Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Anm. av Robberstad, Anne: Rettskraft

  Peter Westberg, 2007, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 504-506

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 2. Anm. av Ryrstedt, Eva : Bodelning och bostad : ekonomisk självständighet eller gemenskap

  Eva Lindell-Frantz, 1999, In: Juridisk Tidskrift. 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 3. Anm. av Sayed's Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige

  Michael Bogdan, 2010, In: Svensk Juristtidning. p. 210-213

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 4. Anm. av Spang-Hanssen, Henrik: Cyberspace and international law on jurisdiction

  Michael Bogdan, 2004, In: Nordic Journal of International Law. p. 275-277

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 5. Anm. av Spindler, Gerald & Börner, Fritjof (eds.): E-commerce law in Europe and the USA

  Michael Bogdan, 2002, In: Nordic Journal of International Law. p. 585-586

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 6. Anm. av Svernlöv, Carl: Aktiebolagets suppleanter

  Katarina Olsson, 1998, In: Juridisk Tidskrift. 2, p. 438-442

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 7. Anm. av Svernlöv, Carl: Ansvarsfrihet : dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt

  Katarina Olsson, 2007, In: Juridisk Tidskrift. 1, p. 205-217

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 8. Anm. av Tamasauskas, Andreas: Erhvervslivets låneoptagelse

  Lars Gorton, 2006, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 331-332

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 9. Anm. av Telly, Wayne K: Maritime safety, security and piracy

  Proshanto Mukherjee, 2010, In: The Journal of International Maritime law.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 10. Anm. av: Tre aspekter av EU-IP

  Michael Bogdan, 2011, In: Svensk Juristtidning. p. 598-599

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 11. Anm. av Tuori, Kaarlo: Critical legal positivism

  Aleksander Peczenik, 2003, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, p. 221-224

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 12. Anm. av van der Sluijs, Jessica: Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring

  Eva Lindell-Frantz, 2006, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 4

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 13. Anm. av van Duyn, von Lampe & Passas: Upperworld and underworld in cross-border crime

  Malin Sjöstrand, 2003, In: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 90, 3, p. 231-233

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 14. Anm. av Woxholth, Geir: Stiftelser: etter stiftelseloven 2001

  Katarina Olsson, 2005, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 118, 04-05, p. 666-681

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 15. Anm. av Zahle, Henrik: Omsorg for retfærdighed: essays om retlig praksis

  Kjell Å Modéer, 2005, In: Svensk Juristtidning. 5, p. 544-546

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 16. Anm. St Clair Renard, Susanne, Fri rörlighet för tjänster, 2007, Iustus förlag

  Hans Henrik Lidgard, 2008, In: Europarättslig tidskrift. 3, p. 825

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 17. Anna Christensen

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 18. Anna Christensens skrifter. Bibliografi sammanställd av Mia Rönnmar

  Mia Rönnmar, 2000, Normativa perspektiv. Festskrift till Anna Christensen. Numhauser-Henning, A. (ed.). Juristförlaget i Lund, p. 667-681

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Anna-Lisa Vinberg

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 20. Anna Pettersson

  Elsa Trolle Önnerfors, 2018, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborgs universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 21. An Ongoing Challenge: EU Citizenship, Migrant Status and Nationality. Focus on Latvia

  Kristine Kruma, 2012, Lund University (Media-Tryck). 472 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 22. Anonymous or nonanonymous donor sperm?

  Titti Mattsson, 2012, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 23. Anskaffning av bevisning i dispositiva tvistemål

  Peter Westberg, 2010, Norstedts Juridik AB. 781 p. (Institutet för rättsvetenskaplig forskning)

  Research output: Book/ReportBook

 24. Anspruch auf Teilzeitarbeit in Mitgkiedstaaten der EU

  Ann Numhauser-Henning, 2004, In: Recht der Arbeit. 57:3, p. 129-192

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Anställd och förälder?

  Jenny Julén Votinius, 2002, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 26. Anställningsavtal kan delas upp på flera förvärvare vid verksamhetsövergång

  Niklas Selberg, 2020 Jun 29, EU & arbetsrätt, 2, p. 6 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 27. Anställningstrygghet och kompetens

  Ann Numhauser-Henning, 2001, (Unpublished). 4 p.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 28. Ansvarsgenombrott och aktieägares personliga ansvarsfrihet - en analys mot bakgrund av NJA 2014 s. 877

  Johan Adestam, 2015, In: Ny Juridik. p. 7 25 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Anti-Authoritarian Employment Relations? Labour Law from an Anarchist Perspective

  Andrea Iossa, 2019 Aug, Theorising Labour Law in a Changing World : Towards Inclusive Labour Law. Blackham, A., Kullmann, M. & Zbyszewska, A. (eds.). Hart Publishing Ltd, p. 223-243

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Anti-Dumping Law of WTO/GATT and EC: Gradual Evolution of Anti-Dumping Law in Global Economic Integration

  Wenxi Li, 2002, 501 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 31. Antidumpningstullar i skatterätten

  Christina Moëll, 2005, Festskrift till Nils Mattsson. Ståhl, K. & Thorell, P. (eds.). Iustus förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Anti-smuggling and Anti-trafficking Measures: Are they compatible with the EU Charter of Fundamental Rights?

  Vladislava Stoyanova, 2020, (Accepted/In press) Delmi Swedish Delegation for Migration Research.

  Research output: Book/ReportReport

 33. Användarstyrt förvärv: Slutrapport för PDA-projektet vid Lunds Universitets bibliotek

  Linnea Stenson, Catarina Carlsson, Ellen Fall, Monica Landén, Karl Adam Tiderman & Katarina Wickström, 2014, Lund University Libraries. 94 p.

  Research output: Book/ReportReport

 34. API-fallet - ett nederlag för Sverige och för öppenheten inom EU

  Angelica Ericsson, 2011, In: Europarättslig tidskrift. 14, 4, p. 749-755

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Appeal to expert testimony - A Bayesian approach

  Christian Dahlman & Lena Wahlberg, 2015, Argument types and fallacies in legal argumentation. Bustamante, T. (ed.). Springer, p. 3-18

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Äppel eller päron? Om de straffrättsliga jurisdiktionsreglernas riktiga hemvist

  Per Ole Träskman, 2006, Rikosoikeudellisia kirjoituksia VIII. Raimo Lahdelle 12.1.2006 omistettu. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja N:o 268. p. 467-482

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. A Question of Definition - The Concept of Internal Armed Conflict in the Swedish Aliens Act

  Jennie Magnusson, 2008, In: European Journal of Migration and Law. 10, 4, p. 381-409

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 12 3 4 5 6 7 8 9 ...87 Next