Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1995
 2. Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett komparativt perspektiv

  Joakim Nergelius, 1995, Fritzes. 803 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Marriage in Swedish family law and Swedish conflicts of law

  Michael Bogdan & Eva Ryrstedt, 1995, In: Family Law Quarterly. 29, 3, p. 675-684

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. On division and coordination in the legal system

  Christian Dahlman, 1995, Legal reasoning, interpretation of fundamental rights and principles. Troper, M. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 5. The regulation of corporate acquisitions: A law and economics analysis of European proposals for Rreform

  Per Samuelsson, Clas Bergström, Peter Högfeldt & Jonathan Macey, 1995, In: Columbia business law review. p. 495-520

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. 1994
 7. Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen

  Peter Westberg, 1994, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 813-824 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Generalklausulen i sekretesslagen 14:3. Dess innebörd och ställning i sekretesslagstiftningen

  Mia Rönnmar, 1994, Konstitutionell rätt: åtta studentuppsatser. Juristförlaget i Lund

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Institutionella ramar för förvaltningspolitiken i Sverige och förvaltningspolitik i Statens offentliga utredningar 1970-1990

  Bengt Lundell, 1994, Förvaltningspolitik i Norden. Laegreid, P. & Pedersen, O. K. (eds.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Om kravet på likabehandling av aktieägare

  Per Samuelsson, Clas Bergström & Peter Högfeldt, 1994, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 118-167

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. 1993
 12. Kommentar till Macey: Svenskaktiebolagsrätt i omvandling

  Per Samuelsson & Clas Bergström, 1993, Svensk aktiebolagsrätt i omvandling. SNS Förlag, p. 134-179

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. 1992
 14. Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats: en idé om rättsvetenskaplig öppenhet

  Peter Westberg, 1992, Festskrift till Per Olof Bolding. Heuman, L. (ed.). Juristförlaget i Lund, p. 421-446 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Privaträttsliga kontrakt och regeringsformen

  Peter Westberg, 1992, Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75-års dagen den 18 februari 1992. Lund: Juristförlaget i Lund, p. 309-328 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. 1991
 17. Information och ansvar. Börsbolagens ansvar för vilseledande och bristfällig informationsgivning.

  Per Samuelsson, 1991, Norstedts Juridik AB. 330 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 18. Kommunernas kontakter i utlandet

  Jan A. Andersson & Bengt Lundell, 1991, Föreningen Norden och Svenska kommunförb.

  Research output: Book/ReportBook

 19. 1990
 20. Domstolens tolkning av åklagarens gärningsbeskrivning

  Peter Westberg, 1990, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 291-297 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Kulissdom och summarisk tvistemålsdom

  Peter Westberg, 1990, Vänbok till Robert Boman. Uppsala: Iustus förlag, p. 359-380 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Medling i arbetstvister : en rättslig studie av det svenska systemet i jämförande nordiskt perspektiv

  Birgitta Nyström, 1990, Norstedts Förlag. 452 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 23. Säkerhetsåtgärd och utmätning av dold äganderätt

  Peter Westberg, 1990, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 557-587 30 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Straffrättsvetenskap och kriminalpolitik

  Christian Häthén, 1990, Studentlitteratur AB. 351 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 25. 1989
 26. Juridisk forskning i gränslandet mot ekonomi

  Per Samuelsson, 1989, [Host publication title missing]. Basse, E. M. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. Kvarstad och sabotagerisk

  Peter Westberg, 1989, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 347-355 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Måste handelsbolag driva näring?

  Torsten Sandström, 1989, In: Balans. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. 1988
 30. Den nya arbetsrätten och de kommunala skolbesluten

  Bengt Lundell & Tomas Bergström, 1988, Makten över den decentraliserade skolan. Stenelo, L-G. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Domstols officialprövning: en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1

  Peter Westberg, 1988, Lund: Juristförlaget i Lund. 1041 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 32. Från riksdagsbeslut till kommunal verklighet. Ny organisation av svenska för invandrare

  Bengt Lundell & Lars Ingemarsson, 1988, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Forskningsrapport / Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen)

  Research output: Book/ReportBook

 33. 1987
 34. Börsrätt

  Per Samuelsson, 1987, Norstedts Juridik AB. 300 p.

  Research output: Book/ReportBook

 35. 1986
 36. Har företrädare för aktiebolag skatteansvar enligt ABL 13:2?

  Torsten Sandström, 1986, In: Balans. 8

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Kommunerna och MBL

  Bengt Lundell, 1986, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 38. Ny kinesisk avtalslag

  Hans Henrik Lidgard, 1986, In: Svensk Juristtidning. 2, p. 81-99

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. 1985
 40. Generös avtalstillämpning

  Eva Lindell-Frantz & Carl Martin Roos, 1985, Juristförlaget i Lund.

  Research output: Book/ReportBook

 41. Konsumentpolitik

  Per Samuelsson & Göran Skogh, 1985, Timbro Debatt. 60 p.

  Research output: Book/ReportBook

 42. Splittring eller sammanhållning i svensk försäkring?

  Per Samuelsson & Göran Skogh, 1985, Dialogos Förlag. 80 p.

  Research output: Book/ReportBook

 43. 1984
 44. A survey of commercial agency

  Hans Henrik Lidgard (ed.), Claude D. Rohwer (ed.) & Dennis Campbell (ed.), 1984, Kluwer. 718 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 45. Lokalt medbestämmande : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1984, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

  Research output: Book/ReportBook

 46. Nordic law - A survey of commercial agency

  Hans Henrik Lidgard, 1984, A Survey of Commercial Agency. Lidgard, H. H., Rohwer, C. & Campbell, D. (eds.). Kluwer, p. 206

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. 1983
 48. Aktiebolagsrättens grunder: kompendium. 9 [omarb.] uppl.

  Torsten Sandström & Carl Martin Roos, 1983, Juridiska fören. 97 p.

  Research output: Book/ReportBook

 49. 1982
 50. Från MBL till MBA : kommunerna och MBL

  Tomas Bergström & Bengt Lundell, 1982, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies ; 37)

  Research output: Book/ReportBook

 51. Kan dolda reserver utdelas i smyg?

  Torsten Sandström, 1982, In: Balans. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 52. 1981
 53. MBL utan avtal : kommunerna och MBL

  Bengt Lundell & Tomas Bergström, 1981, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Lund political studies)

  Research output: Book/ReportBook

 54. 1977
 55. De nordiska EEC-avtalens förhållande till intern rätt

  Hans Henrik Lidgard, 1977, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 133

  Research output: Contribution to journalArticle

 56. Sverige - EEC och konkurrensen: aspekter på Sveriges frihandelsavtal med EEC med särskild tonvikt på avtalets konkurrensregler

  Hans Henrik Lidgard, 1977, Department of Law, Lund University. 240 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 57. The concept of undertaking(s) in dominant position and the system of control in the Nordic countries antitrust law

  Hans Henrik Lidgard, 1977, La réglementation du comportement des monopoles et entreprises dominantes en droit communautaire : semaine de Bruges 1977 = Regulating the behaviour of monopolies and dominant undertakings in community law: 1977 Bruges week. Damme, J. A. V. (ed.). De tempel

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 58. 1976