Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Rätt svar på fel fråga. Typ III-fel vid användningen av expertkunskap

  Lena Wahlberg, 2010, In: Juridisk Tidskrift. 4, p. 889-900

  Research output: Contribution to journalArticle

 2. Legal Ontology, Scientific Expertise and the Factual World

  Lena Wahlberg, 2017, In: Journal of Social Ontology (JSO). 3, 1, p. 49-65

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Konceptuella utmaningar i gränslandet mellan juridik och medicin: Fallet "vetenskap och beprövad erfarenhet"

  Lena Wahlberg, 2016, Vetenskap och beprövad erfarenhet - juridik. Lund: Lund University, p. 47-55

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Stanford Encyclopedia of Philosophy

  Lena Wahlberg, 2017, In: Insikt och handling. 25, p. 71-72

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 5. Importing notions in health law: science and proven experience

  Lena Wahlberg & Johannes Persson, 2017, In: European Journal of Health Law. 24, p. 565-590

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Remissyttrande: Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93)

  Lena Wahlberg, 2017

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 7. Helheten och delarna: Kan "vetenskap och beprövad erfarenhet" reduceras till "vetenskap", "och" och "beprövad erfarenhet?

  Lena Wahlberg, 2018, Science and proven experience - Johannes. Sahlin, N-E. (ed.). VBE programmet, p. 101-113 13 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Remissyttrande: Delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2)

  Lena Wahlberg, 2013

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 9. Skäligt straffansvar för misstag inom medicinsk vård och behandling

  Lena Wahlberg, 2019, In: Nordisk socialrättslig tidskrift. 19-20, p. 115-135

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Begreppet lagtolkning

  Lena Wahlberg, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 141-162

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. The metaphysician as legal expert

  Lena Wahlberg, 2019, Maurinian truths: Essays in honour of Anna-Sofia Maurin on her 50th birthday. Hansson Wahlberg, T. & Stenwall, R. (eds.). MediaTryck Lund, p. 73-81

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Sommartidsfrågan

  Lena Wahlberg & Annika Wallin, 2020, Vetenskap och beprövad erfarenhet: Hälsoråd. Sahlin, N-E. (ed.). p. 57-66

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Klinisk forskning

  Lena Wahlberg, 2020, Medicinsk rätt. Zillen, K., Mattsson, T. & Slokenberga, S. (eds.). Norstedts Juridik AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Vetenskap och beprövad erfarenhet - ett rättsligt begrepps innebörd och gränser

  Lena Wahlberg, 2021, Vetenskap och beprövad erfarenhet/ Science and proven experience. Sahlin, N-E. (ed.). MediaTryck Lund, p. 85-98

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Bees in space - Swarm technologies' unauthorised deployment of SmallSats and Art. VI of the outer space treaty

  Scarlet Wagner, 2018, Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC. Vol. 2018-October. (Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 16. Avtalslagens generalklausul och den rättvisebaserade kontraktsuppfattningen

  Sacharias Votinius, 2005, Avtalslagen 90 år. Flodgren, B. (ed.). Norstedts Förlag, p. 335-347

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Varandra som vänner och fiender - en idékritisk undersökning om kontraktet och dess grund.

  Sacharias Votinius, 2004, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 352 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. Konsumentskyddet i Allmänna reklamationsnämndens beslut mot Acta

  Sacharias Votinius, 2011, In: Juridisk Tidskrift. p. 641-659

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Individuation, Education and Democracy

  Sacharias Votinius, 2017, Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Rönnmar, M. & Julén Votinius, J. (eds.). Lund: Juristförlaget i Lund, p. 917-938 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Intergenerational aspects of elder law: conflict, solidarity-or ambivalence

  Jenny Julén Votinius & Mia Rönnmar, 2017 Feb 24, Elder Law: Evolving European Perspectives. Numhauser-Henning, A. (ed.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 132-148 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Kommentar till Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Kommentar till Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Konstitucionnij kontrol´ i demokratija: konstitucionnie sudi i zakonodatel´níj process

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, “Utverždenie principov pravovogo demokratičeskogo gosudarstva v Respublike Belarus´ posredstvom konstitucionnogo kontrolja” = “Strengthening of the Principles of a Democratic State Ruled by Law in the Republic of Belaris by Way of Constitutional Control”: (Minsk, 26-27 June 2003). Evropejskaja komissija k demokratii čerez pravo, p. 12-18

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Kommentar till Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Advokat, doktorand, boktryckare, kollega: [förord]

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Liber amicorum Kjell Å Modéer. Diestelkamp, B., Vogel, H-H., Jörn, N., Nilsén, P. & Häthén, C. (eds.). Juristförlaget i Lund, p. 8-9

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. First additional protocol to the European convention on human rights

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Libertatea religioasă în context românesc şi european: simpzion internaţional, Bucureşti, 12-13 septembre 2005. Bizantină, p. 348-351

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Kommentar till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Kommentar till Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Kommentar till Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Pia Wikström, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Den juridiska litteraturen

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder. Bernitz, U. (ed.). Norstedts Juridik AB, Vol. 7 uppl.. p. 167-184

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Kommentar till Förordning (1997:845) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Lars Borg, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 12 3 4 5 6 7 8 9 ...87 Next