Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Edition och informationsjakt på expertutlåtanden

  Peter Westberg, 2011, In: Juridisk Tidskrift. 1, 1, p. 355-368

  Research output: Contribution to journalArticle

 2. Bråttom att få kvarstad - inte bara en fråga om brådska

  Peter Westberg, 2004, In: Juridisk Tidskrift. 4, p. 883-888

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Parts förfoganderätt och domarens rättsanvändning

  Peter Westberg, 2011, In: Juridisk Tidskrift. 1, 1, p. 168-183

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Passiv processföring och åberopsbördan vid överklagande

  Peter Westberg, 2011, In: Juridisk Tidskrift. 1, 1, p. 88-98

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Remissyttrande: Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

  Peter Westberg, 2018

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 6. Remissyttrande: Ökad endomarbehörighet i tvistemål (Ds 2014:24)

  Peter Westberg, 2014

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 7. Vittne, sakkunnig eller upplysningsperson vid förundersökning i brottmålsprocessen

  Peter Westberg, 2013, In: Juridisk Tidskrift. 2013/14, 2, p. 305-322 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Ett skifte i politisk syn på den aktive domaren i tvistemål?

  Peter Westberg, 2016, Svensk Juristtidning 100 år. Strömberg, S., Kugelberg, C., Asp, P., Eka, A., Flodgren, B. & Mellqvist, M. (eds.). Uppsala: Iustus förlag, p. 341-352 11 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Olikbehandling inför rätta

  Peter Westberg, 2017, Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Rönnmar, M. & Julén Votinius, J. (eds.). Lund: Juristförlaget i Lund, p. 837-866 27 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Fredad zon för kommuns konsultation med sin advokat?

  Peter Westberg, 2017, Festskrift till Christina Moëll. Lund, p. 481-502 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Ogiltighet, licensavtalstvist och skiljedomsmässighet

  Peter Westberg, 2018, Festskrift till Stefan Lindskog. Edlund, L., Johansson, S. O., Kleineman, J. & Lennander, G. (eds.). Stockholm: Jure, p. 776-798 22 p. (Stockholm Centre for Commercial Law; no. 31).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Domstols officialprövning: en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1

  Peter Westberg, 1988, Lund: Juristförlaget i Lund. 1041 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. Kvarstad och sabotagerisk

  Peter Westberg, 1989, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 347-355 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Kulissdom och summarisk tvistemålsdom

  Peter Westberg, 1990, Vänbok till Robert Boman. Uppsala: Iustus förlag, p. 359-380 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Säkerhetsåtgärd och utmätning av dold äganderätt

  Peter Westberg, 1990, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 557-587 30 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Domstolens tolkning av åklagarens gärningsbeskrivning

  Peter Westberg, 1990, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 291-297 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Privaträttsliga kontrakt och regeringsformen

  Peter Westberg, 1992, Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75-års dagen den 18 februari 1992. Lund: Juristförlaget i Lund, p. 309-328 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats: en idé om rättsvetenskaplig öppenhet

  Peter Westberg, 1992, Festskrift till Per Olof Bolding. Heuman, L. (ed.). Juristförlaget i Lund, p. 421-446 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen

  Peter Westberg, 1994, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 813-824 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Befogat intresse och behov av rättshjälp

  Peter Westberg, 1996, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 603-609 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Formell diskriminering av part i rättegång

  Peter Westberg, 1996, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 787-804

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Den instrumentelle advokaten

  Peter Westberg, 1996, In: Advokaten. p. 9-12 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Advokatuppdrag och processuell undersökningsbörda

  Peter Westberg, 1998, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 398-430 32 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Prejudikattolkningens ABC

  Peter Westberg, 2000, Festskrift till Anna Christensen. Numhauser-Henning, A. (ed.). Lund: Juristförlaget i Lund, p. 583-617 34 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Taktisk rättegångsdribbling i tvistemål

  Peter Westberg, 2000, Från grundlag till vardagsjuridik: en vänbok till Bo Broomé. Ekstedt, O. (ed.). Malmö: Hovrätten över Skåne och Blekinge, p. 219-232 13 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Svarta pengar - inget för allmän domstol

  Peter Westberg, 2000, In: Lex lundensis. p. 10-11

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Ordre public and morality in patent law

  Ulrika Wennersten, 2006, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 28. The ordre public and morality exemption to patentability in relation to inventions involving stem cells

  Ulrika Wennersten, 2006, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 29. The ordre public and morality exemption to patentability of biotech inventions

  Ulrika Wennersten, 2005, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 30. Data and the law

  Ulrika Wennersten & Ulf Maunsbach, 2016, New Big Science in Focus. Rekers, J. V. & Sandell, K. (eds.). Lund University (Media-Tryck), Vol. 8. (Lund Art and Cultural Science; vol. 8).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Grundläggande immaterialrätt

  Ulrika Wennersten & Ulf Maunsbach, 2015, 3 ed. Gleerups Utbildning AB. 266 p.

  Research output: Book/ReportBook

 32. Marknadsföring och yttrandefrihet i näringsverksamhet

  Ulrika Wennersten, 2017 Aug 18, Modern affärsrätt: En antologi. Nyström, B., Arvidsson, N. & Flodgren, B. (eds.). 1 ed. Stockholm: Wolters Kluwer, p. 285-318 23 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Patent- och marknadsöverdomstolens dom i Daniel Wellington-målet

  Ulrika Wennersten, 2019, In: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd. NIR2019W13.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 34. Spridning av information om dom i immaterialrättsliga intrångsmål

  Ulrika Wennersten, 2020, Tvistlösning inom affärsrätten. En antologi. Arvidsson, N., Nyström, B. & Westberg, P. (eds.). Stockholm: Norstedts Juridik AB, p. 329-353 24 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...88 Next