Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Kommentar till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 2. Kommentar till Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Pia Wikström, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Lars Borg, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Kommentar till Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Pederalzjr sachelmtsiposji an sachelmtsiposji da avtonomiur rebions sjoris uplebaosilebata gamidzjpna ekonomikurda pinansur sperosji

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Sachelmtsipos konstitutsiuri orbanizatsia: saertasjoriso sametsniero-krazjtikuli konperentsiis masalebi (Tbilisi, 18-19 maisi). Sazjartvelos saponstitutsio sasmartlo, p. 86-97

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Local taxation. Swedish legal national report

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Yearbook for nordic tax research 2005. Påhlsson, R. (ed.). Universitetsforlaget, p. 137-148

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Lars Borg, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Das Internet und der Schutz der persönlichen Integrität aus verwaltungsrechtlicher Sicht

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Recht und Internet: 6 ”Deutsch-Schwedisches Juristentreffen” vom 31. März bis 2. April 2000 in Lund / (Arbeiten zur Rechtsvergleichung; 197). Nomos, p. 159-169

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 17. Kommentar till Högskolelag (1992:1434)

  Hans-Heinrich Vogel & Erik Tersmeden, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Pia Wikström, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Kommentar till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Constitutional review and democracy: constitutional courts and the legislative process

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Strengthening of the principles of a democratic state ruled by law in the Republic of Belarus by way of constitutional control. European Commission for Democracy through Law. European Commission, p. 7-18

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Kommentar till Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Pia Wikström, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Om fördragsbrott och sanktioner i Europeiska unionen

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Festskrift till Hans Ragnemalm. Regner, G., Eliason, M. & Vogel, H-H. (eds.). Juristförlaget i Lund, p. 387-396

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Kommentar till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Lars Borg, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Kommentar till Förordning (1997:845) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Grundlagen und Grundzüge staatlichen Verfassungsrecht: Schweden

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Handbuch ius publicum europaeum. Band 1. Grundlagen und Grundzüge staatlichen Verfassungsrecht. Bogdandy, A. V., Cruz Villalón, P., Huber, P. M. & Zacharias, D. (eds.). Müller, p. 507-564

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Om legalisation och apostille

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Vänbok till Axel Adlercreutz. Flodgren, B. (ed.). Juristförlaget i Lund, p. 555-562

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. Kommentar till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Den juridiska litteraturen

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Finna rätt : juristens källmaterial och arbetsmetoder. Bernitz, U. (ed.). Norstedts Juridik AB, Vol. 8 uppl..

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Religion, belief and private school education under the European convention on human rights

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Liber amicorum Reinhold Fahlbeck. Nyström, B., Westregård, A. & Vogel, H-H. (eds.). Juristförlaget i Lund, p. 675-683

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. Om disciplinansvarsreglerna i högskoleförordningen

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Festskrift till Rune Lavin. Eliason, M., Regner, G. & Vogel, H-H. (eds.). Juristförlaget i Lund, p. 309-331

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 49. Primul protocol adiţional la convenţia europeană a drepturilor omului

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Libertatea religioasă în context românesc şi european: simpzion intenaţional, Bucureşti, 12-13 septembre 2005. Bizantină, p. 352-355

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Entwicklungen zu einer europäischen Verfassung

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Wege zum europäischen Recht / 7. Deutsch-Schwedisches Juristentreffen ("20 Jahre Deutsch-Schwedische Juristentreffen") vom 25. bis 27. April in Freiburg. Hohloch, G. (ed.). Nomos, p. 109-112

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...87 Next