Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1974
 2. Sverige – EEG och konkurrensen

  Hans Henrik Lidgard, 1974, In : Svensk Juristtidning. p. 18-33

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. 1975
 4. Patent och varumärken i EG

  Hans Henrik Lidgard, 1975, In : Sveriges Advokatsamfunds Tidskrift. 8, p. 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. 1976
 6. Tre års frihandelssamarbete med EEC

  Hans Henrik Lidgard, 1976, In : Svensk Juristtidning. p. 689-714

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. 1977
 8. De nordiska EEC-avtalens förhållande till intern rätt

  Hans Henrik Lidgard, 1977, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 133

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Sverige - EEC och konkurrensen: aspekter på Sveriges frihandelsavtal med EEC med särskild tonvikt på avtalets konkurrensregler

  Hans Henrik Lidgard, 1977, Department of Law, Lund University. 240 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 10. The concept of undertaking(s) in dominant position and the system of control in the Nordic countries antitrust law

  Hans Henrik Lidgard, 1977, La réglementation du comportement des monopoles et entreprises dominantes en droit communautaire : semaine de Bruges 1977 = Regulating the behaviour of monopolies and dominant undertakings in community law: 1977 Bruges week. Damme, J. A. V. (ed.). De tempel

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. 1981
 12. MBL utan avtal : kommunerna och MBL

  Bengt Lundell & Tomas Bergström, 1981, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies)

  Research output: Book/ReportBook

 13. 1982
 14. Från MBL till MBA : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1982, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies ; 37)

  Research output: Book/ReportBook

 15. Kan dolda reserver utdelas i smyg?

  Torsten Sandström, 1982, In : Balans. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. 1983
 17. Aktiebolagsrättens grunder: kompendium. 9 [omarb.] uppl.

  Torsten Sandström & Carl Martin Roos, 1983, Juridiska fören. 97 p.

  Research output: Book/ReportBook

 18. 1984
 19. A survey of commercial agency

  Hans Henrik Lidgard (ed.), Claude D. Rohwer (ed.) & Dennis Campbell (ed.), 1984, Kluwer. 718 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 20. Lokalt medbestämmande : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1984, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

  Research output: Book/ReportBook

 21. Nordic law - A survey of commercial agency

  Hans Henrik Lidgard, 1984, A Survey of Commercial Agency. Lidgard, H. H., Rohwer, C. & Campbell, D. (eds.). Kluwer, p. 206

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. 1985
 23. Generös avtalstillämpning

  Eva Lindell-Frantz & Carl Martin Roos, 1985, Juristförlaget i Lund.

  Research output: Book/ReportBook

 24. Konsumentpolitik

  Per Samuelsson & Göran Skogh, 1985, Timbro Debatt. 60 p.

  Research output: Book/ReportBook

 25. Splittring eller sammanhållning i svensk försäkring?

  Per Samuelsson & Göran Skogh, 1985, Dialogos Förlag. 80 p.

  Research output: Book/ReportBook

 26. 1986
 27. Har företrädare för aktiebolag skatteansvar enligt ABL 13:2?

  Torsten Sandström, 1986, In : Balans. 8

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Kommunerna och MBL

  Bengt Lundell, 1986, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. Ny kinesisk avtalslag

  Hans Henrik Lidgard, 1986, In : Svensk Juristtidning. 2, p. 81-99

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. 1987
 31. Börsrätt

  Per Samuelsson, 1987, Norstedts Juridik AB. 300 p.

  Research output: Book/ReportBook

 32. 1988
 33. Den nya arbetsrätten och de kommunala skolbesluten

  Bengt Lundell & Tomas Bergström, 1988, Makten över den decentraliserade skolan. Stenelo, L-G. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Domstols officialprövning: en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1

  Peter Westberg, 1988, Lund: Juristförlaget i Lund. 1041 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 35. Från riksdagsbeslut till kommunal verklighet. Ny organisation av svenska för invandrare

  Bengt Lundell & Lars Ingemarsson, 1988, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Forskningsrapport / Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen)

  Research output: Book/ReportBook

 36. 1989
 37. Juridisk forskning i gränslandet mot ekonomi

  Per Samuelsson, 1989, [Host publication title missing]. Basse, E. M. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Kvarstad och sabotagerisk

  Peter Westberg, 1989, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 347-355 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. Måste handelsbolag driva näring?

  Torsten Sandström, 1989, In : Balans. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. 1990
 41. Domstolens tolkning av åklagarens gärningsbeskrivning

  Peter Westberg, 1990, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 291-297 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 42. Kulissdom och summarisk tvistemålsdom

  Peter Westberg, 1990, Vänbok till Robert Boman. Uppsala: Iustus förlag, p. 359-380 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Säkerhetsåtgärd och utmätning av dold äganderätt

  Peter Westberg, 1990, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 557-587 30 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Straffrättsvetenskap och kriminalpolitik

  Christian Häthén, 1990, Studentlitteratur AB. 351 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 45. 1991
 46. Information och ansvar. Börsbolagens ansvar för vilseledande och bristfällig informationsgivning.

  Per Samuelsson, 1991, Norstedts Juridik AB. 330 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 47. Kommunernas kontakter i utlandet

  Jan A. Andersson & Bengt Lundell, 1991, Föreningen Norden och Svenska kommunförb.

  Research output: Book/ReportBook

 48. 1992
 49. Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats: en idé om rättsvetenskaplig öppenhet

  Peter Westberg, 1992, Festskrift till Per Olof Bolding. Heuman, L. (ed.). Juristförlaget i Lund, p. 421-446 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Köpoptioner som kompensationsform för verkställande direktörer i börsbolag.

  Per Samuelsson, 1992, In : Juridisk Tidskrift. p. 462-482

  Research output: Contribution to journalArticle

 51. Privaträttsliga kontrakt och regeringsformen

  Peter Westberg, 1992, Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75-års dagen den 18 februari 1992. Lund: Juristförlaget i Lund, p. 309-328 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 52. 1993
 53. Kommentar till Macey: Svenskaktiebolagsrätt i omvandling

  Per Samuelsson & Clas Bergström, 1993, Svensk aktiebolagsrätt i omvandling. SNS Förlag, p. 134-179

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 54. 1994
 55. Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen

  Peter Westberg, 1994, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 813-824 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 56. Generalklausulen i sekretesslagen 14:3. Dess innebörd och ställning i sekretesslagstiftningen

  Mia Rönnmar, 1994, Konstitutionell rätt: åtta studentuppsatser. Juristförlaget i Lund

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 57. Institutionella ramar för förvaltningspolitiken i Sverige och förvaltningspolitik i Statens offentliga utredningar 1970-1990

  Bengt Lundell, 1994, Förvaltningspolitik i Norden. Laegreid, P. & Pedersen, O. K. (eds.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...85 Next