Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Handel med människor - individer, strukturer och diskurser i straffrättslig belysning

  Ulrika Andersson, 2006, Väkivalta : seuraamukset ja haavoittuvuus = Violence : sanctions and vulnerability ; Terttu Utriaisen juhlakirja. Lohiniva-Kerkelä, M. (ed.). Talentum, p. 1-16

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 2. Våld mot kvinnor och straffrätt

  Ulrika Andersson, 2011, På vei: kjønn og rett i Norden. Svensson, E-M. (ed.). Makadam förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Sex och straff

  Ulrika Andersson, 2011, Festskrift till Per Ole Träskman. Andersson, U., Örnemark Hansen, H. & Wong, C. (eds.). Norstedts Juridik AB, p. 24-32

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Hans (ord) eller hennes? : en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp

  Ulrika Andersson, 2004, Bokbox förlag. 290 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Människohandel och straffrätt. Individers utsatthet i relation till strukturer och diskurser

  Ulrika Andersson, 2010, Liber amicarum et amicorum Karin Cornils. Glimt af nordisk straffrätt och straffeprosessrett. Elholm, T., Greve, V., Asp, P., Bragadottir, R., Frände, D. & Strandbakken, A. (eds.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag, p. 11-28

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Offrets rättsskydd eller förövarens rättssäkerhet - en nödvändig motsättning?

  Ulrika Andersson, 2003, Strafrecht aus nordischer Perspektive: Festschrift für Karin Cornils zum 25-jährigen Jubiläum als Referentin am Max-Planck-Institut. Mohr, T. & Nemitz, J. C. (eds.). Shaker Verlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Festskrift till Per Ole Träskman

  Ulrika Andersson (ed.), Christoffer Wong (ed.) & Helén Örnemark Hansen (ed.), 2011, Norstedts Juridik AB.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...433 Next