Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Article
 2. Unacceptable generalizations in arguments on legal evidence

  Christian Dahlman, 2016, In: Argumentation.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Kronofogdekostnader i nytt förenklat tvistemål

  Martin Sunnqvist, 2016, In: Svensk Juristtidning. 101, 1, p. 62-67

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. Högsta förvaltningsdomstolen och principföljsam prjeudikatbildning i skattemål

  Mats Tjernberg, 2016, In: Skattenytt. 1-2, p. 42-67

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Att bedöma personer med kriminell belastning

  My Pettersson, Christian Dahlman & Farhan Sarwar, 2016, In: Svensk Juristtidning. 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Hans Kelsens Vortragsreisen nach Schweden (1933) und Finnland (1953)

  Uta Bindreiter, 2016, In: Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts. 38, p. 89-106

  Research output: Contribution to journalArticle

 7. Dementa äldre personer; vem ska bestämma?

  Eva Ryrstedt, 2016, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 1-2, p. 179-208 29 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 8. Dold samäganderätt – ett familjerättsligt institut i utveckling

  Eva Ryrstedt, 2016, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2015-16, 3, p. 602-626 25 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Rättsliga ramar för styrning av förvaltningen i Danmark och Sverige

  Henrik Wenander, 2016, In: Nordisk administrativt tidsskrift. 93, 1, p. 57-74

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Junk Science? Four Arguments Against the Radiological Age Assessment of Unaccompanied Minors Seeking Asylum

  Gregor Noll, 2016, In: International Journal of Refugee Law. 28, 2, p. 234-250 17 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Verkan av processuella överenskommelser mellan kommersiella parter

  Lotta Maunsbach, 2016, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2015-16, 4, p. 798-823 26 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Europakonventionen och avtalsstyrd tvistlösning

  Lotta Maunsbach, 2016, In: Europarättslig tidskrift. 2016, 4, p. 720-742 23 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Nostalghia: A Nordic International Law

  Gregor Noll, 2016, In: Nordic Journal of International Law. 85, 4, p. 265 – 280

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Ställföreträdare och självbestämmande

  Eva Ryrstedt, 2016, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 2016, 4, p. 395-416

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Alkotaxi och alkoholpolitik: E-handel och gårdsförsäljning i Finland

  Jörgen Hettne, 2016, In: Europarättslig tidskrift. 19, 3, p. 469-490 22 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Aktsamhet och omsorg i upphandlingsprocessen: om frånvaron av preklusionsregler i LOU

  Jörgen Hettne, 2016, In: Upphandlingsrättslig tidskrift. 2016, 3, p. 201-214 14 p., 2.

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & MARIA FRITZ, 2016, In: Ny Juridik. 2016, 1, p. 141-171 31 p., 6.

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2016, In: Ny Juridik. 2016, 2, p. 87-107 21 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & MARIA FRITZ, 2016, In: Ny Juridik. 2016, 3, p. 73-96 24 p., 5.

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Så blev det till slut en högsta förvaltningsdomstol

  Rune Lavin, 2016, In: Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, p. 233-244

  Research output: Contribution to journalArticle

 21. Högsta förvaltningsdomstolen och normkontrollen

  Rune Lavin, 2016, In: Förvaltningsrättslig tidskrift. 2016, p. 553-560

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Myndighetsföreskrifter: Demokratisk anknytning, politisk styrning och rättssäkerhet

  Henrik Wenander, 2016, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 129, 5, p. 489-517 29 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Rättsfall från EU-domstolarna

  Jörgen Hettne & Maria Fritz, 2016, In: Ny Juridik. 2016, 4, p. 135-165 30 p., 7.

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Statliga myndigheters avgiftsinkomster

  Vilhelm Persson, 2016, In: Förvaltningsrättslig tidskrift. p. 561-602

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Väsentlig rubbning enligt AB 04

  Marcus Utterström & Anders Ingvarson, 2016, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. 2016/17, Nr 1, p. 68 94 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. The JAE Agency Effectiveness Study

  Julian Nowag, Ariel Ezrachi, Maria Ioannidou, William E. Kovacic & Hugh Hollman, 2016, In: Journal of Antitrust Enforcement . 4 , 2, p. 229-273

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Regulatory Trust in EU Free Movement Law: Adopting the Level of Protection of the Other?

  Xavier Groussot, Gunnar Thor Pétursson & Henrik Wenander, 2016, In: European Papers. 1, 3, p. 865-892 28 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Miss rate neglect in legal evidence.

  Christian Dahlman, Frank Zenker & Farhan Sarwar, 2016, In: Law, Probability and Risk. 15, 4, p. 239-250

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Att jämka en lagregel: Några tankar kring ett rättsfall om skuldebrev

  Ola Svensson, 2016, In: Svensk Juristtidning. p. 68-84

  Research output: Contribution to journalArticle

 30. Lagstyre inom avtalsrätten

  Ola Svensson, 2016, In: Ny Juridik. 1, p. 7-48

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Mord, prejudikattolkning och lagtolkning

  Martin Sunnqvist, 2016, In: Svensk Juristtidning. 2016, p. 541-553

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Rättsreform, rättsdebatt och rättskultur — 100 år med Svensk Juristtidning

  Martin Sunnqvist, 2016, In: Svensk Juristtidning. 2016, p. 821-880

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. Constitutional Law as an Instrument for Social Protection in Sweden?

  Birgitta Nyström & Lennart Erlandsson, 2016, In: Studia z zakresu prawa pracy i polityki spotecznej. p. 175-192 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. ‘Corporate Opportunities’ Tested in the Light of the Theory of the Firm – a European (and US) Comparative Perspective

  Marco Claudio Corradi, 2016, In: European Business Law Review. 27, 06, p. 755 819 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. The Many (Mis)readings of the Laval Case

  Angelica Ericsson, 2016, In: Europarättslig tidskrift. 19, 1, p. 113-126 14 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 36. Separating sheep from goats: A European view on the patent eligibility of biomedical diagnostic methods

  Timo Minssen & Robert M. Schwartz, 2016, In: Journal of Law and the Biosciences. 3, 2, p. 365-372 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. Intressant tolkningsavgörande från HFD om uttagsbeskattning vid indirekt ägande i överlåtande handelsbolag

  Mats Tjernberg, 2015 Oct 1, In: Skattenytt. 2015, 10, p. 744-750 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 38. Effective dispersion and separation resolution in continuous particle fractionation

  Stefano Cerbelli, Fabio Garofalo & Massimiliano Giona, 2015 Aug 9, In: Microfluidics and Nanofluidics. 19, 5, p. 1035-1046 12 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 12 3 4 5 6 7 8 9 ...86 Next