Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Risk in International Law

  Mónika Ambrus, Rosemary Rayfuse & Wouter Werner, 2017, Risk and the Regulation of Uncertainty in International Law. Ambrus, M., Rayfuse, R. & Werner, W. (eds.). Oxford University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 2. Mental health and international crimes

  Henrik Anckarsäter, Tova Bennet, Thomas Nilsson & Susanna Radovic, 2014, Criminological approaches to international criminal law. Bantekas, I. & Mylonaki, E. (eds.). Cambridge University Press, p. 263-286

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Social barnavård - några utmaningar. Glimtar från forskning ur olika perspektiv

  Gunvor Andersson, Maria Bangura Arvidsson, Titti Mattsson, Lina Ponnert & Bodil Rasmusson, 2011, Lund University. 63 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2011:6)(Research Reports in Social Work; vol. 2011, no. 6)

  Research output: Book/ReportReport

 4. Kvinnlig advokat i Norra Åsbo - Elsa Kristiansson: minnen och hågkomster

  Bengt Andersson (ed.) & Kjell Å Modéer (ed.), 2002, Örkelljunga hembygdsfören. 169 p. (Skrifter utgivna av Örkelljunga hembygdsföreningen; 34)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 5. Handel med människor - individer, strukturer och diskurser i straffrättslig belysning

  Ulrika Andersson, 2006, Väkivalta : seuraamukset ja haavoittuvuus = Violence : sanctions and vulnerability ; Terttu Utriaisen juhlakirja. Lohiniva-Kerkelä, M. (ed.). Talentum, p. 1-16

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Våld mot kvinnor och straffrätt

  Ulrika Andersson, 2011, På vei: kjønn og rett i Norden. Svensson, E-M. (ed.). Makadam förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Sex och straff

  Ulrika Andersson, 2011, Festskrift till Per Ole Träskman. Andersson, U., Örnemark Hansen, H. & Wong, C. (eds.). Norstedts Juridik AB, p. 24-32

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Hans (ord) eller hennes? : en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp

  Ulrika Andersson, 2004, Bokbox förlag. 290 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. Människohandel och straffrätt. Individers utsatthet i relation till strukturer och diskurser

  Ulrika Andersson, 2010, Liber amicarum et amicorum Karin Cornils. Glimt af nordisk straffrätt och straffeprosessrett. Elholm, T., Greve, V., Asp, P., Bragadottir, R., Frände, D. & Strandbakken, A. (eds.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag, p. 11-28

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Offrets rättsskydd eller förövarens rättssäkerhet - en nödvändig motsättning?

  Ulrika Andersson, 2003, Strafrecht aus nordischer Perspektive: Festschrift für Karin Cornils zum 25-jährigen Jubiläum als Referentin am Max-Planck-Institut. Mohr, T. & Nemitz, J. C. (eds.). Shaker Verlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Festskrift till Per Ole Träskman

  Ulrika Andersson (ed.), Christoffer Wong (ed.) & Helén Örnemark Hansen (ed.), 2011, Norstedts Juridik AB.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 12. En för alla - alla för en? Individualisering och kontextualisering i hovrätternas prövning av ungdomars grupprelaterade gärningar

  Ulrika Andersson, 2013, Argumentation i nordisk straffrätt. Nordlöf, K. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 215-234

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Genus och sån't - något för jurister? Om genusrelaterade kunskaper i juristutbildningen

  Ulrika Andersson, 2010, IX terminer. Malmberg, L-G. (ed.). Juristförlaget i Lund, p. 9-13

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Det gränslöst feminina. Kvinnliga kroppar och sexualiteter i rättslig hantering av våldtäkt

  Ulrika Andersson, 2001, Mord, misshandel och sexuella övergrepp: historiska och kulturella perspektiv på kön och våld. Lövkrona, I. (ed.). Nordic Academic Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Trafficking in human beings - criminal law and human rights

  Ulrika Andersson, 2011, Feminist perspectives on contemporary international law: between resistance and compliance?. Kuovo, S. & Pearson, Z. (eds.). Hart Publishing Ltd, p. 177-191

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. The unbounded body of the law of rape: the intrusive criterion of non-consent

  Ulrika Andersson, 2018 Dec 20, Responsible selves. Kevät, N., Gunnarsson, Å., Lundström, K. & Niemi-Kiesiläinen, J. (eds.). London: Ashgate, p. 331-352 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Kommunernas kontakter i utlandet

  Jan A. Andersson & Bengt Lundell, 1991, Föreningen Norden och Svenska kommunförb.

  Research output: Book/ReportBook

 18. Hur utmanas straffprocessen av samhällsvetenskapliga perspektiv på kön och våld?

  Ulrika Andersson, 2007, Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Norée, A. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 15-19

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. "När ord står mot ord”

  Ulrika Andersson, 2003 Dec 4, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 20. Svensk Straffrättskrönika 1991-2000

  Ulrika Andersson, Sverker Jönsson, Per Ole Träskman, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen, 2001, In: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 1, p. 51-65

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...173 Next