Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Att skriva rätt: Goda råd för att skriva uppsats i juridik

  Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander, 2019 Jan, 2 ed. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 94 p.

  Research output: Book/ReportBook

 2. Att skriva rätt. Goda råd för att skriva uppsats i juridik

  Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander, 2016, Wolters Kluwer. 88 p.

  Research output: Book/ReportBook

 3. Att stanna upp i vårens tid: välkomna till lundajuristernas dag lördagen den 5 juni!

  Kjell Å Modéer, 2004, Den gamle Lundajuristen, 1, p. 1-3.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 4. Att stoppa munnen till på bespottare och underrätta andra. Den akademiska undervisningen i svensk statsrätt under frihetstiden.

  Per Nilsén, 2001, Institutet för rättshistorisk forskning. 385 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 5. Att styra en stiftelse - några ord om förvaltningsuppdraget

  Katarina Olsson, 2008, Festskrift till Lars Gorton. Juristförlaget i Lund

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Att tro på sin uppgift som jurist

  Kjell Å Modéer, 2006, Dissidenten, 4, p. 32-33.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 7. Att undervisa och att lära – Vad lär man genom undervisning?

  Per Ole Träskman, 2009, I lärandets tjänst. Vänbok till Karin Adlercreutz. Juristförlaget i Lund, p. 215-224

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Att vara trogen sina värden: lundajuristernas dag lördagen den 5 juni

  Kjell Å Modéer, 2004, Dissidenten, 2, p. 32-33.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 9. A two-track, multi-channel regulatory model

  Radu Mares, 2017 Nov 30, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights, 11 p.

  Research output: Working paper

 10. Australia’s external territories and international law

  Rosemary Rayfuse, 2017, International law in Australia. Rothwell, D. (ed.). Thomson Reuters, Vol. 3.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Australia's External Territories and International Law

  Rosemary Rayfuse, 2016, International law in Australia. Rothwell, D. & Crawford, E. (eds.). 3 ed. Thomson Reuters

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Autonomous Collective Bargaining in Sweden under Pressure

  Mia Rönnmar, 2019 Mar 19, Collective Bargaining and Collective Action: Labour Agency and Governance in the 21st Century. López López, J. (ed.). Oxford: Hart Publishing Ltd, p. 189-212 24 p. (Oñati International Series in Law and Society).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Autonomy and heteronomy of the judiciary - a historical approach

  Pia Letto-Vanamo, 2011, In: Oñati Socio-Legal Series. 1, 9

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Autonomy of the EU Legal Order: A Concept in Need of Revision?

  Marja-Liisa Öberg, 2020, In: European Public Law. 26, 3, p. 705-740

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Även tidsbegränsat anställda skyddas vid graviditet

  Jenny Julén Votinius, 2001, In: EU & arbetsrätten. 3

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Avgifter för allmänna handlingar och Skatteverkets skydd för enskildas intressen

  Vilhelm Persson, 2017, Festskrift till Christina Moëll. Tjernberg, M., Rendahl, P. & Wenander, H. (eds.). Lund: Juristförlaget i Lund, p. 349-364

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Avgöranden i HFD om båtförmån

  Mats Tjernberg, 2011, In: Svensk skattetidning. 2011, 8, p. 688-691

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats: en idé om rättsvetenskaplig öppenhet

  Peter Westberg, 1992, Festskrift till Per Olof Bolding. Heuman, L. (ed.). Juristförlaget i Lund, p. 421-446 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Av HFD avgjorda mål om samma eller likartad verksamhet

  Mats Tjernberg, 2013, In: Skattenytt. 63, p. 55-57

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Avloppsslam som gödselmedel? Om normhierarkier, normkonflikter och principer förlagtolkning

  Annika Nilsson, 2013, Miljörättsliga perspektiv och tankevändor. Gipperth, L. & Zetterberg, C. (eds.). Iustus förlag, p. 371-390

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Avtalade ansvarsbegränsningar

  Niklas Arvidsson, 2017, Modern affärsrätt: En antologi. Arvidsson, N., Nyström, B. & B. F. (eds.). Stockholm: Wolters Kluwer, p. 71-85 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Avtal och rättvisa

  Ola Svensson, 2007, Vänbok till Axel Adlercreutz. Flodgren, B., Gorton, L., Nyström, B. & Samuelsson, P. (eds.). Juristförlaget i Lund, p. 491-114

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Avtal om rätten till domstolsprövning. Processuella överenskommelsers giltighet i svensk rätt

  Lotta Maunsbach, 2015, Stockholm: Norstedts Juridik AB. 504 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. Avtalsbrott och skadestånd - skuldprincipen i svensk avtalsrätt

  Niklas Arvidsson & Johan Adestam, 2021, In: Svensk Juristtidning. 2021, 1, p. 48-60 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Avtalsfrihet

  Ola Svensson, 2005, Studier i rättsekonomi: festskrift till Ingemar Ståhl. Dahlman, C. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Avtalsfrihet i aktiebolagsrätten

  Per Samuelsson & Clas Bergström, 1995, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 1-43

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Avtalsfrihet och rättvisa. En rättsfilosofisk studie

  Ola Svensson, 2012, Juristförlaget i Lund.

  Research output: Book/ReportBook

 28. Avtalsinnehåll, tolkningsutrymmen och luckor

  Niklas Arvidsson, 2020, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 1, p. 3-24 21 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Avtalslagen 2010 är inte en rättskälla

  Christian Dahlman, 2010, Dagens juridik.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 30. Avtalslagen 90 år: aktuell nordisk rättspraxis. 1 uppl.

  Boel Flodgren (ed.) & Lars Gorton (ed.), 2005, Norstedts Juridik AB. 498 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 31. Avtalslagens generalklausul och den rättvisebaserade kontraktsuppfattningen

  Sacharias Votinius, 2005, Avtalslagen 90 år. Flodgren, B. (ed.). Norstedts Förlag, p. 335-347

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Avtalsmekanismen vid kreditavtal

  Lars Gorton, 2002, Rettsteori og rettsliv: Festskrift til Carsten Smith til 70-årsdagen 13. juli 2002. Lødrup, P., Tjomsland, S., Aarbakke, M. & Aasland, G. (eds.). Universitetsforlaget, p. 305-326

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Avtalsrätt I

  Axel Adlercreutz, Lars Gorton & Eva Lindell-Frantz, 2016, 14 ed. 416 p.

  Research output: Book/ReportBook

 34. Avtalsrättslig bundenhet av processuella överenskommelser

  Lotta Maunsbach, 2017, Modern affärsrätt: En antologi. Nyström, B., Arvidsson, N. & Flodgren, B. (eds.). 1:1 ed. Stockholm: Wolters Kluwer, p. 161-190 30 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Avtalsviten: effekter och rättsverkningar

  David Dryselius, 2019, Lund: Lunds universitet, Media-Tryck . 389 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Avtalsviten - civilrättslig giltighet trots processuell ogiltigt?

  Lotta Maunsbach, 2018 Jan 15, Nordiska förmögenhetsrättsdagarna. Kleineman, K. (ed.). 29 ed. Jure, p. 201-220 20 p. (Stockholm Centre för Commercial Law (SCCL) skriftserie; no. 29).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Avvisa eller ogilla?

  Christoffer Wong, 2010, Liber amicarum et amicorum Karin Cornils – Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett. Elholm, T. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Avvisning eller sakprövning. Min historia om res judicata i socialförsäkringsprocessen

  Rune Lavin, 2011, Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll. Santérus förlag, p. 167-183

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Avyttring med möjlighet till partssuccession - vad bör gälla?

  Mats Tjernberg, 2016 Sep 20, In: Svensk skattetidning. 2016, 3, p. 202-205 4 p., 3.

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. Balancing as a judicial methodology of EU constitutional adjudication

  Xavier Groussot, 2012, Balancing Fundamental Rights with the EU Treaty Freedoms: the European Court of Justice as 'tightrope' walker. Eleven International Publishing

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Balancing fundamental rights with the EU treaty freedoms: The European Court of Justice as "tightrope" walker

  Xavier Groussot (ed.), 2012, Eleven International Publishing.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 42. Balancing values to build a legitimate society

  Ann Numhauser-Henning, 2004, Work in the global economy: papers and proceedings of an international symposium, Tokyo, 1-3 December 2003. Laviec, J-P., Horiuchi, M. & Sugeno, K. (eds.). International Labour Office, p. 105-120

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Banker och Internet - särskilt om kundaktiverade betalningsinstruktioner

  Lennart Johansson, 2006, Iustus förlag. 392 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 44. Banks ansvar för ekonomisk rådgivning

  Per Samuelsson & Anne-Marie Pålsson, 1999, In: Svensk Juristtidning.

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Banksekretess

  Lars Gorton, 2005, Kredittretten i en EU/EØS-dimensjon 2004: et nordisk seminar juni 2004. Krüger, K. & Sæbø, R. (eds.). Det juridiske fakultet, p. 227-240

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Banks plikt att avråda vid finansiell rådgivning

  Lennart Johansson, 2005, 8 perspektiver på finansiel rådgivning. Lynge Andersen, L. (ed.). Gjellerup

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Bargaining over Corporate Opportunities: Disclosure, Negotiation and Residual Allocative Effects

  Marco Claudio Corradi, 2017, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceOther

 48. Barnbidrag i gränsöverskridande situationer - ett aktuellt exempel

  Emma Holm, 2007, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

Previous 1...5 6 7 8 9 10 11 12 ...88 Next