Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Introduction to the Symposium on COVID-19, Global Mobility and International Law

  E. Tendayi Achiume, Thomas Gammeltoft-Hansen & Thomas Spijkerboer, 2020, In: AJIL Unbound. 114, p. 312-316 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 2. Den dokumentvillkorade garantin

  Johan Adestam, 2014, Karnov Group. 566 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Ansvarsgenombrott och aktieägares personliga ansvarsfrihet - en analys mot bakgrund av NJA 2014 s. 877

  Johan Adestam, 2015, In: Ny Juridik. p. 7 25 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. En granskning av distinktionen mellan personliga uppdrag och företagsuppdrag

  Johan Adestam, 2017, Modern affärsrätt : en antologi. Arvidsson, N., Nyström, B. & Flodgren, B. (eds.). Stockholm: Wolters Kluwer, p. 51-69

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Labour law and industrial relations. Sweden

  Axel Adlercreutz & Birgitta Nyström, 2009, Kluwer. (International encyclopaedia of labour law and industrial relations)

  Research output: Book/ReportBook

 6. Labour law in Sweden

  Axel Adlercreutz & Birgitta Nyström, 2015, Kluwer. 274 p. (International encyclopaedia for labour law and industrial relations)

  Research output: Book/ReportBook

 7. Avtalsrätt I

  Axel Adlercreutz, Lars Gorton & Eva Lindell-Frantz, 2016, 14 ed. 416 p.

  Research output: Book/ReportBook

 8. Finansieringsformers rättsliga reglering

  Axel Adlercreutz & Patrik Lindskoug, 2020 Aug 10, 6 ed. Lund: Studentlitteratur AB. 254 p.

  Research output: Book/ReportBook

 9. Nätverk - en förutsättning för pedagogisk utveckling?

  Lina Ahlgren, Åsa Forsberg, Britt-Marie Holm, Anja Hoppe, Annika Nilsson & Anna Wiberg, 2020 Apr 15, In: Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education. 12, 1, p. 41-49 45/noril.v12i1.2942 .

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. "and In Community with Others..."

  Emma Ahlm, 2020, Freedom of Religion : An Ambiguous Right in the Contemporary European Legal Order. Enkvist, V. & Bernitz, H. (eds.). Hart Publishing Ltd

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 11. Patientklagomål och ersättning

  Sofia Åkerman, 2020, Medicinsk rätt. Zillén, K., Mattsson, T. & Slokenberga, S. (eds.). Stockholm: Norstedts Juridik AB, p. 261-276 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. Med särskild inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet.

  Stefan Aldén, 1998, Department of Law, Lund University. 316 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. The Politics of Recognition: The Question about the Final Status of Kosovo

  Jessica Almqvist, 2013 May, Statehood, Self-determination and Minorities: Reconciling Tradition and Modernity in International Law. French, D. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 165-186 22 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Amnistía en la crucijada: Amnesty at the crossroads

  Jessica Almqvist, 2019 Feb 20, El Pais.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 15. COVID-19 and human rights: Conjuring up a defence of the right to science

  Jessica Almqvist, 2020 Nov 11, Expert Comments of the Elcano Royal Institute, 38/2020.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. Towards a rule of law-based global strategy for countering international terrorism in areas of limited statehood.

  Jessica Almqvist, 2021 Jan 30, Rule of Law and Areas of Limited Statehood. Wouters, J. & Hamid, L. (eds.). Edward Elgar Publishing, p. 206-232 27 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Rekindling the Agenda on Women, Peace and Security: can the EU lead by example?

  Jessica Almqvist, 2021 Mar 23, Analysis of the Elcano Royal Institute, 2021, 36, p. 1 10 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Restoring the rule of law within the EU. In judges we trust

  Jessica Almqvist, 2021 Mar 22, 1 p.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 19. Det handlar om att lära av historien. Ansvaret ligger inte hos polisen

  Niklas Altermark, Guy Baeten, Martin Eriksson, Mattias Gardell, Erik Hansson, Monica Johansson, Mirjam Katzin, Carina Listerborn, Irene Molina & Maria Persdotter, 2015 Oct 6, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 20. Virtus est satis hoc uno testificata libro: Festgabe für Manfred Herling

  Dirk Alvermann (ed.), Nils Jörn (ed.) & Kjell Å Modéer (ed.), 2003, LIT Verlag. 352 p. (Geschichte; 49)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 21. Integration och utveckling i Öresundsregionen. Möjligheter och utmaningar. En utredning gjord av Lunds universitet på uppdrag av Utrikesdepartementet

  Mats Alvesson, Magnus Brokelind, Boel Flodgren, Magnus Jerneck, Anders Linde-Laursen, Birgitta Nyström, Lars Söderström & Lotta Westerhäll, 1999, Lund University.

  Research output: Book/ReportBook

 22. Omvärld, närvärld, invärld: Kompetensplan för Lunds universitets bibliotek 2018-20

  Anna Alwerud, Madeleine Bergquist, Jon Eriksen, Kristina Holmin Verdozzi, Ann-Catrin Johansson, Nicolette Karst, Katrin Nylén, Maria Ohlsson & Kristina Nilsson, 2018

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 23. Risk and the regulation of uncertainty in international law.

  Mónika Ambrus (ed.), Rosemary Rayfuse & Wouter Werner (ed.), 2017, Oxford: Oxford University Press. 278 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. Risk in International Law

  Mónika Ambrus, Rosemary Rayfuse & Wouter Werner, 2017, Risk and the Regulation of Uncertainty in International Law. Ambrus, M., Rayfuse, R. & Werner, W. (eds.). Oxford University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Mental health and international crimes

  Henrik Anckarsäter, Tova Bennet, Thomas Nilsson & Susanna Radovic, 2014, Criminological approaches to international criminal law. Bantekas, I. & Mylonaki, E. (eds.). Cambridge University Press, p. 263-286

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Social barnavård - några utmaningar. Glimtar från forskning ur olika perspektiv

  Gunvor Andersson, Maria Bangura Arvidsson, Titti Mattsson, Lina Ponnert & Bodil Rasmusson, 2011, Lund University. 63 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2011:6)(Research Reports in Social Work; vol. 2011, no. 6)

  Research output: Book/ReportReport

 27. Kvinnlig advokat i Norra Åsbo - Elsa Kristiansson: minnen och hågkomster

  Bengt Andersson (ed.) & Kjell Å Modéer (ed.), 2002, Örkelljunga hembygdsfören. 169 p. (Skrifter utgivna av Örkelljunga hembygdsföreningen; 34)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 28. Handel med människor - individer, strukturer och diskurser i straffrättslig belysning

  Ulrika Andersson, 2006, Väkivalta : seuraamukset ja haavoittuvuus = Violence : sanctions and vulnerability ; Terttu Utriaisen juhlakirja. Lohiniva-Kerkelä, M. (ed.). Talentum, p. 1-16

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Våld mot kvinnor och straffrätt

  Ulrika Andersson, 2011, På vei: kjønn og rett i Norden. Svensson, E-M. (ed.). Makadam förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Sex och straff

  Ulrika Andersson, 2011, Festskrift till Per Ole Träskman. Andersson, U., Örnemark Hansen, H. & Wong, C. (eds.). Norstedts Juridik AB, p. 24-32

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Hans (ord) eller hennes? : en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp

  Ulrika Andersson, 2004, Bokbox förlag. 290 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Människohandel och straffrätt. Individers utsatthet i relation till strukturer och diskurser

  Ulrika Andersson, 2010, Liber amicarum et amicorum Karin Cornils. Glimt af nordisk straffrätt och straffeprosessrett. Elholm, T., Greve, V., Asp, P., Bragadottir, R., Frände, D. & Strandbakken, A. (eds.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag, p. 11-28

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Offrets rättsskydd eller förövarens rättssäkerhet - en nödvändig motsättning?

  Ulrika Andersson, 2003, Strafrecht aus nordischer Perspektive: Festschrift für Karin Cornils zum 25-jährigen Jubiläum als Referentin am Max-Planck-Institut. Mohr, T. & Nemitz, J. C. (eds.). Shaker Verlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Festskrift till Per Ole Träskman

  Ulrika Andersson (ed.), Christoffer Wong (ed.) & Helén Örnemark Hansen (ed.), 2011, Norstedts Juridik AB.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 35. En för alla - alla för en? Individualisering och kontextualisering i hovrätternas prövning av ungdomars grupprelaterade gärningar

  Ulrika Andersson, 2013, Argumentation i nordisk straffrätt. Nordlöf, K. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 215-234

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Genus och sån't - något för jurister? Om genusrelaterade kunskaper i juristutbildningen

  Ulrika Andersson, 2010, IX terminer. Malmberg, L-G. (ed.). Juristförlaget i Lund, p. 9-13

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Det gränslöst feminina. Kvinnliga kroppar och sexualiteter i rättslig hantering av våldtäkt

  Ulrika Andersson, 2001, Mord, misshandel och sexuella övergrepp: historiska och kulturella perspektiv på kön och våld. Lövkrona, I. (ed.). Nordic Academic Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Trafficking in human beings - criminal law and human rights

  Ulrika Andersson, 2011, Feminist perspectives on contemporary international law: between resistance and compliance?. Kuovo, S. & Pearson, Z. (eds.). Hart Publishing Ltd, p. 177-191

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. The unbounded body of the law of rape: the intrusive criterion of non-consent

  Ulrika Andersson, 2018 Dec 20, Responsible selves. Kevät, N., Gunnarsson, Å., Lundström, K. & Niemi-Kiesiläinen, J. (eds.). London: Ashgate, p. 331-352 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Kommunernas kontakter i utlandet

  Jan A. Andersson & Bengt Lundell, 1991, Föreningen Norden och Svenska kommunförb.

  Research output: Book/ReportBook

 41. Hur utmanas straffprocessen av samhällsvetenskapliga perspektiv på kön och våld?

  Ulrika Andersson, 2007, Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Norée, A. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 15-19

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. "När ord står mot ord”

  Ulrika Andersson, 2003 Dec 4, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 43. Svensk Straffrättskrönika 1991-2000

  Ulrika Andersson, Sverker Jönsson, Per Ole Träskman, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen, 2001, In: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 1, p. 51-65

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Hur mycket ansvar har gängmedlemmen för brottet?

  Ulrika Andersson & Titti Mattsson, 2011, Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 1, p. 42-45.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 45. Presentation av Nordiskt nätverk för kvinnliga jurister

  Ulrika Andersson & Lotta Wendel, 1998, In: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 21, 81, p. 93-94

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Harmed selves Harming others: A vulnerability approach on the criminal justice system

  Ulrika Andersson, 2016, Privatization, Vulnerability and Social Responsibility: A comparative perspective. Abingdon, Oxon: Routledge, p. 290-300

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Communications of autonomy and vulnerability in criminal proceedings

  Ulrika Andersson, 2016 Jun 4, In: International Journal of Law, Language and Discourse. 6.1, p. 37-44 8 p., 4.

  Research output: Contribution to journalArticle

 48. HITS/Transparens Slutrapport

  Magnus Andersson, Henrik Sternberg, Lars-Göran Malmberg & Ann-Sophie Sallander, 2016 Apr 19, Gothenburg: Security Arena Lindholmen Science Park.

  Research output: Book/ReportReport

 49. Gendering the Legal Subject: Perspectives on the Nordic Field of Law and Gender

  Ulrika Andersson, 2017, Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Rönnmar, M. & Julén Votinius, J. (eds.). Lund: Juristförlaget i Lund, p. 33-42 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Det vardagligas frånvaro: En analys av rättsliga narrativ i två samtida våldtäktsfall

  Ulrika Andersson, 2018 Jun 13, Plats för makt: En vänbok till Monika Edgren. Holgersson, U. & Tolvhed, H. (eds.). Stockholm: Makadam förlag, p. 212-226 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. Ruth Stjernstedt

  Ulrika Andersson, 2018 Mar 8, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 52. Remissyttrande: Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)

  Ulrika Andersson & Sverker Jönsson, 2017

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 53. The visible vagina: Swedish legal narratives about rape through the lens of gender, place and vulnerability

  Ulrika Andersson, 2019 Mar 29, Rape narratives in motion. Andersson, U., Edgren, M., Karlsson, L. & Nilsson, G. (eds.). Abingdon: Palgrave Macmillan, p. 101-118 18 p. (Palgrave Studies in Crime, Media and Culture).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 54. Support to Battered Women in Sweden: Non-profits and Public Authorities Collaborating, Counteracting and Competing

  Ulrika Andersson & Sara Bengtson, 2020, International Law and Violence Against Women: Europe and the Istanbul Convention. Niemi, J., Peroni, L. & Stoyanova, V. (eds.). Routledge

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 55. Rape Narratives in Motion

  Ulrika Andersson (ed.), Monika Edgren (ed.), Lena Karlsson (ed.) & Gabriella Nilsson (ed.), 2019, Basingstok: Palgrave Macmillan. 265 p. (Palgrave studies in crime, media and culture)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 56. Gendered violence – from an individual, criminal justice, and a structural, societal perspective?

  Ulrika Andersson, 2014 Jan 25, (Unpublished). 8 p.

  Research output: Contribution to conferenceOther

 57. The common place of rape: Challenging borders of disciplines and continents through research

  Ulrika Andersson, 2019 Oct 1, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 58. The body and the deed. Places of rape in Swedish court narratives

  Ulrika Andersson, 2020 Dec 5, (Accepted/In press) In: Gender and Women’s Studies.

  Research output: Contribution to journalArticle

 59. Madeleine Leijonhufvud

  Ulrika Andersson, 2021, (Accepted/In press) Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 60. The sustainable use and conservation of biodiversity in ABNJ: What can be achieved using existing international agreements?

  Jeff A. Ardron, Rosemary Rayfuse, Kristina Gjerde & Robin Warner, 2014, In: Marine Policy. 49, p. 98-108

  Research output: Contribution to journalArticle

 61. Embodying law in the garden: An autoethnographical account of an office of law

  Matilda Arvidsson, 2014, In: Australian Feminist Law Journal. 39, p. 21-45

  Research output: Contribution to journalArticle

 62. The presence of absence : everyday conditions of practicing law

  Matilda Arvidsson, 2007, In: Från Schlyters lustgård: rättshistoriska uppsatser. 7, p. 3-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 63. Rättens ordning i den tid som återstår

  Matilda Arvidsson, 2006, In: Från Schlyters lustgård: rättshistoriska uppsatser. 5: Rättshistoria som senmodern rättsvetenskap, p. 19-38

  Research output: Contribution to journalArticle

 64. Jag sträcker mig in i framtiden

  Matilda Arvidsson (ed.) & Elsa Trolle Önnerfors (ed.), 2007, In: Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser. 7, p. 1-2

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 65. Det Kjell Åkiska: En hyllningsskrift till Kjell Å Modéer inför pensioneringen i maj 2007

  Matilda Arvidsson (ed.) & Elsa Trolle Önnerfors (ed.), 2007, In: Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser. 6, p. 1-7

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 66. Entreprenadrättsliga felpåföljder

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2015, In: Ny Juridik. 4, p. 27-48

  Research output: Contribution to journalArticle

 67. Editors’ introduction

  Matilda Arvidsson, Leila Brännström & Panu Minkkinen, 2016, The contemporary relevance of Carl Schmitt: law, politics, theology. Arvidsson, M., Brännström, L. & Minkkinen, P. (eds.). Routledge, p. 1-16

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 68. Entreprenadrättslig fackmässighet - synpunkter med anledning av Gotlands-domen

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2015, In: Ny Juridik. 2015, 1, p. 7-20

  Research output: Contribution to journalArticle

 69. Shari’h from behind the bench: Court culture, judicial culture and a judge-made discourse on Shari’h at a Swedish district court

  Matilda Arvidsson, 2010, Shariʻa as discourse : legal traditions and the encounter with Europe. Nielsen, J. S. & Christoffersen, L. (eds.). Ashgate, p. 97-116

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 70. Aktieägaravtalet och dess rättsverkningar

  Niklas Arvidsson, 2010, In: Ny Juridik. 4, p. 42-70

  Research output: Contribution to journalArticle

 71. Facing the unknown/defacing the known: Mahr in Swedish courts

  Matilda Arvidsson, 2011, Embedding Mahr in the European Legal System. Mehdi, R. & Nielsen, J. S. (eds.). DJØF Forlag, p. 233-262

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 72. Kommentarer med anledning av ett arbete om aktieägaravtal

  Niklas Arvidsson, 2011, In: Ny Juridik. 4, p. 7-28

  Research output: Contribution to journalArticle

 73. Om avtals uppkomst

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2007, Vänbok till Axel Adlercreutz. Juristförlaget i Lund, p. 11-33

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 74. From teleology to eschatology: The katechon and the political theology of the international law of belligerent occupation

  Matilda Arvidsson, 2016, The contemporary relevance of Carl Schmitt: law, politics, theology. Arvidsson, M., Brännström, L. & Minkkinen, P. (eds.). Routledge, p. 223-236

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...44 Next