Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Mordiska sjölejon och marsianer – Om falska föreställningar och straffansvar

  Tova Bennet & Susanna Radovic, 2014, IDÉES FIXES: A festschrift dedicated to Christian Bennet on the occasion of his 60th birthday. Kaså, M. (ed.). Philosophical Communications, Göteborgs universitet, p. 23-43

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 2. The Abolition and Possible Re-Introduction of Legal Insanity in Sweden

  Tova Bennet, 2017, p. 433. 1 p.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 3. Assessments of Criminal Intent vs. Legal Insanity: In Light of the Swedish Experience

  Tova Bennet, 2017, p. 196. 1 p.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 4. Insiktsförmåga och uppsåt - en jämförande studie av begreppens funktion i rättspsykiatriska utlåtanden och domar

  Tova Bennet & Susanna Radovic, 2012, Rättsmedicinalverket. (RMV-Rapport; vol. 2012, no. 2)

  Research output: Book/ReportReport

 5. Introducing legal insanity in Sweden?

  Tova Bennet, 2015, p. 378-379.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 6. Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd

  Tova Bennet, 2020 Sep 4, Nyköping: Norstedts Juridik AB. 470 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Tillfällig sinnesförvirring i Högsta domstolen?

  Tova Bennet, 2020 Apr 15, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 5, p. 138-159 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Part-timers and fixed-term workers - an inquiry into national strategies for implementing two EU directives

  Annika Berg, 2002, Flexible work arrangements: conceptualizations and international experiences. Zeytinoglu, I. U. (ed.). Kluwer, Vol. 20. p. 203-220

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 9. Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling. En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag

  Annika Berg, 2008, Juristförlaget i Lund. 391 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. Temporary agency work. A study of numerical flexibility and working conditions for temporary workers in a comparative setting

  Annika Berg, 2003, [Publisher information missing]. 4 p. (The Norma Research Programme. Normative Patterns in the Welfare State. Legal Studies of Employment, Family and Social Security within the Norma Research Programme; vol. 2)

  Research output: Book/ReportReport

 11. Introduction

  Niclas Berggren, Nils Karlson & Joakim Nergehuc, 2017, Why Constitutions Matter. Taylor & Francis, p. vii-xviii

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 12. Domarens privata vetande i rättsfrågor

  Gunnar Bergholtz, 2004, Festskrift till Per Henrik Lindblom. Andersson, T. & Lindell, B. (eds.). Iustus förlag, p. 47-63

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Some thoughts on judges’ decision-making

  Gunnar Bergholtz, 2007, Scandinavian studies in law. Almqvist & Wiksell, Vol. 51. p. 77-88

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Are judges influenced by legally irrelevant circumstances?

  My Bergius, Emelie Ernberg, Christian Dahlman & Farhan Sarwar, 2020, In: Law, Probability and Risk. 19, 2, p. 157–164

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv

  Sture Bergström, Claes Norberg & Robert Påhlsson, 2004, In: Skattenytt. 54, 12, p. 740-745

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Regeringsrättens tolkningsprinciper - ännu en gång

  Sture Bergström, 2003, In: Skattenytt. 9, p. 645-646

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Regeringsrättens lagtolkningsprinciper - nya tendenser under senare tid?

  Sture Bergström, 2003, In: Skattenytt. 1/2, p. 2-13

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Anm. av Höglund, Mats: Anstånd med betalning av skatt

  Sture Bergström, 2004, In: Skattenytt. 7/8, p. 529-531

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 19. Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd - en kommentar till RÅ 2004 ref 27: rättsfall 2004

  Sture Bergström, 2004, In: Skattenytt. 12, p. 771-774

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Business taxation within and across the borders of the European Union. Treaty principles and their impact on the construct of the rules on free movement in relation to national tax measures

  Sture Bergström, Cécile Brokelind, Anette Bruzelius, Carl Michael Quitzow & Mats Tjernberg, 2003, Scandinavian Studies in Law. Wahlgren, P. (ed.). Stockholm Institute for Scandinavian Law, Vol. 44. p. 2-14

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Lokalt medbestämmande : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1984, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

  Research output: Book/ReportBook

 22. Stressing legal decisions in a tax law perspective

  Sture Bergström & Eleonor Alhager, 2004, Stressing legal decisions: IVP 21st world congress, Lund. Sweden, 12-18 August 2003: law and politics in search of balance. Biernat, T. (ed.). Polpress

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Juridikens termer. 9 [rev.] uppl.

  Sture Bergström, Torbjörn Andersson, Torgny Håstad & Per Henrik Lindblom, 2002, Almqvist & Wiksell. 212 p.

  Research output: Book/ReportBook

 24. Gränsgångare över Öresund

  Sture Bergström, 2003, Festskrift till Gustaf Lindencrona. Arvidsson, R., Melz, P. & Silfverberg, C. (eds.). Norstedts Juridik AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Beskattning av överlåtelse av bostadsrätt

  Sture Bergström, 2002, Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert. Brattström, M. & Möller, M. (eds.). Iustus förlag, p. 67-75

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Från MBL till MBA : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1982, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies ; 37)

  Research output: Book/ReportBook

 27. Stressing legal decisions of a tax law perspective

  Sture Bergström & Eleonor Alhager, 2005, Values, rights and duties in legal and philosophical discourse. International association for the philosophy of law and social philosophy. World congress (21: 2003: Lund). Dahlman, C. & Krawietz, W. (eds.). Duncker & Humblot

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Tolkning och tillämpning av skattelag

  Sture Bergström, 2002, In: Skattenytt. p. 289-292

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Fastställelse av Skatterättsnämndens förhandsbesked - en lyckad nyskapelse?

  Sture Bergström, 2001, In: Juridisk Tidskrift. p. 88-90

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. General principles in the process of development

  Ulf Bernitz (ed.), Joakim Nergelius (ed.), Cecilia Cardner (ed.) & Xavier Groussot (ed.), 2008, Kluwer.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 31. Vision, essence and narratives of general principles and European private law: an introduction

  Ulf Bernitz, Xavier Groussot & Felix Schulyok, 2013, General principles of EU law and European private law. Kluwer

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. At the Epicentre of COVID-19 - the Tragic Failure of the Global Supply Chain for Medical Supplies

  Sonu Bhaskar, Jeremy Tan, Marcel Bogers, Timo Minssen, Hishamuddin Badaruddin, Simon Israeli-Korn & Henry Chesbrough, 2020 Nov 24, In: Frontiers in Public Health. 9 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Translation into Swedish of Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 2 uppl.

  Uta Bindreiter, 2008, Thales. 432 p.

  Research output: Book/ReportBook

 34. Why Grundnorm? A treatise on the implications of Kelsen's doctrine

  Uta Bindreiter, 2002, Kluwer. 245 p. (Law and philosophy library ; vol. 58)

  Research output: Book/ReportBook

 35. Lagprövningsdebatten 1955-1966. I skärningsfältet mellan juridik och politik

  Uta Bindreiter, 2009, Juristförlaget i Lund. 57 p. (Acta Societatis Juridicae Lundensis; vol. 172)

  Research output: Book/ReportBook

 36. Mänskliga rättigheter: konstitutionell dekoration eller internationellt harmoniseringsinstrument? Glimtar från det 28:e Nordiska Juristmötet 1978

  Uta Bindreiter, 2007, Liber amicorum Kjell Å Modéer. Juristförlaget i Lund, p. 87-98

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Rättspositivism

  Uta Bindreiter & Reidar Edvinsson, 2006, Rättsfilosofi: samhälle och moral genom tiderna (2 uppl.). Nergelius, J. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 109-135

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. The realist Hans Kelsen

  Uta Bindreiter, 2013, Kelsen revisited. New essays on the pure theory of law. Duarte d'Almeida, L., Gardner, J. & Green, L. (eds.). Hart Publishing Ltd, p. 101-129

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Rättspositivism

  Uta Bindreiter, 2001, Rättsfilosofi. Nergelius, J. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 104-116

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. The modality of Kelsen's Sollsatz

  Uta Bindreiter, 2005, In: Rechtstheorie. 21, p. 167-178

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. On positivism and other isms

  Uta Bindreiter, 2007, In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP). 93, p. 321-344

  Research output: Contribution to journalArticle

 42. Zur Doppeldeutigkeit des Wortes "Sollen"

  Uta Bindreiter, 2003, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 43. Why Grundnorm? A Treatise on the Implications of Kelsen's Doctrine

  Uta Bindreiter, 2000, 345 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 44. On Constructive Legal Science Then and Now

  Uta Bindreiter, 2011, In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP). 97, 1, p. 78-106

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Aleksander Peczenik. Bibliography 1962-2005

  Uta Bindreiter, 2006, In: Ratio Juris. 19, 4, p. 518-533

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. ’Descriptive normativity’: Kelsen’s Sollsatz in the light of some later theories

  Uta Bindreiter, 2001, In: Associations. 5, 1, p. 71-94

  Research output: Contribution to journalArticle

 47. Presupposing the basic norm

  Uta Bindreiter, 2001, In: Ratio Juris. 14, 2, p. 143-175

  Research output: Contribution to journalArticle

 48. Gustaf Petrén och lagprövningsrätten

  Uta Bindreiter, 2006, In: Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser. 5, p. 39-55

  Research output: Contribution to journalArticle

 49. Motivating the direct applicability of community law

  Uta Bindreiter, 1998, In: Rechtstheorie. 18, p. 105-116

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...87 Next