Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Birgitta Blom

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 2. Eva Andén

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 3. Att skriva rätt: Goda råd för att skriva uppsats i juridik

  Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander, 2019 Jan, 2 ed. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 94 p.

  Research output: Book/ReportBook

 4. En "fri käft". Advokaten Eva Andén, en kvinnlig pionjär inom juridiken

  Elsa Trolle Önnerfors, 2019 Apr, En mänsklig rättshistoria: Vänbok till Carl Gustaf Spangenberg. Dahlén, M. & Kumlien, M. (eds.). Iustus förlag, p. 303-316 14 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. De höll på sin rätt

  Elsa Trolle Önnerfors, 2019 Oct, Historiskan : Sveriges första kvinnohistoriska tidning, 2019, 3, p. 28-33 6 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 6. Remissyttrande: En reformerad notarieantagning

  Elsa Trolle Önnerfors, Per Nilsén, Karin Delin, Sverker Jönsson & Ella Sjöbeck, 2019

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 7. Lundensiska kvinnor i Justitias tjänst

  Elsa Trolle Önnerfors, 2020 May 6, I Pallas Athenas huvud. : Hundra år av humaniora. Rahm, H., Dunér, D., Hidal, S. & Jonsson, B. (eds.). Makadam förlag, p. 95-102 8 p. (Vetenskapssocietetens skrifter).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Siv-Birgitta (Birgitta) Adde

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 9. Sigrid Katarina Beckman

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 10. Elsa Julia Elliot-Lund

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 11. Ada Karin Maria Lindeberg

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 12. Valborg Lundgren

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 13. Elisabeth Nilsson

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 14. Gerda (Gerd) Amanda Schalling

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 15. Märta Wikström

  Elsa Trolle Önnerfors, 2021, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 16. Märta Björnbom

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 17. Narkotikapolitik och brottskontroll

  Per Ole Träskman, 2003, Forskare om narkotikapolitiken. Tham, H. (ed.). Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, Vol. 1. p. 21-30

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. En Herrens tjänare, eller några Herrens tjänare? : om rättsvetenskaplig forskning i den juridiska praktikens tjänst

  Per Ole Träskman, 2002, In: Svensk Juristtidning. 3, p. 333-343

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Brottsligheten och dess bekämpande - en reflektion om verkliga hot och hotbilder

  Per Ole Träskman, 2007, In: Svensk Juristtidning. 1, p. 101-121

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Strafflagen för Europeiska Unionen - fakta och fiktion

  Per Ole Träskman, 2002, In: Svensk Juristtidning. 4, p. 345-362

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Påföljd, proportionalitet och prioritering av samhällsstraff

  Per Ole Träskman, 2003, In: Svensk Juristtidning. 2, p. 173-194

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Äppel eller päron? Om de straffrättsliga jurisdiktionsreglernas riktiga hemvist

  Per Ole Träskman, 2006, Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII. Raimo Lahdelle 12.1.2006 omistettu. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 268. p. 467-482

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet och terrorism - hänger de samman?

  Per Ole Träskman, 2012, In: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. p. 336-354

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Svensk miljöstraffrätt - bister men näbblös hök

  Per Ole Träskman, 2013, In: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. p. 245-256

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Anm. av Pirjatanniemi, Elina: Vihertyvä rikosoikeus. Ympäristökriminalisointien oikeutus, mahdollisuudet ja rajat

  Per Ole Träskman, 2006, In: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja. A-sarja. p. 481-497

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 26. Kommentar till Janne Flyghed

  Per Ole Träskman, 2013, In: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. p. 160-161

  Research output: Contribution to journalLetter

 27. Narkotikabrotten och kontrollen av bruket av narkotika genom straffrättsliga medel

  Per Ole Träskman, 2011, Narkotika. Om problem och politik. Norstedts Juridik AB, p. 43-72

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. För att förändra världen gick vi ut - men vad tror du att det hände sen?

  Per Ole Träskman, 2012, Vänbok till Sten Heckscher. Iustus förlag, p. 309-324

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. In dubio, pro Dania: några reflexioner över dansk straffrättslig jurisdiktion

  Per Ole Träskman, 2008, Ikke kun straf: festskrift til Vagn Greve. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, p. 563-590

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Vad kan vi återbruka i kriminalvetenskaperna av svunna tiders straffrätt?

  Per Ole Träskman, 2002, Rättshistoria i förändring : Olinska stiftelsen 50 år : ett internationellt symposium i Stockholm den 19-21 november 1997 = Legal history in change : The Olin Foundation for Legal History 50 years : an international symposium in Stockholm, November 19-21, 1997. Modéer, K. Å. (ed.). Institutet för rättshistorisk forskning, p. 97-106 331 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 31. Brottsoffret och brottmålsrättegången

  Per Ole Träskman, 2011, Brottsoffret och kriminalpolitiken. Norstedts Juridik AB, p. 299-310

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Narkotikastraffrätten

  Per Ole Träskman, 2012, Norstedts Juridik AB. 266 p.

  Research output: Book/ReportBook

 33. En straffrättsprofessors bekännelse: "Det var nog Olga Barcowa som förförde mig"

  Per Ole Träskman, 2011, Efter nio terminer. Juristförlaget i Lund, p. 95-106

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. HIV-smitta, sexuella handlingar och kriminalitet

  Per Ole Träskman, 2011, Festskrift till Boel Flodgren. Juristförlaget i Lund, p. 413-428

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Sexuallagstiftning förr och nu

  Per Ole Träskman, 2010, Sexologi. Liber, p. 175-185

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Sexuella och andra (farliga) förbindelser

  Per Ole Träskman, 2009, Festskrift till Suzanne Wennberg. Norstedts Juridik AB, p. 283-410

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Finns det inte längre någon negerkung?

  Per Ole Träskman, 2009, Den berusade båten: en vänbok till Sune Sunesson. LundArkiv, p. 161-174

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Våld och kvinnor. Reflektioner kring straffmätning och straffnivå

  Per Ole Träskman, 2006, Väkivalta: seuraamukset ja haavoittuvuus (Violence: sanctions and vulnerability); Terttu Utriaisen juhlakirja. Lohiniva-Kerkelä, M. (ed.). Talentum, p. 587-608

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Brottsbalken: En kommentar. Del 1. Brotten mot person, förmögenhetsbrotten m.m.

  Per Ole Träskman, Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud & Suzanne Weennberg, 2013, Norstedts Juridik AB. (Studentutgåva 7)

  Research output: Book/ReportBook

 40. Brottsbalken. En kommentra. Del II Brotten mot allmänheten och staten m.m.

  Per Ole Träskman, Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud & Suzanne Wennberg, 2010, Norstedts Juridik AB. (Studentutgåva 6)

  Research output: Book/ReportBook

 41. Anm. av Kimpimäki, Minna: Universaaliperiaate kansainvälisessä rikosoikeudessa

  Per Ole Träskman, 2006, In: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 264. p. 886-897

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 42. Att undervisa och att lära – Vad lär man genom undervisning?

  Per Ole Träskman, 2009, I lärandets tjänst. Vänbok till Karin Adlercreutz. Juristförlaget i Lund, p. 215-224

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Har det gått mus i kvinnofriden?

  Per Ole Träskman, 2007, Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Norée, A., Sitte-Durling, C., Zila, J. & Wennberg, S. (eds.). Norstedts Juridik AB, p. 315-336

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. The dragon's egg. Drugs-related crime control

  Per Ole Träskman, 2012, Nordic criminology in fifty years. Scandinavian Research Council for Criminology, p. 119-150

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Lainvalmistelu Pohjoismaissa - esimerkkinä seksipalvelun oston kriminalisointi.

  Per Ole Träskman, 2013, Suomalainen kriminaalipolitiikka - näkökulmia teoriaan ja käytäntöön. Juhlajulkaisu Tapio Lappi-Seppälälle. Forum Iuris, University of Helsinki, p. 144-160

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Finsk, svensk och nordisk straffrätt - och den europeiska - några reflektioner

  Per Ole Träskman, 2012, Rikoksesta rangaistukseen. Juhlajulkaisu Pekka Viljanen 1952-26/8-2012. Turun Yliopisto, p. 257-270

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. "1968" och därefter

  Per Ole Träskman, 2010, 1968 och därefter. De kritiska rättsteoriernas betydelse för nordisk rättsvetenskap. Museum Tusculanum Press, p. 125-138

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. Kommentaren till 2, 3 och 4 kap.

  Per Ole Träskman, 2007, Brottsbalken: en kommentar. Del I (1-12 kap.) Brotten mot person och förmögenhetsbrotten m. m.. Holmqvist, L., Leijonhufvud, M., Träskman, P. O. & Wennberg, S. (eds.). Norstedts Juridik AB, Vol. 5.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 49. Brottsbalken: En kommentar. Del 2 : Brotten mot allmänheten och staten m.m.

  Per Ole Träskman, Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud & Syzanne Wennberg, 2013, Norstedts Juridik AB. (Studentutgåva 7)

  Research output: Book/ReportBook

 50. Brottsbalken. En kommentar. Del I. Brrotten mot person och förmögenhetsbrotten m.m.

  Per Ole Träskman, Lena Holmqvist, Madeleine Leijonhufvud & Suzanne Wennberg, 2010, Norstedts Juridik AB. (Studentutgåva 6)

  Research output: Book/ReportBook

Previous 1...6 7 8 9 10 11 12 13 ...87 Next