Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Temporary home or final destination? Migrants’ perspectives on working in Bulgaria.

  Zvezda Vankova & Bistra Ivanova, 2021, (Accepted/In press)

  Research output: Book/ReportReport

 2. Försäkringsfusk. Tillvägagångssätt, straffansvar och försäkringsutredning

  Fredrik Van Kesbeeck Andersson, 2011, Santérus förlag.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Hur kan försäkringsbranschen undgå att bli en ny tvättinrättning?

  Fredrik Van Kesbeeck Andersson, Ulf Rönndahl & Helén Örnemark Hansen, 2003, Förebyggande metoder mot ekobrott: en antologi. Emanuelsson Korsell, L. & Alalehto, T. (eds.). Fritzes, p. 137-156

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Fusk med personförsäkring - med siktet inställt på allmän och privat försäkring

  Fredrik Van Kesbeeck Andersson, 2005

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 5. Migration and mobility in the EUs Eastern neighbourhood: mapping out the legal and political framework

  Peter Van Elsuwege & Zvezda Vankova, 2020, Bilateral Relations in the Mediterranean : Prospects for Migration Issues. Ippolito, F., Borzoni, G. & Casolari, F. (eds.). Edward Elgar Publishing

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Tolkning av entreprenadavtal - det köprättsliga kontrollansvaret möter hindersbestämmelserna i AB 04

  Marcus Utterström & Anders Ingvarson, 2015, In: Svensk Juristtidning. 100, 1/15, p. 20 39 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Högsta domstolens intåg i entreprenadrättens slutna rum

  Marcus Utterström & Anders Ingvarson, 2015, In: Svensk Juristtidning. 100, 3/15, p. 258 278 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Väsentlig rubbning enligt AB 04

  Marcus Utterström & Anders Ingvarson, 2016, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016/17, Nr 1, p. 68 94 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Självkostnadsprincipen enligt AB 04 och ABT 06

  Marcus Utterström & Anders Ingvarson, 2018, In: Svensk Juristtidning. 7, p. 542 564 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. The Common Ownership Boom - Or: How I Learned to Start Worrying and Love Antitrust

  Anna Tzanaki, 2019 May 21, In: CPI Antitrust Chronicle. Spring 2019, 2(2)

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. The Rise of Common Ownership: A Call to Arms for Competition Policy?

  Anna Tzanaki, 2019 Jul 11

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 12. O boom da propriedade comum ou: como aprendi a começar a me preocupar e a amar o antitruste

  Anna Tzanaki, Angela Rita Franco Donaggio (Translator), Celso Naoto Kashiura Júnior (Translator) & Oswaldo Akamine Jr. (Translator), 2020 Sep 30, In: Journal of Law, Economics & Contemporary Society (DESC - Direito, Economia E Sociedade Contemporânea). 3, 1, p. 80-98

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. The Interbeing of Law and Economics: Building Bridges, Not Walls – Interdisciplinary Scholarship and Dialectic Pedagogy

  Anna Tzanaki, 2020, Interdisciplinary Pedagogy in Higher Education - Proceedings from Lund University’s Teaching and Learning Conference 2019. Bergqvist Rydén, J., Jerneck, A., Luth Richter, J. & Steen, K. (eds.). Lund: Lund University (Media-Tryck), p. 31-47

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 14. Common Ownership and Minority Shareholding at the Intersection of Competition and Corporate Law: Looking Through the Past to Return to the Future?

  Anna Tzanaki, 2021, (Accepted/In press) The Intersections between Competition Law and Corporate Law and Finance. Corradi, M. C. & Nowag, J. (eds.). Cambridge University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Common Ownership and Merger Control Enforcement

  Anna Tzanaki & José Azar, 2021, (Accepted/In press) Research Handbook in Competition Enforcement. Kokkoris, I. (ed.). Edward Elgar Publishing

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Justitia et Prudentia. Rättsbildning genom rättstillämpning. Svea hovrätt och testamentsmålen 1640-1690. Andra reviderade upplagan

  Elsa Trolle Önnerfors, 2014, Institutet för rättshistorisk forskning. 413 p. (Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning, grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1, Rättshistorisk bibliotek; vol. 70)

  Research output: Book/ReportBook

 17. Suum Cuique Tribuere - Give to each his own: Court cases involving Swedish nobility in the Svea Court of Appeal 1650-1690

  Elsa Trolle Önnerfors, 2014, The Svea Court of Appeal in the Early Modern Period: Historical Reinterpretations and New Perspectives. Korpiola, M. (ed.). Institutet för rättshistorisk forskning, Vol. Rättshistoriska studier vol. 26. p. 163-200

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. "Ja, det är det swåresta, att det är så gammalt och gångbart". Synen på bröstarvingars arvsrätt under 1600-talet

  Elsa Trolle Önnerfors, 2011, Rätten och rättsfamiljer i ett föränderligt samhälle - rättshistoriskt och komparativt. Jänterä Jareborg, M. & Kumlien, M. (eds.). Iustus förlag, p. 207-227

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Ignatius Meurer - 1600-talets "konst-kloke" mångsysslare

  Elsa Trolle Önnerfors, 2007, Det Kjell Åkiska. En hyllningsskrift till Kjell Å Modéer inför pensioneringen i maj 2007. Trolle Önnerfors, E. (ed.). Vol. 6. p. 101-114

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Suum cuique tribuere. Svea hovrätts roll som första domstolsinstans för den svenska adeln

  Elsa Trolle Önnerfors, 2014, Arte et marte: meddelanden från Riddarhuset; under medverkan av Svenska adelsförbundet, 2, p. 17-17.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 21. Jorden, släkten och rätten: om den roll de jordägande gruppernas intressen har spelat för utvecklingen av den svenska arvsrätten

  Elsa Trolle Önnerfors, 2013, Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Eeg, T. (ed.). Cappelen Damm AS, p. 169-192

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. ”Var är brudarna?” Kvinnliga jurister igår och idag

  Elsa Trolle Önnerfors, 2014, Infotorg Juridik.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 23. Igantius Meurer - 1600-talets "konst-kloke" mångsysslare

  Elsa Trolle Önnerfors, 2007, Det Kjell Åkiska. En hyllningsskrift till Kjell Å Modéer inför pensioneringen i maj 2007.Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser. Corpus iuris, p. 101-114

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Att skriva rätt. Goda råd för att skriva uppsats i juridik

  Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander, 2016, Wolters Kluwer. 88 p.

  Research output: Book/ReportBook

 25. Svenska domstolsbyggnader 1680-2000

  Elsa Trolle Önnerfors, 2001, Rättslig integration och pluralism: nordisk rättskultur i omvandling / Rättshistoriska skrifter. Serien 3. Institutet för rättshistorisk forskning

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Luffare, tiggare, glädjeflickor och nasare. Om lösdrivarelagstiftningen i Sverige från medeltiden till folkhemmet

  Elsa Trolle Önnerfors, 2001, Från Schlyters lustgård : rättshistoriska uppsatser. 2001. Reslow, P. & Trolle Önnerfors, E. (eds.). Corpus iuris

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. "Se om ditt hus ty du måste dö". Om adliga testamenten i Sverige under 1600-talet

  Elsa Trolle Önnerfors, 2010, Arte et marte: meddelanden från Riddarhuset; under medverkan av Svenska adelsförbundet, 2010, 2, p. 24-24.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Det Kjell Åkiska. En hyllningsskrift till Kjell Å Modéer inför pensioneringen i maj 2007

  Elsa Trolle Önnerfors (ed.), 2007, Corpus iuris.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 29. Kosta på sig advokathjälp och Köpenhamnsresa. Den rättsliga utvecklingen beträffande äktenskapsskillnad till följd av egenvilligt övergivande från 1500-talet fram till slutet av 1800-talet

  Elsa Trolle Önnerfors, 2011, Liber Amicorum Ditlev Tamm. Law, History and Culture. Andersen, P., Letto-Vanamo, P., Modéer, K. Å. & Vogt, H. (eds.). DJØF Forlag, p. 373-385

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. "Det juridiska området är det för kvinnan minst lämpliga, och det sista som hon kommer att beträda" : kvinnliga pionjärer inom juridiken i Sverige

  Elsa Trolle Önnerfors, 2016, Arbetslinjer och långa linjer : vänbok till Mats Kumlien. Dahlén, M. & Nygren, R. (eds.). Uppsala: Iustus förlag, p. 165-178

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. New legal conflicts in an old context: The law of inheritance and its challenges in the twenty-first century in the perspective of the ageing individual

  Elsa Trolle Önnerfors, 2017, Elder Law: Evolving European Perspectives. Numhauser-Henning, A. (ed.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 335-357 23 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Arv och testamente i ett äldreperspektiv

  Elsa Trolle Önnerfors, 2017, Äldrerätt. Ett nytt rättsområde. Mattsson, T. & Numhauser-Henning, A. (eds.). Stockholm: Wolters Kluwer, p. 139-154 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. ”Den sista verksamhet, hvartill en qvinna i allmänhet är lämplig”: Kvinnliga jurister i Sverige för hundra år sedan

  Elsa Trolle Önnerfors, 2017, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2017. Rahm, H. (ed.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, p. 163-178 (Årsbok).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Envar sin egen lundajurist. Att läsa juridik på Fakirens tid

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018 Feb, In: Fakirenstudier. XXVIII, p. 8-26 19 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Inheritance Law, Wills, and Strategies of Heirship in Medieval Sweden

  Elsa Trolle Önnerfors & Mia Korpiola, 2018 Apr 24, Planning for Death. Wills and Death-Related Property Arrangements in Europe, 1200-1600. Korpiola, M. & Lathinen, A. (eds.). Brill, p. 27-65 39 p. (Medieval Law and Its Practice ; vol. 23).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Anna-Lisa Vinberg

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 37. Ester Hofvander-Sandberg

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 38. Mathilda Staël von Holstein

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 39. Anna Christensen

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 40. Anna Pettersson

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 41. Birgit Spångberg

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 42. Elin Lauritzen

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 43. Gunvor Wallin

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 44. Lisa Ekedahl

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

Previous 1...5 6 7 8 9 10 11 12 ...88 Next