Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 2001
 2. Om tolkningen av traktater

  Ulf Linderfalk, 2001, Lunds universitet, Juridiska fakulteten. 441 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 3. On equal treatment, positive action and the significance of a person's sex

  Ann Numhauser-Henning, 2001, lLegal perspectives on equal treatment and non-discriminaton. Numhauser-Henning, A. (ed.). Kluwer, p. 217-250

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 4. Presupposing the basic norm

  Uta Bindreiter, 2001, In: Ratio Juris. 14, 2, p. 143-175

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Produktsäkerhet och rättsekonomi

  Christian Dahlman, 2001, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2, p. 278-292

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Protecting the dignity and human rights of returnees

  Gregor Noll, 2001, Return migration: journey of hope or despair?. Ghosh, B. (ed.). United Nations: IOM (International Organization for Migration), p. 101-151

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Protection of Accrued Pension Rights - An Inquiry into Reforms of Statutory and Occupational Pension Schemes in a German, Norwegian and Swedish Context

  Nils Eliasson, 2001, Juristförlaget i Lund. 326 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. Rättshistoriens metamorfos: En presentation av en rättsvetenskaplig diskurs. Meddelande i Det Kgl. Videnskabernas Selskab, Köpenhamn den 22 mars 2001

  Kjell Å Modéer, 2001, Från Schlyters lustgård: rättshistoriska uppsatser. 2001:1. Reslow, P. & Trolle Önnerfors, E. (eds.). Corpus iuris, p. 1-9

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Rättspositivism

  Uta Bindreiter, 2001, Rättsfilosofi. Nergelius, J. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 104-116

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Rättsteologi - en syntes i en vetenskapshistorisk diskurs

  Kjell Å Modéer, 2001, Samfundsvidenskabelige syn på det religiøse. Christoffersen, L. (ed.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag, p. 249-266

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Registrerat partnerskap inför EG-domstolen

  Michael Bogdan, 2001, In: Juridisk Tidskrift. p. 97-103

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Remissvar: Betänkandet (SOU 2001:10) Barn i homosexuella familjer

  Eva Ryrstedt & Titti Mattsson, 2001, (Unpublished) (Statens Offentliga Utredningar; no. 10).

  Research output: Working paper

 13. Remissvar: till betänkandet Ds 2001:47 Kommunernas ansvar i vissa barn- och ungdomsfrågor

  Titti Mattsson & Bengt Lundell, 2001, (Unpublished) (Departementsserie; no. 47).

  Research output: Working paper

 14. Sällskapet Lundajurister – fakultetens vänner: välkommen till Lundajuristernas dag den 9 juni 2001!

  Kjell Å Modéer, 2001, Den gamle Lundajuristen, p. 1-4.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 15. Samuel Pufendorf och "de mänskliga och medborgerliga plikterna": en inledning

  Kjell Å Modéer, 2001, Pufendorf, Samuel: Om de mänskliga och medborgerliga plikterna enligt naturrätten. City Univ. Press, p. 11-13

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Sången ädla känslor föder

  Kjell Å Modéer, 2001, Malmögripen, 3, p. 8-9.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 17. Se brottslingen - inte brottet!: den rättskulturella bakgrunden till Strindbergs "Påsk"

  Kjell Å Modéer, 2001, Påsk, p. 6-11.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 18. Strengthening the legal education in Vietnam

  Lars-Göran Malmberg, 2001, [Host publication title missing]. Graduate School of Law, Nagoya University, p. 119-124

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 19. Suretyships and guarantees - some Swedish viewpoints

  Lars Gorton, 2001, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 6, p. 577-598

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Svenska domstolsbyggnader 1680-2000

  Elsa Trolle Önnerfors, 2001, Rättslig integration och pluralism: nordisk rättskultur i omvandling / Rättshistoriska skrifter. Serien 3. Institutet för rättshistorisk forskning

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Svensk Straffrättskrönika 1991-2000

  Ulrika Andersson, Sverker Jönsson, Per Ole Träskman, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen, 2001, In: Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab. 1, p. 51-65

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Sweden

  Christian Dahlman & Lotta Wendel, 2001, Cases on medical malpractice in a comparative perspective. Faure, M. (ed.). Springer, p. 188-200

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 23. Tendenser inom varumärkesrätten: studier i immaterialrätt

  Hans Henrik Lidgard (ed.), Mikael Borg (ed.), Jimmy Kvarnström (ed.) & Christian Oxhamre (ed.), 2001, [Publisher information missing]. 263 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 24. The development of the Swedish legal education in the 19th century

  Per Nilsén, 2001, Från Schlyters lustgård: rättshistoriska uppsatser. 2001. Reslow, P. & Trolle Önnerfors, E. (eds.). Corpus iuris, p. 53-67

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. The E.C. Law of International Insolvency

  Michael Bogdan, 2001, In: Revue des affaires européennes. p. 452-459

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. The managerial prerogative and the employee's duty to work - A comparative study of functional flexibility in working life

  Mia Rönnmar, 2001, (Unpublished). 15 p.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 27. The ongoing dream: legal and political culture in postwar Sweden

  Kjell Å Modéer, 2001, Zweden en de europese cultuur: acta van het colloquium georganiseerd in samenwerkingde Kungliga Vetenskapsakademien (Royal Swedish Academy of Sciences) 27 oktober 1999. Koninklijke Vlaamse Academie van Belgie voor Wetenschappen en Kunsten, p. 37-54

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 28. The right to direct and allocate work - from employer prerogatives to objective grounds

  Mia Rönnmar, 2001, Legal perspectives on equal treatment and non-discrimination. Numhauser-Henning, A. (ed.). Kluwer, p. 261-287

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Till vägledning för rättstillämpningen: skattetilläggsmålen i Regeringsrätten

  Christina Moëll & Roger Persson Österman, 2001, In: Skattenytt. p. 262-278

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Transporträtt

  Lars Gorton, 2001, Norstedts juridiska handbok. 17 uppl.. Sandgren, C. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 311-339

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Tro det om du vill: AF kom till efter ett studentmord

  Kjell Å Modéer, 2001, Malmögripen, 2, p. 7-9.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 32. Ursprungslands- och effektlandsprincipen i den europeiska kollektiva konsumenträtten

  Michael Bogdan, 2001, Nordiska ministerrådet. 38 p. (TemaNord, 2001:511)

  Research output: Book/ReportBook

 33. Ut med jesuiten!: rättsfallet mot jesuitpatern Johan Ring 1735

  Kjell Å Modéer, 2001, Skånska fall. Svensson, B. (ed.). Skånska akad., p. 90-105

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Lex Cyberia – ett IT-rättsligt forskningsprojekt

  Patrik Lindskoug, 2001 Feb 1, IT och juristutbildning. Wahlgren, P. (ed.). Stockholm: Jure, p. 85 92 p. 2. (Nordisk årsbok i rättsinformatik; no. 2000).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Veckans vers: Till minnet av en vän

  Kjell Å Modéer, 2001 May 18, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 36. Giv åt studenten Greifswaldtåget åter!

  Kjell Å Modéer, 2001 May 27, Sydsvenska dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 37. 2002
 38. Adoption - i adoptantens eller adoptivbarnets intresse?

  Eva Ryrstedt, 2002, Bonus pater familias: festskrift til Peter Lødrup 70 år. Strøm Bull, K., Hagstrøm, V. & Tjomsland, S. (eds.). Gyldendal Akademisk, p. 561-575

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. A Europe of the Member States or of the Citizens? - Two Philosophical Perspectives on Sovereignty and Rights in the European Community

  Ola Zetterquist, 2002, Ola Zetterquist, Getingevägen 3, 3 tr, SE 222 41 LUND,. 461 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 40. Alternative dispute resolution - The features and the future

  Ulf Maunsbach, 2002, Law and information technology : Swedish views : an anthology. SOU 2002:112. Seipel, P. (ed.). Fritzes

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Amsterdamfördraget och medborgarskapets roll inom den svenska internationella privaträtten

  Michael Bogdan, 2002, Festskrift till Gösta Walin (1 uppl.). Höglund, O. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 61-74

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. Anmälningsplikt till socialtjänsten

  Titti Mattsson, 2002, Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten. Vahlne Westerhäll, L. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 77-101

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Anm. av: Flores juris et legum: festskrift till Nils Jareborg

  Christoffer Wong, 2002, In: Svensk Juristtidning. 9, p. 848-850

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 44. Anm. av Hobér, Kaj: Extinctive prescription and applicable law in interstate arbitration

  Michael Bogdan, 2002, In: Nordic Journal of International Law. p. 199-201

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

Previous 12 3 4 5 6 7 8 9 ...86 Next