Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Introduction to the Symposium on COVID-19, Global Mobility and International Law

  E. Tendayi Achiume, Thomas Gammeltoft-Hansen & Thomas Spijkerboer, 2020, In: AJIL Unbound. 114, p. 312-316 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 2. Den dokumentvillkorade garantin

  Johan Adestam, 2014, Karnov Group. 566 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Ansvarsgenombrott och aktieägares personliga ansvarsfrihet - en analys mot bakgrund av NJA 2014 s. 877

  Johan Adestam, 2015, In: Ny Juridik. p. 7 25 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. En granskning av distinktionen mellan personliga uppdrag och företagsuppdrag

  Johan Adestam, 2017, Modern affärsrätt : en antologi. Arvidsson, N., Nyström, B. & Flodgren, B. (eds.). Stockholm: Wolters Kluwer, p. 51-69

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Labour law and industrial relations. Sweden

  Axel Adlercreutz & Birgitta Nyström, 2009, Kluwer. (International encyclopaedia of labour law and industrial relations)

  Research output: Book/ReportBook

 6. Labour law in Sweden

  Axel Adlercreutz & Birgitta Nyström, 2015, Kluwer. 274 p. (International encyclopaedia for labour law and industrial relations)

  Research output: Book/ReportBook

 7. Avtalsrätt I

  Axel Adlercreutz, Lars Gorton & Eva Lindell-Frantz, 2016, 14 ed. 416 p.

  Research output: Book/ReportBook

 8. Finansieringsformers rättsliga reglering

  Axel Adlercreutz & Patrik Lindskoug, 2020 Aug 10, 6 ed. Lund: Studentlitteratur AB. 254 p.

  Research output: Book/ReportBook

 9. Nätverk - en förutsättning för pedagogisk utveckling?

  Lina Ahlgren, Åsa Forsberg, Britt-Marie Holm, Anja Hoppe, Annika Nilsson & Anna Wiberg, 2020 Apr 15, In: Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education. 12, 1, p. 41-49 45/noril.v12i1.2942 .

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. "and In Community with Others..."

  Emma Ahlm, 2020, Freedom of Religion : An Ambiguous Right in the Contemporary European Legal Order. Enkvist, V. & Bernitz, H. (eds.). Hart Publishing Ltd

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 11. Patientklagomål och ersättning

  Sofia Åkerman, 2020, Medicinsk rätt. Zillén, K., Mattsson, T. & Slokenberga, S. (eds.). Stockholm: Norstedts Juridik AB, p. 261-276 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. Med särskild inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet.

  Stefan Aldén, 1998, Department of Law, Lund University. 316 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. The Politics of Recognition: The Question about the Final Status of Kosovo

  Jessica Almqvist, 2013 May, Statehood, Self-determination and Minorities: Reconciling Tradition and Modernity in International Law. French, D. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 165-186 22 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Amnistía en la crucijada: Amnesty at the crossroads

  Jessica Almqvist, 2019 Feb 20, El Pais.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 15. COVID-19 and human rights: Conjuring up a defence of the right to science

  Jessica Almqvist, 2020 Nov 11, Expert Comments of the Elcano Royal Institute, 38/2020.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. Towards a rule of law-based global strategy for countering international terrorism in areas of limited statehood.

  Jessica Almqvist, 2021 Jan 30, Rule of Law and Areas of Limited Statehood. Wouters, J. & Hamid, L. (eds.). Edward Elgar Publishing, p. 206-232 27 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Rekindling the Agenda on Women, Peace and Security: can the EU lead by example?

  Jessica Almqvist, 2021 Mar 23, Analysis of the Elcano Royal Institute, 2021, 36, p. 1 10 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Restoring the rule of law within the EU. In judges we trust

  Jessica Almqvist, 2021 Mar 22, 1 p.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 19. Det handlar om att lära av historien. Ansvaret ligger inte hos polisen

  Niklas Altermark, Guy Baeten, Martin Eriksson, Mattias Gardell, Erik Hansson, Monica Johansson, Mirjam Katzin, Carina Listerborn, Irene Molina & Maria Persdotter, 2015 Oct 6, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 20. Virtus est satis hoc uno testificata libro: Festgabe für Manfred Herling

  Dirk Alvermann (ed.), Nils Jörn (ed.) & Kjell Å Modéer (ed.), 2003, LIT Verlag. 352 p. (Geschichte; 49)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 21. Integration och utveckling i Öresundsregionen. Möjligheter och utmaningar. En utredning gjord av Lunds universitet på uppdrag av Utrikesdepartementet

  Mats Alvesson, Magnus Brokelind, Boel Flodgren, Magnus Jerneck, Anders Linde-Laursen, Birgitta Nyström, Lars Söderström & Lotta Westerhäll, 1999, Lund University.

  Research output: Book/ReportBook

 22. Omvärld, närvärld, invärld: Kompetensplan för Lunds universitets bibliotek 2018-20

  Anna Alwerud, Madeleine Bergquist, Jon Eriksen, Kristina Holmin Verdozzi, Ann-Catrin Johansson, Nicolette Karst, Katrin Nylén, Maria Ohlsson & Kristina Nilsson, 2018

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 23. Risk and the regulation of uncertainty in international law.

  Mónika Ambrus (ed.), Rosemary Rayfuse & Wouter Werner (ed.), 2017, Oxford: Oxford University Press. 278 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. Risk in International Law

  Mónika Ambrus, Rosemary Rayfuse & Wouter Werner, 2017, Risk and the Regulation of Uncertainty in International Law. Ambrus, M., Rayfuse, R. & Werner, W. (eds.). Oxford University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Mental health and international crimes

  Henrik Anckarsäter, Tova Bennet, Thomas Nilsson & Susanna Radovic, 2014, Criminological approaches to international criminal law. Bantekas, I. & Mylonaki, E. (eds.). Cambridge University Press, p. 263-286

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Social barnavård - några utmaningar. Glimtar från forskning ur olika perspektiv

  Gunvor Andersson, Maria Bangura Arvidsson, Titti Mattsson, Lina Ponnert & Bodil Rasmusson, 2011, Lund University. 63 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2011:6)(Research Reports in Social Work; vol. 2011, no. 6)

  Research output: Book/ReportReport

 27. Kvinnlig advokat i Norra Åsbo - Elsa Kristiansson: minnen och hågkomster

  Bengt Andersson (ed.) & Kjell Å Modéer (ed.), 2002, Örkelljunga hembygdsfören. 169 p. (Skrifter utgivna av Örkelljunga hembygdsföreningen; 34)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 28. Handel med människor - individer, strukturer och diskurser i straffrättslig belysning

  Ulrika Andersson, 2006, Väkivalta : seuraamukset ja haavoittuvuus = Violence : sanctions and vulnerability ; Terttu Utriaisen juhlakirja. Lohiniva-Kerkelä, M. (ed.). Talentum, p. 1-16

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Våld mot kvinnor och straffrätt

  Ulrika Andersson, 2011, På vei: kjønn og rett i Norden. Svensson, E-M. (ed.). Makadam förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Sex och straff

  Ulrika Andersson, 2011, Festskrift till Per Ole Träskman. Andersson, U., Örnemark Hansen, H. & Wong, C. (eds.). Norstedts Juridik AB, p. 24-32

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Hans (ord) eller hennes? : en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp

  Ulrika Andersson, 2004, Bokbox förlag. 290 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Människohandel och straffrätt. Individers utsatthet i relation till strukturer och diskurser

  Ulrika Andersson, 2010, Liber amicarum et amicorum Karin Cornils. Glimt af nordisk straffrätt och straffeprosessrett. Elholm, T., Greve, V., Asp, P., Bragadottir, R., Frände, D. & Strandbakken, A. (eds.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag, p. 11-28

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Offrets rättsskydd eller förövarens rättssäkerhet - en nödvändig motsättning?

  Ulrika Andersson, 2003, Strafrecht aus nordischer Perspektive: Festschrift für Karin Cornils zum 25-jährigen Jubiläum als Referentin am Max-Planck-Institut. Mohr, T. & Nemitz, J. C. (eds.). Shaker Verlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Festskrift till Per Ole Träskman

  Ulrika Andersson (ed.), Christoffer Wong (ed.) & Helén Örnemark Hansen (ed.), 2011, Norstedts Juridik AB.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 35. En för alla - alla för en? Individualisering och kontextualisering i hovrätternas prövning av ungdomars grupprelaterade gärningar

  Ulrika Andersson, 2013, Argumentation i nordisk straffrätt. Nordlöf, K. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 215-234

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Genus och sån't - något för jurister? Om genusrelaterade kunskaper i juristutbildningen

  Ulrika Andersson, 2010, IX terminer. Malmberg, L-G. (ed.). Juristförlaget i Lund, p. 9-13

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Det gränslöst feminina. Kvinnliga kroppar och sexualiteter i rättslig hantering av våldtäkt

  Ulrika Andersson, 2001, Mord, misshandel och sexuella övergrepp: historiska och kulturella perspektiv på kön och våld. Lövkrona, I. (ed.). Nordic Academic Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Trafficking in human beings - criminal law and human rights

  Ulrika Andersson, 2011, Feminist perspectives on contemporary international law: between resistance and compliance?. Kuovo, S. & Pearson, Z. (eds.). Hart Publishing Ltd, p. 177-191

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. The unbounded body of the law of rape: the intrusive criterion of non-consent

  Ulrika Andersson, 2018 Dec 20, Responsible selves. Kevät, N., Gunnarsson, Å., Lundström, K. & Niemi-Kiesiläinen, J. (eds.). London: Ashgate, p. 331-352 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Kommunernas kontakter i utlandet

  Jan A. Andersson & Bengt Lundell, 1991, Föreningen Norden och Svenska kommunförb.

  Research output: Book/ReportBook

 41. Hur utmanas straffprocessen av samhällsvetenskapliga perspektiv på kön och våld?

  Ulrika Andersson, 2007, Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Norée, A. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 15-19

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. "När ord står mot ord”

  Ulrika Andersson, 2003 Dec 4, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 43. Svensk Straffrättskrönika 1991-2000

  Ulrika Andersson, Sverker Jönsson, Per Ole Träskman, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen, 2001, In: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 1, p. 51-65

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Hur mycket ansvar har gängmedlemmen för brottet?

  Ulrika Andersson & Titti Mattsson, 2011, Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 1, p. 42-45.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 45. Presentation av Nordiskt nätverk för kvinnliga jurister

  Ulrika Andersson & Lotta Wendel, 1998, In: Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift. 21, 81, p. 93-94

  Research output: Contribution to journalArticle

 46. Harmed selves Harming others: A vulnerability approach on the criminal justice system

  Ulrika Andersson, 2016, Privatization, Vulnerability and Social Responsibility: A comparative perspective. Abingdon, Oxon: Routledge, p. 290-300

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Communications of autonomy and vulnerability in criminal proceedings

  Ulrika Andersson, 2016 Jun 4, In: International Journal of Law, Language and Discourse. 6.1, p. 37-44 8 p., 4.

  Research output: Contribution to journalArticle

 48. HITS/Transparens Slutrapport

  Magnus Andersson, Henrik Sternberg, Lars-Göran Malmberg & Ann-Sophie Sallander, 2016 Apr 19, Gothenburg: Security Arena Lindholmen Science Park.

  Research output: Book/ReportReport

 49. Gendering the Legal Subject: Perspectives on the Nordic Field of Law and Gender

  Ulrika Andersson, 2017, Festskrift till Ann Numhauser-Henning. Rönnmar, M. & Julén Votinius, J. (eds.). Lund: Juristförlaget i Lund, p. 33-42 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Det vardagligas frånvaro: En analys av rättsliga narrativ i två samtida våldtäktsfall

  Ulrika Andersson, 2018 Jun 13, Plats för makt: En vänbok till Monika Edgren. Holgersson, U. & Tolvhed, H. (eds.). Stockholm: Makadam förlag, p. 212-226 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. Ruth Stjernstedt

  Ulrika Andersson, 2018 Mar 8, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 52. Remissyttrande: Nya ungdomspåföljder (Ds 2017:25)

  Ulrika Andersson & Sverker Jönsson, 2017

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 53. The visible vagina: Swedish legal narratives about rape through the lens of gender, place and vulnerability

  Ulrika Andersson, 2019 Mar 29, Rape narratives in motion. Andersson, U., Edgren, M., Karlsson, L. & Nilsson, G. (eds.). Abingdon: Palgrave Macmillan, p. 101-118 18 p. (Palgrave Studies in Crime, Media and Culture).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 54. Support to Battered Women in Sweden: Non-profits and Public Authorities Collaborating, Counteracting and Competing

  Ulrika Andersson & Sara Bengtson, 2020, International Law and Violence Against Women: Europe and the Istanbul Convention. Niemi, J., Peroni, L. & Stoyanova, V. (eds.). Routledge

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 55. Rape Narratives in Motion

  Ulrika Andersson (ed.), Monika Edgren (ed.), Lena Karlsson (ed.) & Gabriella Nilsson (ed.), 2019, Basingstok: Palgrave Macmillan. 265 p. (Palgrave studies in crime, media and culture)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 56. Gendered violence – from an individual, criminal justice, and a structural, societal perspective?

  Ulrika Andersson, 2014 Jan 25, (Unpublished). 8 p.

  Research output: Contribution to conferenceOther

 57. The common place of rape: Challenging borders of disciplines and continents through research

  Ulrika Andersson, 2019 Oct 1, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 58. The body and the deed. Places of rape in Swedish court narratives

  Ulrika Andersson, 2020 Dec 5, (Accepted/In press) In: Gender and Women’s Studies.

  Research output: Contribution to journalArticle

 59. Madeleine Leijonhufvud

  Ulrika Andersson, 2021, (Accepted/In press) Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 60. The sustainable use and conservation of biodiversity in ABNJ: What can be achieved using existing international agreements?

  Jeff A. Ardron, Rosemary Rayfuse, Kristina Gjerde & Robin Warner, 2014, In: Marine Policy. 49, p. 98-108

  Research output: Contribution to journalArticle

 61. Embodying law in the garden: An autoethnographical account of an office of law

  Matilda Arvidsson, 2014, In: Australian Feminist Law Journal. 39, p. 21-45

  Research output: Contribution to journalArticle

 62. The presence of absence : everyday conditions of practicing law

  Matilda Arvidsson, 2007, In: Från Schlyters lustgård: rättshistoriska uppsatser. 7, p. 3-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 63. Rättens ordning i den tid som återstår

  Matilda Arvidsson, 2006, In: Från Schlyters lustgård: rättshistoriska uppsatser. 5: Rättshistoria som senmodern rättsvetenskap, p. 19-38

  Research output: Contribution to journalArticle

 64. Jag sträcker mig in i framtiden

  Matilda Arvidsson (ed.) & Elsa Trolle Önnerfors (ed.), 2007, In: Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser. 7, p. 1-2

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 65. Det Kjell Åkiska: En hyllningsskrift till Kjell Å Modéer inför pensioneringen i maj 2007

  Matilda Arvidsson (ed.) & Elsa Trolle Önnerfors (ed.), 2007, In: Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser. 6, p. 1-7

  Research output: Contribution to journalSpecial Issue (editor)

 66. Entreprenadrättsliga felpåföljder

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2015, In: Ny Juridik. 4, p. 27-48

  Research output: Contribution to journalArticle

 67. Editors’ introduction

  Matilda Arvidsson, Leila Brännström & Panu Minkkinen, 2016, The contemporary relevance of Carl Schmitt: law, politics, theology. Arvidsson, M., Brännström, L. & Minkkinen, P. (eds.). Routledge, p. 1-16

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 68. Entreprenadrättslig fackmässighet - synpunkter med anledning av Gotlands-domen

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2015, In: Ny Juridik. 2015, 1, p. 7-20

  Research output: Contribution to journalArticle

 69. Shari’h from behind the bench: Court culture, judicial culture and a judge-made discourse on Shari’h at a Swedish district court

  Matilda Arvidsson, 2010, Shariʻa as discourse : legal traditions and the encounter with Europe. Nielsen, J. S. & Christoffersen, L. (eds.). Ashgate, p. 97-116

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 70. Aktieägaravtalet och dess rättsverkningar

  Niklas Arvidsson, 2010, In: Ny Juridik. 4, p. 42-70

  Research output: Contribution to journalArticle

 71. Facing the unknown/defacing the known: Mahr in Swedish courts

  Matilda Arvidsson, 2011, Embedding Mahr in the European Legal System. Mehdi, R. & Nielsen, J. S. (eds.). DJØF Forlag, p. 233-262

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 72. Kommentarer med anledning av ett arbete om aktieägaravtal

  Niklas Arvidsson, 2011, In: Ny Juridik. 4, p. 7-28

  Research output: Contribution to journalArticle

 73. Om avtals uppkomst

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2007, Vänbok till Axel Adlercreutz. Juristförlaget i Lund, p. 11-33

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 74. From teleology to eschatology: The katechon and the political theology of the international law of belligerent occupation

  Matilda Arvidsson, 2016, The contemporary relevance of Carl Schmitt: law, politics, theology. Arvidsson, M., Brännström, L. & Minkkinen, P. (eds.). Routledge, p. 223-236

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 75. How long is ‘now’? The Christian eschatological concept of time within international laws of, in, and after war: a critique of law and of our Nordic societies

  Matilda Arvidsson, 2010, Law & Religion in the 21st Century – Nordic Perspectives: New Life in the Ruins – Pluralistic renewal in the Lutheran setting. Christoffersen, L., Andersen, S. & Modéer, K. Å. (eds.). DJØF Forlag, p. 365-390

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 76. Den internationella ockupationsrättens politiska teologi

  Matilda Arvidsson, 2012, Vän eller fiende: en antologi om Carl Schmitts politiska tänkande. Wittrok, J. & Falk, H. (eds.). Daidalos, p. 199-222

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 77. What is political in political theology? Recalling the political gaze

  Matilda Arvidsson, 2008, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 78. Contributions to law and religion from international law and theology: Current and future research in the time that remains

  Matilda Arvidsson, 2012, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 79. Law in the time that remains – law’s eschatology

  Matilda Arvidsson, 2007, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 80. The everyday life of law

  Matilda Arvidsson, 2007, (Unpublished). 5 p.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 81. Administrating international law – Establishing signs of sovereignty through belligerent occupation

  Matilda Arvidsson, 2011.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 82. Att arbeta med sig själv: pedagogiska tankar utifrån Stanislavskij

  Matilda Arvidsson, 2008, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 83. The sovereign, the time and the law: a reading of Carl Schmitt – thinking about constitution-making post bellum in Iraq 2003

  Matilda Arvidsson, 2007, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 84. Preservation and transformation: The political theology of international law of belligerent occupation

  Matilda Arvidsson, 2011.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 85. Preservation of status quo/Transformation for development: The dialectics of international law of belligerent occupation

  Matilda Arvidsson, 2011.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 86. När Du också är Jag: Förfrämligande- och igenkänningstekniker i mötet mellan svensk rätt och Islam

  Matilda Arvidsson, 2010.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 87. How long is ‘now’? Time, narration and eschatological promises of ‘Messianic salvation’ within international law of, in and after war

  Matilda Arvidsson, 2007, (Unpublished). 29 p.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 88. Facing the unknown/defacing the known – Muslim family laws in the western courts: Sweden

  Matilda Arvidsson, 2009.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 89. Norms and narratives in international law

  Matilda Arvidsson & Pamela Slotte, 2012, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 90. Ockupationsrätten och jag

  Matilda Arvidsson, 2015

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 91. Negotiating love, law, and Islam in Swedish-Gambian marriages

  Matilda Arvidsson, 2012, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 92. The political theology of international law of belligerent occupation: Distribution of authority and fulfilment in core and peripheries

  Matilda Arvidsson, 2012, (Submitted).

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 93. A struggle for justice: Appropriation and accumulation of linguistic capital within the field of law

  Matilda Arvidsson, 2010.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 94. The political theology of international law of belligerent occupation

  Matilda Arvidsson, 2013.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 95. Exclusion by inclusion, the discourse of the other (Respondent-paper på Jakob Skovgaard-Petersens paper ”Sharia and the constitutional debate in Egypt”)

  Matilda Arvidsson, 2007, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 96. The political theology of IKEA: An ethnographical account of subjectification at an IKEA store

  Matilda Arvidsson, 2008, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 97. Can God be developed? Islamic law and change in Sudan

  Matilda Arvidsson, 2006.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 98. The law of the neighbor: The political demography of international law

  Matilda Arvidsson, 2012, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 99. Marginalanteckningar

  Matilda Arvidsson, 2009.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 100. Ta(l)king class struggle seriously: Appropriation and access to symbolic/cultural capital within the field of law

  Matilda Arvidsson, 2008.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 101. The political in political language: the everyday politics in discourse

  Matilda Arvidsson & Peter Svenson, 2008, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 102. Artistic and Cultural Practices in Urban Spaces: Law, Justice, Contestation

  Matilda Arvidsson & Peter Bengtsen, 2013.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 103. Monuments (of law) during CPA Rule in Iraq

  Matilda Arvidsson, 2008.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 104. Searching and researching archives

  Matilda Arvidsson, 2008.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 105. The Subject in International Law: The Administrator of the Coalition Provisional Authority of Occupied Iraq and its Laws

  Matilda Arvidsson, 2016, Lund: Lund University (Media-Tryck). 310 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 106. Avtalade ansvarsbegränsningar

  Niklas Arvidsson, 2017, Modern affärsrätt: En antologi. Arvidsson, N., Nyström, B. & B. F. (eds.). Stockholm: Wolters Kluwer, p. 71-85 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 107. Funktionsbrist i småhusentreprenad

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2017, Modern affärsrätt: En antologi. Arvidsson, N., Nyström, B. & Flodgren, B. (eds.). Stockholm: Wolters Kluwer, p. 251-267 17 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 108. Klander och aktiebolagsrättslig legitimation

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2018 Aug 31, Festskrift till Stefan Lindskog. Jure, p. 15-26

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 109. Entreprenadavtal mellan näringsidkare och konsument

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2018 Sep 18, Norstedts Juridik AB. 261 p.

  Research output: Book/ReportBook

 110. Passivitet inom avtalsrätten

  Niklas Arvidsson & Lars Gorton, 2019, Festskrift till Göran Millqvist. Gorton, L., Heuman, L. & Persson, A. H. (eds.). Jure, p. 97-123 26 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 111. Shari'a from behind the bench: Court culture, judicial culture and a judge-made discourse on Shari'a at a Swedish District Court

  Matilda Arvidsson, 2016, Shari'a As Discourse: Legal Traditions and the Encounter with Europe. Taylor & Francis, p. 97-116 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 112. Stämmobeslut med formella fel

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2019 Dec 5, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 2, p. 291-305 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 113. Avtalsbrott och skadestånd - skuldprincipen i svensk avtalsrätt

  Niklas Arvidsson & Johan Adestam, 2021, In: Svensk Juristtidning. 2021, 1, p. 48-60 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 114. Det miljörättsliga avhjälpandeansvaret och dess regressreglering

  Niklas Arvidsson, 2021, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2020-21, 3, p. 571-589 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 115. Styrelsejäv i aktiebolag

  Niklas Arvidsson & Per Samuelsson, 2020, Festskrift till Rolf Dotevall. Juristförlaget i Lund, p. 69-91 22 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 116. Quantum Computing and Algorithmic Law

  Jeffery Atik & Valentin Jeutner, 2019 Nov 21, (Los Angeles Legal Studies Research Paper; vol. 2019, no. 38).

  Research output: Working paper

 117. Health care - A right without borders also for the elderly?

  Martina Axmin, 2013, Introduction to the Norma Elder Law Research Environment. Different Approaches to the Elder Law.. Numhauser-Henning, A. (ed.). Faculty of Law, Lund university, p. 127-134

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 118. Pensioner och andra socialförsäkringar i äldreperspektiv

  Martina Axmin, 2017 Apr 14, Äldrerätt. Ett nytt rättsområde. Mattson, T. & Numhauser-Henning, A. (eds.). Stockholm: Wolters Kluwer, p. 59-72

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 119. Access to Cross-Border Healthcare for Older Persons in the European Union: The Interplay between EU Law and Swedish Law

  Martina Axmin, 2020, Lund: Lund University (Media-Tryck). 335 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 120. Socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring: en introduktion till viktiga delar av Sveriges välfärdssystem

  Martina Axmin & Göran Lundahl, 2020 Jun 5, Studentlitteratur AB.

  Research output: Book/ReportBook

 121. Gränsöverskridande vård

  Martina Axmin, 2020, Medicinsk rätt. Zillén, K., Mattsson, T. & Slokenberga, S. (eds.). Norstedts Juridik AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 122. Heltidsstudier är inte alltid studier på heltid i arbetslöshetsförsäkringen - en analys av HFD:s dom 2020-10-01, mål nr 2245-19

  Martina Axmin, 2020 Nov, JP Infonet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 123. Beviskravet vid återkrav av sjukpenning - en analys av HFD:s dom 2021-01-19, mål nr 6888-19

  Martina Axmin, 2021 Feb, JP Infonet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 124. Exploring the Legacy of a Life Dedicated to Humanitarianism: A Special Issue in Celebration of the 100th Anniversary of Raoul Wallenberg

  Cecilia Bailliet (ed.), Ulf Linderfalk (ed.) & Rebecca Stern (ed.), 2012, In: Nordic Journal of International Law. 81, 4, 232 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 125. Spain’s hard line on Catalonia is no way to handle a serious secession crisis

  Miriam Bak Mckenna, 2017 Oct 24, The Conversation.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 126. Valet på torsdag kan bli det första viktiga steget i en spansk försoningsprocess

  Miriam Bak Mckenna, 2017 Dec 17, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 127. Comparative International Law and the Challenge of Eurocentrism

  Miriam Bak Mckenna, 2017, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceOther

 128. Book Review: Is International Law International? by Anthea Roberts

  Miriam Bak Mckenna, 2018 May, In: Nordic Journal of International Law. 87, 1, p. 1-7 7 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 129. Localising the Universal: Comparative International Law and the Challenge of Eurocentrism

  Miriam Bak Mckenna, 2018, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceOther

 130. Blood, Breastmilk, and Dirt: Silvia Federici and Feminist Materialism in International Law (Part One)

  Miriam Bak Mckenna, 2018 Jul 12, Legal Form Blog.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 131. Chagos: Mauritius challenges British colonialism in a case with major implications

  Miriam Bak Mckenna, 2018 Sep 19, The Conversation.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 132. Feminism in Translation: Reframing Human Rights Law Through Transnational Islamic Feminist Networks

  Miriam Bak Mckenna, 2020, (Accepted/In press) The Routledge Handbook of Translation and Activism. Tahmasebian, K. & Gould, R. R. (eds.). Routledge

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 133. Downwardly Global: Women, Work, and Citizenship in the Pakistani Diaspora

  Miriam Bak Mckenna, 2019, In: Women's Studies International Forum. 73, March–April 2019, p. 69-70

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 134. Feminist Materialism and the Laws of Social Reproduction

  Miriam Bak Mckenna, 2020, (Submitted) Research Handbook on Law and Marxism. Edward Elgar Publishing

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 135. Confronting Colonial Loss and Violence in Danh Vo’s Take My Breath Away

  Miriam Bak Mckenna, 2019, In: Kunstlicht. 40, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 136. Chagos Islands: UN ruling calls time on shameful British colonialism but UK still resisting

  Miriam Bak Mckenna, 2019 Feb 28, The Conversation.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 137. Decentering the Universal: Comparative International Law and Decolonizing Critique

  Miriam Bak Mckenna, 2019, European Society of International Law Conference Paper Series. Vol. 12. (ESIL Conference Paper Series; vol. 12, no. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 138. Constructing International Justice: The Design of the International Criminal Court

  Miriam Bak Mckenna, 2019 Apr, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceOther

 139. “A Happy Building”: Architecture and Universal Justice at the International Criminal Court

  Miriam Bak Mckenna, 2019 Jun 29, Art and International Justice Initiative.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 140. Remaking the Law of Encounter: Comparative International Law as Tranformative Translation

  Miriam Bak Mckenna, 2020, (Submitted) The Routledge Handbook of International Relations and Translation. Grasten, M. (ed.). Routledge

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 141. Chagos Islands: UK refusal to return archipelago to Mauritius show the limits of international law

  Miriam Bak Mckenna, 2019 Nov 26, The Conversation.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 142. Remaking the Law of Encounter: Comparative International Law as Transformative Translation

  Miriam Bak Mckenna, 2021, (Accepted/In press) The Politics of Translation in International Relations. Grasten, M., Capan, Z. G. & dos Reis, F. (eds.). Palgrave Macmillan

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 143. Ester Boserup and Womens’ Right to Development

  Miriam Bak Mckenna, 2021, (Accepted/In press) Unknown Names and Faces? Broadening the Portrait Gallery of International Law. Tallgren, I. (ed.). Oxford University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 144. Højesterets racisme-frifindelse er en ekstremt forsnævret fortolkning

  Miriam Bak Mckenna & Kerstin Carlson, 2021 Feb 3, Altinget.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 145. Seeking asylum in the European Union: Selected protection issues raised by the second phase of the common European asylum system

  Celine Balouz (ed.), Meltem Ciger (ed.), Sarah Singer (ed.) & Vladislava Stoyanova (ed.), 2015, Martinus Nijhoff Publishers.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 146. Introducing the second phase of the common European asylum system

  Celine Bauloz, Meltem Ciger, Sarah Singer & Vladislava Stoyanova, 2015, Introducing the second phase of the common European asylum system. Martinus Nijhoff Publishers

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 147. Parrhesia and credibility: the covereign of refugee status determination

  Jennifer Beard & Gregor Noll, 2009, In: Social & Legal Studies. 18, 4, p. 455-477

  Research output: Contribution to journalArticle

 148. Jokūbas Robinzonas – Jacob Robinson: Elements of His Curriculum Vitae and Aspects Exemplifying His Continued Relevance in Our Times

  Eglė Bendikaitė & Dirk Roland Haupt, 2015, The Life, Times and Work of Jokūbas Robinzonas – Jacob Robinson. Bendikaitė, E. & Haupt, D. R. (eds.). 1 ed. Sankt Augustin: Academia Verlag, p. 3-16 14 p. 1

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 149. Collected Works of Shimshon Rosenbaum: Volume 1: Major Writings on International Law, Zionism, Self-Determination, Autonomy, and Statehood of the Jewish Nation

  Eglė Bendikaitė & Dirk Roland Haupt, 2020, (Accepted/In press) 1 ed. Vadstena: Jus Gentium. 450 p. (Collected Works of Shimshon Rosenbaum (ISBN 978-91-986003-0-8); vol. 1-2)

  Research output: Book/ReportBook

 150. Collected Works of Shimshon Rosenbaum: Volume 2: Selected Articles and Speeches on International Law, Zionism, Self-Determination, Autonomy, and Statehood of the Jewish Nation

  Eglė Bendikaitė & Dirk Roland Haupt, 2020, (Accepted/In press) 1 ed. Vadstena: Jus Gentium. 320 p. (Collected Works of Shimshon Rosenbaum (ISBN 978-91-986003-0-8); vol. 1-2)

  Research output: Book/ReportBook

 151. Spatial justice and street art

  Peter Bengtsen & Matilda Arvidsson, 2014, In: NAVEIÑ REET: Nordic Journal of Law and Social Research. 1, 5, p. 117-130

  Research output: Contribution to journalArticle

 152. Law, street art and spatial justice

  Peter Bengtsen & Matilda Arvidsson, 2014.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 153. On the abolition and re-introduction of legal insanity in Sweden

  Tova Bennet & Susanna Radovic, 2016 Oct 20, Legal Insanity and the Brain: Science, Law and European Courts. Moratti, S. & Patterson, D. (eds.). Portland, Oregon: Hart Publishing Ltd, p. 169-206

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 154. Mordiska sjölejon och marsianer – Om falska föreställningar och straffansvar

  Tova Bennet & Susanna Radovic, 2014, IDÉES FIXES: A festschrift dedicated to Christian Bennet on the occasion of his 60th birthday. Kaså, M. (ed.). Philosophical Communications, Göteborgs universitet, p. 23-43

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 155. The Abolition and Possible Re-Introduction of Legal Insanity in Sweden

  Tova Bennet, 2017, p. 433. 1 p.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 156. Assessments of Criminal Intent vs. Legal Insanity: In Light of the Swedish Experience

  Tova Bennet, 2017, p. 196. 1 p.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 157. Insiktsförmåga och uppsåt - en jämförande studie av begreppens funktion i rättspsykiatriska utlåtanden och domar

  Tova Bennet & Susanna Radovic, 2012, Rättsmedicinalverket. (RMV-Rapport; vol. 2012, no. 2)

  Research output: Book/ReportReport

 158. Introducing legal insanity in Sweden?

  Tova Bennet, 2015, p. 378-379.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 159. Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd

  Tova Bennet, 2020 Sep 4, Nyköping: Norstedts Juridik AB. 470 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 160. Tillfällig sinnesförvirring i Högsta domstolen?

  Tova Bennet, 2020 Apr 15, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2019-20, 5, p. 138-159 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 161. Part-timers and fixed-term workers - an inquiry into national strategies for implementing two EU directives

  Annika Berg, 2002, Flexible work arrangements: conceptualizations and international experiences. Zeytinoglu, I. U. (ed.). Kluwer, Vol. 20. p. 203-220

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 162. Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling. En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag

  Annika Berg, 2008, Juristförlaget i Lund. 391 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 163. Temporary agency work. A study of numerical flexibility and working conditions for temporary workers in a comparative setting

  Annika Berg, 2003, [Publisher information missing]. 4 p. (The Norma Research Programme. Normative Patterns in the Welfare State. Legal Studies of Employment, Family and Social Security within the Norma Research Programme; vol. 2)

  Research output: Book/ReportReport

 164. Introduction

  Niclas Berggren, Nils Karlson & Joakim Nergehuc, 2017, Why Constitutions Matter. Taylor & Francis, p. vii-xviii

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 165. Domarens privata vetande i rättsfrågor

  Gunnar Bergholtz, 2004, Festskrift till Per Henrik Lindblom. Andersson, T. & Lindell, B. (eds.). Iustus förlag, p. 47-63

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 166. Some thoughts on judges’ decision-making

  Gunnar Bergholtz, 2007, Scandinavian studies in law. Almqvist & Wiksell, Vol. 51. p. 77-88

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 167. Are judges influenced by legally irrelevant circumstances?

  My Bergius, Emelie Ernberg, Christian Dahlman & Farhan Sarwar, 2020, In: Law, Probability and Risk. 19, 2, p. 157–164

  Research output: Contribution to journalArticle

 168. Karaktärsbevisning: - studier av relevansproblematik i personrelaterad bevisning

  My Bergius, 2021 Apr 21, Lund. 310 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 169. Skatterättsliga avhandlingar i ett förändringsperspektiv

  Sture Bergström, Claes Norberg & Robert Påhlsson, 2004, In: Skattenytt. 54, 12, p. 740-745

  Research output: Contribution to journalArticle

 170. Regeringsrättens tolkningsprinciper - ännu en gång

  Sture Bergström, 2003, In: Skattenytt. 9, p. 645-646

  Research output: Contribution to journalArticle

 171. Regeringsrättens lagtolkningsprinciper - nya tendenser under senare tid?

  Sture Bergström, 2003, In: Skattenytt. 1/2, p. 2-13

  Research output: Contribution to journalArticle

 172. Anm. av Höglund, Mats: Anstånd med betalning av skatt

  Sture Bergström, 2004, In: Skattenytt. 7/8, p. 529-531

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 173. Rättshandlingars verkliga skatterättsliga innebörd - en kommentar till RÅ 2004 ref 27: rättsfall 2004

  Sture Bergström, 2004, In: Skattenytt. 12, p. 771-774

  Research output: Contribution to journalArticle

 174. Business taxation within and across the borders of the European Union. Treaty principles and their impact on the construct of the rules on free movement in relation to national tax measures

  Sture Bergström, Cécile Brokelind, Anette Bruzelius, Carl Michael Quitzow & Mats Tjernberg, 2003, Scandinavian Studies in Law. Wahlgren, P. (ed.). Stockholm Institute for Scandinavian Law, Vol. 44. p. 2-14

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 175. Lokalt medbestämmande : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1984, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

  Research output: Book/ReportBook

 176. Stressing legal decisions in a tax law perspective

  Sture Bergström & Eleonor Alhager, 2004, Stressing legal decisions: IVP 21st world congress, Lund. Sweden, 12-18 August 2003: law and politics in search of balance. Biernat, T. (ed.). Polpress

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 177. Juridikens termer. 9 [rev.] uppl.

  Sture Bergström, Torbjörn Andersson, Torgny Håstad & Per Henrik Lindblom, 2002, Almqvist & Wiksell. 212 p.

  Research output: Book/ReportBook

 178. Gränsgångare över Öresund

  Sture Bergström, 2003, Festskrift till Gustaf Lindencrona. Arvidsson, R., Melz, P. & Silfverberg, C. (eds.). Norstedts Juridik AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 179. Beskattning av överlåtelse av bostadsrätt

  Sture Bergström, 2002, Fastighetsrättsliga studier till minnet av Sten Hillert. Brattström, M. & Möller, M. (eds.). Iustus förlag, p. 67-75

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 180. Från MBL till MBA : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1982, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies ; 37)

  Research output: Book/ReportBook

 181. Stressing legal decisions of a tax law perspective

  Sture Bergström & Eleonor Alhager, 2005, Values, rights and duties in legal and philosophical discourse. International association for the philosophy of law and social philosophy. World congress (21: 2003: Lund). Dahlman, C. & Krawietz, W. (eds.). Duncker & Humblot

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 182. Tolkning och tillämpning av skattelag

  Sture Bergström, 2002, In: Skattenytt. p. 289-292

  Research output: Contribution to journalArticle

 183. Fastställelse av Skatterättsnämndens förhandsbesked - en lyckad nyskapelse?

  Sture Bergström, 2001, In: Juridisk Tidskrift. p. 88-90

  Research output: Contribution to journalArticle

 184. General principles in the process of development

  Ulf Bernitz (ed.), Joakim Nergelius (ed.), Cecilia Cardner (ed.) & Xavier Groussot (ed.), 2008, Kluwer.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 185. Vision, essence and narratives of general principles and European private law: an introduction

  Ulf Bernitz, Xavier Groussot & Felix Schulyok, 2013, General principles of EU law and European private law. Kluwer

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 186. At the Epicentre of COVID-19 - the Tragic Failure of the Global Supply Chain for Medical Supplies

  Sonu Bhaskar, Jeremy Tan, Marcel Bogers, Timo Minssen, Hishamuddin Badaruddin, Simon Israeli-Korn & Henry Chesbrough, 2020 Nov 24, In: Frontiers in Public Health. 9 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 187. Translation into Swedish of Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 2 uppl.

  Uta Bindreiter, 2008, Thales. 432 p.

  Research output: Book/ReportBook

 188. Why Grundnorm? A treatise on the implications of Kelsen's doctrine

  Uta Bindreiter, 2002, Kluwer. 245 p. (Law and philosophy library ; vol. 58)

  Research output: Book/ReportBook

 189. Lagprövningsdebatten 1955-1966. I skärningsfältet mellan juridik och politik

  Uta Bindreiter, 2009, Juristförlaget i Lund. 57 p. (Acta Societatis Juridicae Lundensis; vol. 172)

  Research output: Book/ReportBook

 190. Mänskliga rättigheter: konstitutionell dekoration eller internationellt harmoniseringsinstrument? Glimtar från det 28:e Nordiska Juristmötet 1978

  Uta Bindreiter, 2007, Liber amicorum Kjell Å Modéer. Juristförlaget i Lund, p. 87-98

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 191. Rättspositivism

  Uta Bindreiter & Reidar Edvinsson, 2006, Rättsfilosofi: samhälle och moral genom tiderna (2 uppl.). Nergelius, J. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 109-135

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 192. The realist Hans Kelsen

  Uta Bindreiter, 2013, Kelsen revisited. New essays on the pure theory of law. Duarte d'Almeida, L., Gardner, J. & Green, L. (eds.). Hart Publishing Ltd, p. 101-129

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 193. Rättspositivism

  Uta Bindreiter, 2001, Rättsfilosofi. Nergelius, J. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 104-116

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 194. The modality of Kelsen's Sollsatz

  Uta Bindreiter, 2005, In: Rechtstheorie. 21, p. 167-178

  Research output: Contribution to journalArticle

 195. On positivism and other isms

  Uta Bindreiter, 2007, In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP). 93, p. 321-344

  Research output: Contribution to journalArticle

 196. Zur Doppeldeutigkeit des Wortes "Sollen"

  Uta Bindreiter, 2003, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 197. Why Grundnorm? A Treatise on the Implications of Kelsen's Doctrine

  Uta Bindreiter, 2000, 345 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 198. On Constructive Legal Science Then and Now

  Uta Bindreiter, 2011, In: Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (ARSP). 97, 1, p. 78-106

  Research output: Contribution to journalArticle

 199. Aleksander Peczenik. Bibliography 1962-2005

  Uta Bindreiter, 2006, In: Ratio Juris. 19, 4, p. 518-533

  Research output: Contribution to journalArticle

 200. ’Descriptive normativity’: Kelsen’s Sollsatz in the light of some later theories

  Uta Bindreiter, 2001, In: Associations. 5, 1, p. 71-94

  Research output: Contribution to journalArticle

 201. Presupposing the basic norm

  Uta Bindreiter, 2001, In: Ratio Juris. 14, 2, p. 143-175

  Research output: Contribution to journalArticle

 202. Gustaf Petrén och lagprövningsrätten

  Uta Bindreiter, 2006, In: Från Schlyters lustgård. Rättshistoriska uppsatser. 5, p. 39-55

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...18 Next