Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Principles of a democratic state ruled by law – Basis of constitutional justice

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, “Utverždenie principov pravovogo demokratičeskogo gosudarstva v Respublike Belarus´ posredstvom konstitucionnogo kontrolja” = “Strengthening of the Principles of a Democratic State Ruled by Law in the Republic of Belaris by Way of Constitutional Control” : (Minsk, 26-27 June 2003). Evropejskaja komissija k demokratii čerez pravo, p. 7-11

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 2. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Lars Borg, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Verwaltungsstrukturen der Europäischen Union: Kooperationsverwaltung durch die Schaffung von Agenturen

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Die neue europäische union = The New European Union = La nouvelle union européenne. Bruylant, p. 199-212

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Monitoring och guidelines: om Europarådets instrument för rättstillnärmning och rättsharmonisering

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Liber amicorum Kjell Å Modéer. Diestelkamp, B., Vogel, H-H., Jörn, N., Nilsén, P. & Häthén, C. (eds.). Juristförlaget i Lund, p. 703-709

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen: några förvaltningsrättsliga frågor

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Disciplinregler: konferens 16 oktober 2002. Högskoleverket, 32 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 10. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Kommentar till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Sveriges grundlagar och andra stats- och förvaltningsrättsliga författningar. 3 uppl.

  Hans-Heinrich Vogel (ed.) & Lars-Göran Malmberg (ed.), 2007, Juristförlaget i Lund. 434 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 13. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Pia Wikström, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Gutglaubenserwerb, Fälschung, Staatshaftung und Identitätsfeststellung im schwedischen Grundstücksrecht

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Aufbruch nach Europa. 75 Jahre Max-Planck-Institut für Privatrecht. Basedow, J. (ed.). Mohr Siebeck, p. 1065-1074

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Pia Wikström, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2006, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 11 (2006/07). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Notifiering av normgivningsbeslut: ett nytt element i svensk normgivning

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Festskrift till Gustaf Lindencrona. Arvidsson, R., Melz, P. & Silfverberg, C. (eds.). Norstedts Juridik AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Kommentar till Förordning (1997:845) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2004, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 9 (2004/05). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2001, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 6 (2001/02). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Lars Borg, 2007, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 12 (2007/08). Thomson

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Kommentar till Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

  Hans-Heinrich Vogel, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. The experience of half a century of European integration

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Constitutional implications of accession to the European Union. Council of European Publishing, p. 5-20

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Den juridiska litteraturen

  Hans-Heinrich Vogel, 2006, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder. 9 uppl.. Bernitz, U. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 169-186

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Sveriges grundlagar och andra stats- och förvaltningsrättsliga författningar. 2. uppl.

  Hans-Heinrich Vogel (ed.) & Lars-Göran Malmberg (ed.), 2003, Juristförlaget i Lund. 437 p. (2 uppl.)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 38. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Lars Borg, 2005, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 10 (2005/06). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Pia Wikström, 2003, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 8 (2003/04). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Dubbelbeskattningsavtalet med Tyska riket: en okänd del av 1928 års skattereform

  Hans-Heinrich Vogel, 2005, Festskrift till Nils Mattsson. Ståhl, K. & Thorell, P. (eds.). Iustus förlag, p. 541-561

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. Diaspora Policies, Consular Services and Social Protection for Bulgarian Citizens Abroad

  Zvezda Vankova, 2020, Migration and Social Protection in Europe and Beyond . Lafleur, J-M. & Vintila, D. (eds.). Springer, Cham, Vol. Volume 2. ( IMISCOE Research Series ).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Migrants’ Access to Social Protection in Bulgaria

  Zvezda Vankova & Dragomir Kolev Draganov, 2020, Migration and Social Protection in Europe and Beyond. Lafleur, J-M. & Vintila, D. (eds.). Springer, Cham, Vol. Volume 1. (IMISCOE Research Series ).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. Temporary home or final destination? Migrants’ perspectives on working in Bulgaria.

  Zvezda Vankova & Bistra Ivanova, 2021, (Accepted/In press)

  Research output: Book/ReportReport

 45. Försäkringsfusk. Tillvägagångssätt, straffansvar och försäkringsutredning

  Fredrik Van Kesbeeck Andersson, 2011, Santérus förlag.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 46. Hur kan försäkringsbranschen undgå att bli en ny tvättinrättning?

  Fredrik Van Kesbeeck Andersson, Ulf Rönndahl & Helén Örnemark Hansen, 2003, Förebyggande metoder mot ekobrott: en antologi. Emanuelsson Korsell, L. & Alalehto, T. (eds.). Fritzes, p. 137-156

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...87 Next