Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Introduction to the Symposium on COVID-19, Global Mobility and International Law

  E. Tendayi Achiume, Thomas Gammeltoft-Hansen & Thomas Spijkerboer, 2020, In: AJIL Unbound. 114, p. 312-316 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 2. Den dokumentvillkorade garantin

  Johan Adestam, 2014, Karnov Group. 566 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Ansvarsgenombrott och aktieägares personliga ansvarsfrihet - en analys mot bakgrund av NJA 2014 s. 877

  Johan Adestam, 2015, In: Ny Juridik. p. 7 25 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. En granskning av distinktionen mellan personliga uppdrag och företagsuppdrag

  Johan Adestam, 2017, Modern affärsrätt : en antologi. Arvidsson, N., Nyström, B. & Flodgren, B. (eds.). Stockholm: Wolters Kluwer, p. 51-69

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Labour law and industrial relations. Sweden

  Axel Adlercreutz & Birgitta Nyström, 2009, Kluwer. (International encyclopaedia of labour law and industrial relations)

  Research output: Book/ReportBook

 6. Labour law in Sweden

  Axel Adlercreutz & Birgitta Nyström, 2015, Kluwer. 274 p. (International encyclopaedia for labour law and industrial relations)

  Research output: Book/ReportBook

 7. Avtalsrätt I

  Axel Adlercreutz, Lars Gorton & Eva Lindell-Frantz, 2016, 14 ed. 416 p.

  Research output: Book/ReportBook

 8. Finansieringsformers rättsliga reglering

  Axel Adlercreutz & Patrik Lindskoug, 2020 Aug 10, 6 ed. Lund: Studentlitteratur AB. 254 p.

  Research output: Book/ReportBook

 9. Nätverk - en förutsättning för pedagogisk utveckling?

  Lina Ahlgren, Åsa Forsberg, Britt-Marie Holm, Anja Hoppe, Annika Nilsson & Anna Wiberg, 2020 Apr 15, In: Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education. 12, 1, p. 41-49 45/noril.v12i1.2942 .

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. "and In Community with Others..."

  Emma Ahlm, 2020, Freedom of Religion : An Ambiguous Right in the Contemporary European Legal Order. Enkvist, V. & Bernitz, H. (eds.). Hart Publishing Ltd

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 11. Patientklagomål och ersättning

  Sofia Åkerman, 2020, Medicinsk rätt. Zillén, K., Mattsson, T. & Slokenberga, S. (eds.). Stockholm: Norstedts Juridik AB, p. 261-276 16 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Om regelkonkurrens inom inkomstskatterätten. Med särskild inriktning på förhållandet mellan olika grunder för beskattning av dolda vinstöverföringar till utlandet.

  Stefan Aldén, 1998, Department of Law, Lund University. 316 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 13. The Politics of Recognition: The Question about the Final Status of Kosovo

  Jessica Almqvist, 2013 May, Statehood, Self-determination and Minorities: Reconciling Tradition and Modernity in International Law. French, D. (ed.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 165-186 22 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Amnistía en la crucijada: Amnesty at the crossroads

  Jessica Almqvist, 2019 Feb 20, El Pais.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 15. COVID-19 and human rights: Conjuring up a defence of the right to science

  Jessica Almqvist, 2020 Nov 11, Expert Comments of the Elcano Royal Institute, 38/2020.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. Towards a rule of law-based global strategy for countering international terrorism in areas of limited statehood.

  Jessica Almqvist, 2021 Jan 30, Rule of Law and Areas of Limited Statehood. Wouters, J. & Hamid, L. (eds.). Edward Elgar Publishing, p. 206-232 27 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Rekindling the Agenda on Women, Peace and Security: can the EU lead by example?

  Jessica Almqvist, 2021 Mar 23, Analysis of the Elcano Royal Institute, 2021, 36, p. 1 10 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Restoring the rule of law within the EU. In judges we trust

  Jessica Almqvist, 2021 Mar 22, 1 p.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 19. Det handlar om att lära av historien. Ansvaret ligger inte hos polisen

  Niklas Altermark, Guy Baeten, Martin Eriksson, Mattias Gardell, Erik Hansson, Monica Johansson, Mirjam Katzin, Carina Listerborn, Irene Molina & Maria Persdotter, 2015 Oct 6, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 20. Virtus est satis hoc uno testificata libro: Festgabe für Manfred Herling

  Dirk Alvermann (ed.), Nils Jörn (ed.) & Kjell Å Modéer (ed.), 2003, LIT Verlag. 352 p. (Geschichte; 49)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 21. Integration och utveckling i Öresundsregionen. Möjligheter och utmaningar. En utredning gjord av Lunds universitet på uppdrag av Utrikesdepartementet

  Mats Alvesson, Magnus Brokelind, Boel Flodgren, Magnus Jerneck, Anders Linde-Laursen, Birgitta Nyström, Lars Söderström & Lotta Westerhäll, 1999, Lund University.

  Research output: Book/ReportBook

 22. Omvärld, närvärld, invärld: Kompetensplan för Lunds universitets bibliotek 2018-20

  Anna Alwerud, Madeleine Bergquist, Jon Eriksen, Kristina Holmin Verdozzi, Ann-Catrin Johansson, Nicolette Karst, Katrin Nylén, Maria Ohlsson & Kristina Nilsson, 2018

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 23. Risk and the regulation of uncertainty in international law.

  Mónika Ambrus (ed.), Rosemary Rayfuse & Wouter Werner (ed.), 2017, Oxford: Oxford University Press. 278 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. Risk in International Law

  Mónika Ambrus, Rosemary Rayfuse & Wouter Werner, 2017, Risk and the Regulation of Uncertainty in International Law. Ambrus, M., Rayfuse, R. & Werner, W. (eds.). Oxford University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Mental health and international crimes

  Henrik Anckarsäter, Tova Bennet, Thomas Nilsson & Susanna Radovic, 2014, Criminological approaches to international criminal law. Bantekas, I. & Mylonaki, E. (eds.). Cambridge University Press, p. 263-286

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Social barnavård - några utmaningar. Glimtar från forskning ur olika perspektiv

  Gunvor Andersson, Maria Bangura Arvidsson, Titti Mattsson, Lina Ponnert & Bodil Rasmusson, 2011, Lund University. 63 p. (Meddelanden från Socialhögskolan; vol. 2011:6)(Research Reports in Social Work; vol. 2011, no. 6)

  Research output: Book/ReportReport

 27. Kvinnlig advokat i Norra Åsbo - Elsa Kristiansson: minnen och hågkomster

  Bengt Andersson (ed.) & Kjell Å Modéer (ed.), 2002, Örkelljunga hembygdsfören. 169 p. (Skrifter utgivna av Örkelljunga hembygdsföreningen; 34)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 28. Handel med människor - individer, strukturer och diskurser i straffrättslig belysning

  Ulrika Andersson, 2006, Väkivalta : seuraamukset ja haavoittuvuus = Violence : sanctions and vulnerability ; Terttu Utriaisen juhlakirja. Lohiniva-Kerkelä, M. (ed.). Talentum, p. 1-16

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Våld mot kvinnor och straffrätt

  Ulrika Andersson, 2011, På vei: kjønn og rett i Norden. Svensson, E-M. (ed.). Makadam förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Sex och straff

  Ulrika Andersson, 2011, Festskrift till Per Ole Träskman. Andersson, U., Örnemark Hansen, H. & Wong, C. (eds.). Norstedts Juridik AB, p. 24-32

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Hans (ord) eller hennes? : en könsteoretisk analys av straffrättsligt skydd mot sexuella övergrepp

  Ulrika Andersson, 2004, Bokbox förlag. 290 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Människohandel och straffrätt. Individers utsatthet i relation till strukturer och diskurser

  Ulrika Andersson, 2010, Liber amicarum et amicorum Karin Cornils. Glimt af nordisk straffrätt och straffeprosessrett. Elholm, T., Greve, V., Asp, P., Bragadottir, R., Frände, D. & Strandbakken, A. (eds.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag, p. 11-28

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Offrets rättsskydd eller förövarens rättssäkerhet - en nödvändig motsättning?

  Ulrika Andersson, 2003, Strafrecht aus nordischer Perspektive: Festschrift für Karin Cornils zum 25-jährigen Jubiläum als Referentin am Max-Planck-Institut. Mohr, T. & Nemitz, J. C. (eds.). Shaker Verlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Festskrift till Per Ole Träskman

  Ulrika Andersson (ed.), Christoffer Wong (ed.) & Helén Örnemark Hansen (ed.), 2011, Norstedts Juridik AB.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 35. En för alla - alla för en? Individualisering och kontextualisering i hovrätternas prövning av ungdomars grupprelaterade gärningar

  Ulrika Andersson, 2013, Argumentation i nordisk straffrätt. Nordlöf, K. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 215-234

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Genus och sån't - något för jurister? Om genusrelaterade kunskaper i juristutbildningen

  Ulrika Andersson, 2010, IX terminer. Malmberg, L-G. (ed.). Juristförlaget i Lund, p. 9-13

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Det gränslöst feminina. Kvinnliga kroppar och sexualiteter i rättslig hantering av våldtäkt

  Ulrika Andersson, 2001, Mord, misshandel och sexuella övergrepp: historiska och kulturella perspektiv på kön och våld. Lövkrona, I. (ed.). Nordic Academic Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Trafficking in human beings - criminal law and human rights

  Ulrika Andersson, 2011, Feminist perspectives on contemporary international law: between resistance and compliance?. Kuovo, S. & Pearson, Z. (eds.). Hart Publishing Ltd, p. 177-191

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. The unbounded body of the law of rape: the intrusive criterion of non-consent

  Ulrika Andersson, 2018 Dec 20, Responsible selves. Kevät, N., Gunnarsson, Å., Lundström, K. & Niemi-Kiesiläinen, J. (eds.). London: Ashgate, p. 331-352 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Kommunernas kontakter i utlandet

  Jan A. Andersson & Bengt Lundell, 1991, Föreningen Norden och Svenska kommunförb.

  Research output: Book/ReportBook

 41. Hur utmanas straffprocessen av samhällsvetenskapliga perspektiv på kön och våld?

  Ulrika Andersson, 2007, Festskrift till Madeleine Leijonhufvud. Norée, A. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 15-19

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. "När ord står mot ord”

  Ulrika Andersson, 2003 Dec 4, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 43. Svensk Straffrättskrönika 1991-2000

  Ulrika Andersson, Sverker Jönsson, Per Ole Träskman, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen, 2001, In: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 1, p. 51-65

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...87 Next