Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Anm. av Fine, F.: European competition laws: a guide to the EC and its member states

  Carl Michael Quitzow, 2005, In: Europarättslig tidskrift. 3, p. 623-623

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 2. Anm. av Flodgren, B. m.fl. (red.): Avtalslagen 90 år. Aktuell nordisk rättspraxis

  Michael Bogdan, 2006, In: Svensk Juristtidning. 3, p. 304-305

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 3. Anm. av: Flores juris et legum: festskrift till Nils Jareborg

  Christoffer Wong, 2002, In: Svensk Juristtidning. 9, p. 848-850

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 4. Anm. av Gustaf Wall, Rättskraft och korrektiv. En förvaltningsrättslig studie

  Henrik Wenander, 2014, In: Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 527-537

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 5. Anm. av Hellner, M., Rom II-förordningen

  Michael Bogdan, 2014, In: Svensk Juristtidning. 2014, p. 503-504

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 6. Anm. av Herzfeld Olsson, Petra: Facklig föreningsfrihet som mänsklig rättighet

  Birgitta Nyström, 2003, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, p. 183-193

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 7. Anm. av Hjärpe, Jan: Sharia. Gudomlig lag i en värld i förändring

  Michael Bogdan, 2006, In: Svensk Juristtidning. 1, p. 97-98

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 8. Anm. av Hobér: International commercial arbitration in Sweden

  Michael Bogdan, 2012, In: Nordic Journal of International Law. p. 605-606

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 9. Anm. av Hobér, Kaj: Extinctive prescription and applicable law in interstate arbitration

  Michael Bogdan, 2002, In: Nordic Journal of International Law. p. 199-201

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 10. Anm. av Höglund, Mats: Anstånd med betalning av skatt

  Sture Bergström, 2004, In: Skattenytt. 7/8, p. 529-531

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 11. Anm. av Holmes, Ronald M. & Holmes, Stephen T.: Murder in America

  Per Ole Träskman, 2003, In: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. p. 152-152

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 12. Anm. av Höök, Johan: Intern kommunal kompetensfördelning

  Lars-Göran Malmberg, 2002, In: Förvaltningsrättslig tidskrift. 2, p. 175-187

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 13. Anm. av Inger Berg Ørstavik: Innovasjonsspiralen

  Hans Henrik Lidgard, 2012, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 125, 5, p. 256-246

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 14. Anm. av Isoz, Henning: Stiftelselagen : en kommentar

  Katarina Olsson, 1997, In: Juridisk Tidskrift. 4, p. 1203

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 15. Anm. av Jakob, Dominique: Die eingetragene Lebenspartnerschaft im internationalen Privatrecht

  Michael Bogdan, 2002, In: Svensk Juristtidning. 9, p. 846-848

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 16. Anm. av Jareborg, Nils: Gastronomiska undersökningar

  Per Ole Träskman, 2003, In: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. p. 234-235

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 17. Anm. av J. Inghelram: Legal and institutional aspects of the European Antifraud Office (OLAF)

  Xavier Groussot, 2013, Common Market Law Review.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 18. Anm. av Kerse, C. & Khan, N.: EC antitrust procedure

  Carl Michael Quitzow, 2005, In: European Competition Law Review. 10, p. 595-596

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 19. Anm. av Kimpimäki, Minna: Universaaliperiaate kansainvälisessä rikosoikeudessa

  Per Ole Träskman, 2006, In: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 264. p. 886-897

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 20. Anm. av Kittichaisaree, Kriangsak: International criminal law

  Christoffer Wong, 2002, In: Nordic Journal of International Law. p. 451-453

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 21. Anm. av Larsson, Paul: I lovens grenseland

  Per Ole Träskman, 2003, In: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. p. 141-143

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 22. Anm. av Lastra, Rosa Maria: Legal foundations of international financial stability

  Lars Gorton, 2006, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, p. 458-464

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 23. Anm. av Liukkunen, U.: The role of mandatory rules in international labour law – A comparative study in the conflict of laws

  Michael Bogdan, 2005, In: Lakimies. p. 509-511

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 24. Anm. av Lundmark, Torsten: Friskrivningsklausuler : giltighet och räckvidd

  Ola Svensson, 1997, In: Svensk Juristtidning. 7, p. 587-592

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 25. Anm. av Lyons, Timothy: EC Customs Law

  Christina Moëll, 2002, In: European Law Review. 27, 5, p. 635-636

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 26. Anm. av Madsen, F.: Commercial arbitration in Sweden

  Michael Bogdan, 2005, In: Nordic Journal of International Law. p. 289-291

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 27. Anm. av Magnus & Mankowski: Brussels I Regulation

  Michael Bogdan, 2013, In: Nordic Journal of International Law. p. 179-181

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 28. Anm. av Maier, Lena : EU, labour law and the lawmaking powers

  Birgitta Nyström, 2001, In: Economic and Industrial Democracy. 22, 3

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 29. Anm. av Mikael Hansson: Kollektivavtalsrätten. En rättsvetenskapliga berättelse

  Mia Rönnmar, 2010, In: Juridisk Tidskrift. 2010-11, 2, p. 518-525

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 30. Anm. av Moberg: Lockout, strejk och blockad

  Reinhold Fahlbeck, 2009, In: Arbetsmarknad & Arbetsliv. 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 31. Anm. av Nathwani, Niraj: Rethinking refugee law

  Gregor Noll, 2004, In: Journal of Refugee Studies. 17, p. 488-489

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 32. Anm. av Nielsen, Ruth: E-handelsret

  Michael Bogdan, 2002, In: Svensk Juristtidning. 1, p. 98-100

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 33. Anm. av Nordback, Kenneth: Interimistiska åtgärder i EG-rättsliga mål

  Peter Westberg, 2005, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, p. 237-247

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 34. Anm. av Østergaard, Kim: Elektronisk handel og international proces- og privatrett

  Michael Bogdan, 2003, In: Svensk Juristtidning. 10, p. 1138-1140

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 35. Anm. av Persson, Gunnar: Exklusivitetsfrågan : om förhållandet mellan tryckfrihet, yttrandefrihet och annan rätt

  Per Jonas Nordell, 2004, In: Nordiskt immateriellt rättsskydd NIR. p. 284-286

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 36. Anm. av Pirjatanniemi, Elina: Vihertyvä rikosoikeus. Ympäristökriminalisointien oikeutus, mahdollisuudet ja rajat

  Per Ole Träskman, 2006, In: Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen Julkaisuja. A-sarja. p. 481-497

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 37. Anm. av Prost, Mario: The Concept of Unity in Public International Law

  Ulf Linderfalk, 2013, In: The Yearbook of Polar Law. 5, p. 703-707

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 38. Anm. av P. Szarek.Mason: The Eurpean Union's fight against corruption

  Xavier Groussot, 2011, Common Market Law Review.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 ...87 Next