Christoffer Wong, 2017 Sep, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 2017, 2–4, p. 750-770

  Research output: Contribution to journalArticle

 2. Remissyttrande: Brottsmålsprocessen - en konsekvensanalys (Ds 2015:4)

  Christoffer Wong, 2015

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 3. Remissyttrande: Betänkandet Rättvisans pris (SOU 2014:86)

  Christoffer Wong, 2015

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 4. Remissyttrande: Santiagokonventionen mot organhandel (SOU 2019:01)

  Christoffer Wong, 2019

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 5. The Use of Apps for Health in Persons with Multiple Sclerosis, Parkinson's Disease and Stroke - Barriers and Facilitators

  C. Winberg, M. Kylberg, C. Pettersson, T. Harnett, P. O. Hedvall, T. Mattsson & E. Månsson Lexell, 2017, Harnessing the Power of Technology to Improve Lives. IOS Press, Vol. 242. p. 638-641 4 p. (Studies in Health Technology and Informatics; vol. 242).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. En hanterlig tillvaro genom nätverk. En vårdvetenskaplig forskargrupps nätverk

  Gunilla Wiklund, 2009, InfoTrend, 64, 2-3, p. 64-71.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 7. Vad är forskarservice?. En litteraturöversikt inom LUB-projektet Forskares behov av service och stöd

  Gunilla Wiklund, 2012, (Unpublished) Lund universitets bibliotek.

  Research output: Book/ReportReport

 8. Miljö och hållbar utveckling - samhällsvetenskapliga perspektiv från en lundahorisont

  Per Wickenberg, Annika Nilsson & Marianne Steneroth Sillén, 2004, Studentlitteratur AB. 446 p.

  Research output: Book/ReportBook

 9. Anm. av Robberstad, Anne: Rettskraft

  Peter Westberg, 2007, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 504-506

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 10. Ta fakta på allvar

  Peter Westberg, 2006, Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 2, p. 16-19.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 11. Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål : en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 3

  Peter Westberg, 2004, Juristförlaget i Lund. 298 p. (Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund; 155; vol. 3)

  Research output: Book/ReportBook

 12. Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål : en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 2

  Peter Westberg, 2004, Juristförlaget i Lund. 355 p. (Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund; 154; vol. 2)

  Research output: Book/ReportBook

 13. Anm. av Nordback, Kenneth: Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål

  Peter Westberg, 2005, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, p. 237-247

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 14. Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål : en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 1

  Peter Westberg, 2004, Juristförlaget i Lund. 225 p. (Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund; 153; vol. 1)

  Research output: Book/ReportBook

 15. Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål : en funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder. Bok 4

  Peter Westberg, 2004, Juristförlaget i Lund. 384 p. (Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund; 156; vol. 4)

  Research output: Book/ReportBook

 16. Nordiskt fiskafänge

  Peter Westberg, 2013, In: Svensk Juristtidning. 3, p. 443-448

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Skiljeförfarande och avtal om civilprocessuella säkerhetsåtgärder

  Peter Westberg, 2008, Festskrift till Lars Gorton. Juristförlaget i Lund, p. 617-636

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Från statlig till privat rättskipning : reflexioner över frågan om avsägelse av rätten till domstolsprövning

  Peter Westberg, 2005, Festskrift till Hans Ragnemalm. Regner, G., Eliason, M. & Vogel, H-H. (eds.). Juristförlaget i Lund, p. 347-364

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. En uppgift för advokaten - eller för domaren?

  Peter Westberg, 2009, Vänbok till Bertil Södermark. Norstedts Juridik AB, p. 267-276

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Kontrakterad privatdomare

  Peter Westberg, 2008, Festskrift till Lars Heuman. Jure, p. 575-608

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål

  Peter Westberg, 2010, Norstedts Juridik AB. 781 p. (Institutet för rättsvetenskaplig forskning)

  Research output: Book/ReportBook

 22. Rättshistoria - ett marginaliserat ämne? : några synpunkter på juristutbildningen och ämnet rättshistoria

  Peter Westberg, 2002, Rättshistoria i förändring: Olinska stiftelsen 50 år : ett internationellt symposium i Stockholm den 19-21 november 1997. Modéer, K. Å. (ed.). Institutet för rättshistorisk forskning, p. 106-110 331 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 23. Ett fall om kärlek och ett om pengar – om pactum turpe och alldeles för långa och krokiga vägar till beslut om att vägra rättskipning

  Peter Westberg, 2006, Festskrift till Rune Lavin. Eliason, M., Regner, G. & Vogel, H-H. (eds.). Juristförlaget i Lund, p. 271-283

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Interim measures and civil litigation

  Peter Westberg, 2007, In: Suffolk Transnational Law Review. 1, 1, p. 13-44

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Civil and criminal procedure

  Peter Westberg, 2010, Swedish legal system. Norstedts Juridik AB, p. 199-244

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Den goda och onda partsegoismen

  Peter Westberg, 2011, Festskrift till Boel Flodgren. Juristförlaget i Lund, p. 429-442

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Hemlighetsmakeri i dömandet

  Peter Westberg, 2014, Festskrift till Christian Diesen. Simon, A. (ed.). Norstedts Förlag, p. 179-205

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Rättssäkerheten i brottmål

  Peter Westberg, 2007, Rättssäkerheten i brottmål: ifrågasatt av Justitiekanslern. Lunds domarakademi, p. 163-176

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Fishing expeditions - inbrott i själ och rum?

  Peter Westberg, 2011, Festskrift till Per Ole Träskman. Norstedts Juridik AB, p. 502-516

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Processtaktik och bevisbörda i dispositiva tvistemål

  Peter Westberg, 2004, Festskrift till Per Henrik Lindblom. Andersson, T. & Lindell, B. (eds.). Iustus förlag, p. 731-754

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. På nätet - Sveriges tingsrätt i tvistemål

  Peter Westberg, 2008, Festskrift till Hans-Heinrich Vogel. Juristförlaget i Lund, p. 521-535

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Civilrättskipning, andra upplagan

  Peter Westberg, 2013, Norstedts Juridik AB. 500 p. (Institutet för rättsvetenskaplig forskning)

  Research output: Book/ReportBook

 33. Civilrättskipning

  Peter Westberg, 2012, Norstedts Juridik AB. 480 p. (Institutet för rättsvetenskaplig forskning)

  Research output: Book/ReportBook

 34. Shobunshugiteki minji sosho ni okeru sosho senjutsu to shomei sekinin

  Peter Westberg, 2005, In: Hanrei Times.

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Interim measures and civil litigation

  Peter Westberg, 2007, In: Scandinavian Studies in Law. 51, p. 534-557

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...88 Next