Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. An important reminder to environmental lawyers (Blog post)

  Sanja Bogojevic, 2014, Concurring Opinions.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 2. An integrated product policy in the EU: some EC legal conditions

  Annika Nilsson, Henrik Norinder & Katarina Olsson, 2003, Naturvårdsverket. 108 p. (Rapport / Naturvårdsverket Report 5338; vol. 5338)

  Research output: Book/ReportReport

 3. An introduction to elder law and the Norma Elder Law Research Environment

  Ann Numhauser-Henning, 2013, Introduction to the Norma Elder Law Research Environment. Numhauer-Henning, A. (ed.). The Norma Research Programme, p. 21-40

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. An introduction to Elder Law and the Norma Elder Law Research Environment

  Ann Numhauser-Henning, 2013, In: European Journal of Social Law. 2013, 3, p. 235-252

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Anm. af Lynge Andersen, Lennart (red.): 8 perspektiver på finansiel rådgivning

  Lars Gorton, 2006, In: Erhvervsjuridisk tidsskrift. 2, p. 174-177

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 6. Anmälan. Åsa Örnberg, Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt

  Vilhelm Persson, 2014, In: Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 397-403

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 7. Anmälan av Erling Eide: Bevisvurdering – Usikkerhet og sannsynlighet.

  Christian Dahlman, 2017, In: Tidsskrift for strafferett. 17, 1, p. 75-78

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 8. Anmälan av Jari Burmeister: Verklig innebörd – en studie av inkomstskattepraxis (lic.avh.), Norstedts Juridik, 2012, 291 s.

  Mats Tjernberg, 2013, In: Juridisk Tidskrift. 2012/13, 3, p. 738-740

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 9. [Anmälan av] Joachim Åhman, Överlåtelse av beslutanderätt

  Vilhelm Persson, 2016, In: Svensk Juristtidning. p. 243-245

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 10. Anmälan av Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes, Overprøving av forvaltningsvedtak i Norge, Sverige og Frankrike

  Torvald Larsson, 2015, In: Förvaltningsrättslig tidskrift. 2015, 3, p. 489 495 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 11. Anmälan av Thomas Piketty – Kapitalet och ideologin, Mondial 2020 (1165 sidor)

  Richard Croneberg, 2021 Mar 1, In: Skattenytt. 3, p. 162-172 10 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 12. Anmälan. Nick Storm Stausholm, Skøn under regel

  Henrik Wenander, 2016, In: Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, 2, p. 305 310 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 13. Anmälningsplikt till socialtjänsten

  Titti Mattsson, 2002, Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten. Vahlne Westerhäll, L. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 77-101

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Anm. av Aldestam, Mona: EC state aid rules applied to taxes: an analysis of the selectivity criterion

  Christina Moëll, 2006, In: Skattenytt. 9, p. 538-544

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 15. Anm av Alvik, I: Contracting with sovereignty: State contracts and international arbitration

  Michael Bogdan, 2011, In: Nordic Journal of International Law. 80, 4, p. 535-537

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 16. Anm. av Ambos, Kai: Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts - Anzätze einer Dogmatisierung

  Christoffer Wong, 2003, In: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. p. 218-221

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 17. Anm. av Andersson, Håkan: Svenska småföretags användning av reserveringar för resultatutjämning och intern finansiering.

  Mats Tjernberg, 2006, In: Skattenytt. 2006, 11, p. 670-674

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 18. Anm. av Annika K Nilsson: Enforcing environmental responsibilities

  Annika Nilsson, 2012, In: Svensk Juristtidning. p. 525-529

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 19. Anm. av Ari Savela: Hostile takeovers and directors

  Per Samuelsson, 1999, In: FJFT.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 20. Anm. av Asp, Petter : EU & straffrätten - Studier rörande den europeiska integrationens betydelse för den svenska straffrätten

  Linda Gröning, 2004, In: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 2-3, p. 264-268

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 21. Anm. av Benitah, Marc: The law of subsidies under the GATT/WTO system

  Christina Moëll, 2003, In: Nordic Journal of International Law. p. 305-307

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 22. Anm. av Bergquist, U.: Internationell arvs- och bodelningsrätt

  Michael Bogdan, 2004, In: Svensk Juristtidning. 2, p. 200-201

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 23. Anm. av Bremdal, Patrik: Riksdagens kontroll av regeringsmakten

  Vilhelm Persson, 2011, In: Svensk Juristtidning. p. 966-970

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 24. Anm. av Bull, Henrik: Det indre marked for tjenester og kapital

  Lars Gorton, 2003, In: Europarättslig tidskrift. 2, p. 419-422

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 25. Anm. av Chimni, Bhupinder S.: International refugee law - A reader

  Gregor Noll, 2003, In: Nordic Journal of International Law. 72, p. 593-596

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 26. Anm. av Curry-Sumner: All's well that ends registered?

  Michael Bogdan, 2008, In: Nordic Journal of International Law. 77, 4, p. 533-534

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 27. Anm av: Czech law between europeanization and globalization

  Michael Bogdan, 2011, In: The Lawyer Quarterly. 1, 1, p. 53-54

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 28. Anm av Dahlman, Roland: Corporate form and international taxation of box corporations

  Mats Tjernberg, 2006, In: Skattenytt. 2006, 12, p. 736-742

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 29. Anm. av: Denza, Eileen: The intergovernmental pillars of the European Union

  Christoffer Wong, 2003, In: Common Market Law Review. p. 522-525

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 30. Anm. av Dickinson's Rome II regulation

  Michael Bogdan, 2009, In: Nordic Journal of International Law. p. 249-251

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 31. Anm. av Egelund Olsen, Birgitte & Engsig Sørensen, Karsten: Regulation in the EU

  Henrik Wenander, 2007, In: Nordic Journal of International Law. 76, p. 485-488

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 32. Anm. av Eng, Svein : Uenighetsanalyse - med saerlig sikte på jus og allmenn rettsteori

  Aleksander Peczenik, 2001, In: Filosofisk tidskrift. 3, p. 41-45

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 33. Anm. av Eva Storskrubb: Civil procedure and EU law: a policy area uncovered

  Vilhelm Persson, 2010, In: Europarättslig tidskrift. p. 217-220

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 34. Anm. av Falkman, Henric: Bankrörelse: risker och riskhantering i banker

  Lars Gorton, 2003, In: Svensk Juristtidning. 7, p. 736-744

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...88 Next