Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1995
 2. Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett komparativt perspektiv

  Joakim Nergelius, 1995, Fritzes. 803 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. Marriage in Swedish family law and Swedish conflicts of law

  Michael Bogdan & Eva Ryrstedt, 1995, In: Family Law Quarterly. 29, 3, p. 675-684

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. On division and coordination in the legal system

  Christian Dahlman, 1995, Legal reasoning, interpretation of fundamental rights and principles. Troper, M. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 5. The regulation of corporate acquisitions: A law and economics analysis of European proposals for Rreform

  Per Samuelsson, Clas Bergström, Peter Högfeldt & Jonathan Macey, 1995, In: Columbia business law review. p. 495-520

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. 1994
 7. Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen

  Peter Westberg, 1994, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 813-824 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Generalklausulen i sekretesslagen 14:3. Dess innebörd och ställning i sekretesslagstiftningen

  Mia Rönnmar, 1994, Konstitutionell rätt: åtta studentuppsatser. Juristförlaget i Lund

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Institutionella ramar för förvaltningspolitiken i Sverige och förvaltningspolitik i Statens offentliga utredningar 1970-1990

  Bengt Lundell, 1994, Förvaltningspolitik i Norden. Laegreid, P. & Pedersen, O. K. (eds.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Om kravet på likabehandling av aktieägare

  Per Samuelsson, Clas Bergström & Peter Högfeldt, 1994, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 118-167

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. 1993
 12. Kommentar till Macey: Svenskaktiebolagsrätt i omvandling

  Per Samuelsson & Clas Bergström, 1993, Svensk aktiebolagsrätt i omvandling. SNS Förlag, p. 134-179

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. 1992
 14. Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats: en idé om rättsvetenskaplig öppenhet

  Peter Westberg, 1992, Festskrift till Per Olof Bolding. Heuman, L. (ed.). Juristförlaget i Lund, p. 421-446 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter