Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Barnets bästa och vilja i domstol

  Eva Ryrstedt, 2009, In: Svensk Juristtidning. p. 1013-1037

  Research output: Contribution to journalArticle

 2. Barnets bästa - till vilken nytta? Om legitimiteten vid beslutsfattande om barn

  Titti Mattsson, 2007, Legitimitetsfrågor inom socialrätten. Vahlne Westerhäll, L. (ed.). Norstedts Juridik AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Barnets mening i LVU-processen

  Titti Mattsson, 1998, In: Socialvetenskaplig tidskrift. 1, p. 45-57

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Barnet som subjekt och aktör: en rättslig studie om barn i familjehem

  Titti Mattsson, 2006, Iustus förlag. 242 p. (Barn som aktörer)

  Research output: Book/ReportBook

 5. Barnets rättsliga ställning inom familjehemsvården

  Titti Mattsson, 2009, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 6. Barnets ställföreträdare i LVU-mål

  Titti Mattsson, 2012, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Barn i familjehem

  Titti Mattsson, 2004, Barn och rätt: bidrag från forskarkolleger tillägnade Åke Saldeen. Hollander, A., Nygren, R. & Olsen, L. (eds.). Iustus förlag, p. 101-112

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Barn i familjehem. Förslag på åtgärder som skulle göra skillnad för samhällets mest utsatta

  Titti Mattsson & Bo Vinnerljung, 2016 Apr 4, Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och samhälle. 64 p. (Investeringar i likvärdiga livschanser)

  Research output: Book/ReportBook

 9. Barnmorskemålet och marknaden – betydelsen av effektivitetslöneteori

  Per Norberg, 2007, Marknaden - Saklig grund förlönesättning. Fransson, S. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 173-299

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Barn och föräldrar - kan vi acceptera dem som motparter?

  Eva Ryrstedt & Titti Mattsson, 2007, In: Svensk Juristtidning. 4, p. 389-397

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Barn och myndighetskontakt i en tid av inkorporering

  Titti Mattsson, 2019, Perspektiv på barnkonventionen: Forskning, teori och praktik. Ponnert, L. & Sonander, A. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 61 22 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Barnrättsperspektivet i LVU-sammanhang

  Titti Mattsson, 2015, Fritzes. (Statens offentliga utredningar: Barn och ungas rätt vid tvångsvård; vol. SOU 2015:71)

  Research output: Book/ReportReport

 13. Barnrättsperspektivet i tvångsvården för barn och unga

  Titti Mattsson, 2017, Tvångsvård av barn och unga. Rättigheter, utmaningar och gränszoner. Leviner, P. & Lundström, T. (eds.). Stockholm: Wolters Kluwer, p. 82-125

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Barns behov av vård - allt fler beslutsfattare inom föräldrars gemensamma vårdnad

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2012, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Barns delaktighet i forskning - särskilt om informationskravet

  Titti Mattsson, 2014, Barnrätt. En antologi. Cederborg, A-C. & Warnling-Nerep, W. (eds.). Norstedts Juridik AB, p. 331-348

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Barns ohälsa i vårdnadstvister

  Titti Mattsson, 2018, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. Barns rättigheter och kunskapsbaserad vård. Möjliga konfliktytor inom den sociala tvångsvården

  Titti Mattsson, 2019, Vetenskap och beprövad erfarenhet : Socialtjänst. Björne, P., Broström, L., Mattsson, T., Sahlin, N-E., Salonen, T. & Stenström, N. (eds.). Lund: Lunds universitet, VBE programmet, p. 23 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Barns rätt och bästa i en tid av inkorporering av barnkonventionen – några exempel

  Titti Mattsson, 2018, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 19. Barns representation i domstol

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2011, In: Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. BDSM ska inte vara ett sätt att rättfärdiga våld

  Linnéa Wegerstad & Carlström Charlotta, 2014 Jun 17, Opinion. SVT:s forum för aktuell och oberoende nyhetsdebatt som publikation.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 21. Bed och arbeta. Om religionsfrihet i arbetsliv och skola

  Reinhold Fahlbeck, 2011, Liber.

  Research output: Book/ReportBook

 22. Bedömningen av skälig levnadsnivå i några rättsfall rörande boendeformer för äldre och personer med särskilda behov

  Titti Mattsson, 2014, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 23. Bees in space - Swarm technologies' unauthorised deployment of SmallSats and Art. VI of the outer space treaty

  Scarlet Wagner, 2018, Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC. Vol. 2018-October. (Proceedings of the International Astronautical Congress, IAC).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 24. Befogat intresse och behov av rättshjälp

  Peter Westberg, 1996, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 603-609 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Befriar leken från ansvar? Om BDSM, samtycke och social adekvans

  Linnéa Wegerstad, 2012, In: Juridisk Publikation. 2, p. 239-261

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Begär vs. identitet

  Leila Brännström, 2009, Bang.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 27. Begränsa energianvändningen i bostäder

  Annika Nilsson, Nora Smedby & Nina Weber, 2011, Vägval 2050 - Styrningsutmaningar och förändringsstrategier för en omställning till ett kolsnålt samhälle. Kahn, J., Hildingsson, R. & Klintman, M. (eds.). LETS 2050, p. 46-52

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Begränsar distributionssamverkan konkurrens?: grönbok från EU

  Hans Henrik Lidgard, 1997, In: Svensk Juristtidning. 8, p. 619-638

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Begreppen äganderätt och egendom

  Lars Lindahl, 2019 May, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (eds.). Lund: Studentlitteratur AB, p. 297-322 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Begreppet lagtolkning

  Lena Wahlberg, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 141-162

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Begreppet mänskliga rättigheter

  Karol Nowak, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 323-353 30 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Begreppet MC-gäng som social kategori - Ett kritisk perspektiv på förbrytarorganisationen som kriminalvetenskaplig utgångspunkt

  Sverker Jönsson, 2002, [Publisher information missing]. 4 p. (BRÅ-rapport: Organiserad brottslighet - lösa maskor eller fasta nätverk; vol. 7)

  Research output: Book/ReportReport

 33. Begreppet rättskälla

  Christian Dahlman, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 55-74 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Behandling av miljöskador i EG:s Rom II-förordning

  Michael Bogdan, 2008, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 575-584

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Behandling av psykiskt störda lagöverträdare

  Helén Örnemark Hansen, 2003, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 36. Behövs en FN-konvention om funktionshinder och mänskliga rättigheter?

  Anna Bruce, 2005, Mänskliga rättigheter och samhällets skyldigheter. En antologi från MR-dagarna 2004. Gunner, G. & Mellbourn, A. (eds.). Ordfront förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Behrooz Ghamari-Tabrizi, Foucault in Iran: Islamic Revolution and the Enlightenment

  Leila Brännström, 2018 Oct 1, In: Foucault Studies. 25, p. 388-392 5 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 38. Believing in Norway, beliefs in Norway : a "Humanitarian Great Power" under globalization

  Kjell Å Modéer & Hanne Petersen, 2009, Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo.

  Research output: Book/ReportReport

 39. Bemanningsanställd och rättslös - eller?

  Birgitta Nyström, 2014, Festskrift till Catharina Calleman: i rättens utkanter. Ryberg-Welander, L. & Persson, A. H. (eds.). Uppsala: Iustus förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Bemanningsarbete, flexibilitet och likabehandling. En studie av svensk rätt och kollektivavtalsreglering med komparativa inslag

  Annika Berg, 2008, Juristförlaget i Lund. 391 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 41. Bemanningsdirektivets genomförande i svensk rätt. Betänkande av bemanningsutredningen

  Birgitta Nyström, 2011, Fritzes. (Statens Offentliga Utredningar; vol. SOU 2011:5)

  Research output: Book/ReportReport

 42. Bergwallkommissionen ­förbiser de stora bristerna i domstolarnas bevisvärdering

  Christian Dahlman, 2015 Jun 8, Dagens Nyheter.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 43. Beskattning av fåmansföretag. 6 uppl.

  Mats Tjernberg, 2006, Thomson. 178 p. (6 uppl.)

  Research output: Book/ReportBook

 44. Beskattning av hästgårdar och hästverksamhet

  Lars Pelin, 2009, In: Skattenytt. 4

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1...6 7 8 9 10 11 12 13 ...87 Next