Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 2019
 2. Fåmansföretag & beskattning

  Mats Tjernberg, 2019 Jan 15, 1 ed. Uppsala: Iustus förlag. 185 p.

  Research output: Book/ReportBook

 3. Att skriva rätt: Goda råd för att skriva uppsats i juridik

  Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander, 2019 Jan, 2 ed. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 94 p.

  Research output: Book/ReportBook

 4. Kommentarer till vissa paragrafer i FB

  Eva Ryrstedt, 2019 Jan, Lexino. Stockholm: Karnov Group

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. 13.pants. Nepilngadīga pacienta tiesības

  Santa Slokenberga & Linda Strazdiņa, 2019, (Accepted/In press) Pacientu tiesību likuma komentāri. Slokenberga, S. (ed.). Latvijas Vēstnesis

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. 6.pants. Piekrišana ārstniecībai vai atteikšanās no tās

  Linda Strazdiņa & Santa Slokenberga, 2019, (Accepted/In press) Pacientu tiesību likuma komentāri. Slokenberga, S. (ed.). Latvijas Vēstnesis

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. 7.pants. Citu personu tiesības piekrist ārstniecībai vai atteikties no tās

  Santa Slokenberga & Linda Strazdiņa, 2019, (Accepted/In press) Pacientu tiesību likuma komentāri. Slokenberga, S. (ed.). Latvijas Vēstnesis

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Addressing Climate Change Impacts in Regional Fisheries Management Organizations

  Rosemary Rayfuse, 2019, Strengthening International Fisheries Law in an Era of Changing Oceans. Caddell, R. & Molenaar, E. J. (eds.). Hart Publishing Ltd

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Akademiska karriärvägar och arbetsrätt

  Mia Rönnmar, 2019, Festskrift till Örjan Edström. Ingmansson, S., Mannelqvist, R. & Ulander-Wänman, C. (eds.). Umeå: Umeå University, Vol. 41. p. 387 403 p. (Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet; vol. 41).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Aktiebolagslagen. En kommentar (Lexino). Band I-V

  Per Samuelsson, Erik Nerep & Johan Adestam, 2019, Stockholm: Karnov Group. (Lexino)

  Research output: Book/ReportBook

 11. Article 7: Environmental Damage

  Michael Bogdan & Michael Hellner, 2019, European Commentaries on Private International Law: Rome II Regulation - Commentary. Magnus, U. & Mankowski, P. (eds.). Vol. 3. p. 287-297

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Återuppliva begreppet "militär nödvändighet": En plaidoyer inom ramen för krigets lagar

  Dirk Roland Haupt, 2019, In : Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift. 223, 3, p. 164-181 18 p., 19.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 13. Att förstå Kinas nutida militära strategier

  Dirk Roland Haupt, 2019, In : Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift. 223, 1, p. 152-172 21 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 14. Avtalsviten: effekter och rättsverkningar

  David Dryselius, 2019, Lund: Lunds universitet, Media-Tryck . 389 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 15. Barnen, hemmet och konventionen: Ett rättsligt perspektiv på barnkonventionens roll vid utmätning av bostäder och avhysningar som rör barn

  Kristian Gustafsson, 2019, Perspektiv på barnkonventionen: Forskning, teori och praktik. Ponnert, L. & Sonander, A. (eds.). Lund: Studentlitteratur, Vol. 1:1. p. 83-103 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Barn och myndighetskontakt i en tid av inkorporering

  Titti Mattsson, 2019, Perspektiv på barnkonventionen: Forskning, teori och praktik. Ponnert, L. & Sonander, A. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 61 22 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Barns rättigheter och kunskapsbaserad vård. Möjliga konfliktytor inom den sociala tvångsvården

  Titti Mattsson, 2019, Vetenskap och beprövad erfarenhet : Socialtjänst. Björne, P., Broström, L., Mattsson, T., Sahlin, N-E., Salonen, T. & Stenström, N. (eds.). Lund: Lunds universitet, VBE programmet, p. 23 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Begreppet lagtolkning

  Lena Wahlberg, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (eds.). Studentlitteratur, p. 141-162

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Begreppet mänskliga rättigheter

  Karol Nowak, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (eds.). Studentlitteratur, p. 323-353 30 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Begreppet rättskälla

  Christian Dahlman, 2019, Juridiska grundbegrepp: En vänbok till David Reidhav. Dahlman, C. & Wahlberg, L. (eds.). Studentlitteratur, p. 55-74 20 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Bevisbördans placering i fordringsmål - en rättsfallsstudie

  Alexander Hardenberger, 2019, Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok 10. Sandberg, F., K. C. & Schultz, M. (eds.). Jure Förlag AB, p. 149-166

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Brexit: Wreaking Havoc in Healthcare?

  Mark Dayan, Michael Johnson-Ellis, Nick Fahy, Vassilios Papalois, Markus Frischut, Martina Axmin & Titti Mattsson, 2019, In : healthManagement.org. 19, 5, p. 385 1 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 23. Choice of law and Intellectual Property Rights

  Annette Kur & Ulf Maunsbach, 2019, In : Oslo Law Review. 6, 1, p. 43-61

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. Coherence and probability in legal evidence

  Christian Dahlman & Anne Ruth Mackor, 2019, In : Law, Probability and Risk. 18, 4, p. 275-294

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Confronting Colonial Loss and Violence in Danh Vo’s Take My Breath Away

  Miriam Bak Mckenna, 2019, In : Kunstlicht. 40, 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Corporate Opportunities: a Law and Economics Analysis

  Marco Claudio Corradi, 2019, (Accepted/In press) Oxford: Hart Publishing Ltd. 300 p.

  Research output: Book/ReportBook

 27. Decentering the Universal: Comparative International Law and Decolonizing Critique

  Miriam Bak Mckenna, 2019, European Society of International Law Conference Paper Series. Vol. 12. (ESIL Conference Paper Series; vol. 12, no. 1).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 28. De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system

  Henrik Wenander, 2019, Svenska institutet för europapolitiska studier. 49 p.

  Research output: Book/ReportReport

 29. Devolution and Decentralisation in Social Security: The Situation in Sweden

  Titti Mattsson & Elin Osbeck, 2019, Devolution and Decentralisation in Social Security: A European Comparative Perspective. Vonk, G. & Schoukens, P. (eds.). Eleven International Publishing, p. 201 218 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Digitalisation and Artificial Intelligence in European Healthcare

  Titti Mattsson, 2019, In : European Journal of Health Law. 26, 4, p. 285-288 4 p.

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 31. Digitalisering och AI inom familjejuridiken

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 32. Discretion in EU Public Procurement Law

  Xavier Groussot (ed.), Sanja Bogojevic (ed.) & Jörgen Hettne (ed.), 2019, 1 ed. Hart Publishing Ltd. (Studies of the Oxford Institute of European and Comparative Law)

  Research output: Book/ReportBook

 33. Domen om tiggeriförbudet och dess följder

  Titti Mattsson, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 34. Downwardly Global: Women, Work, and Citizenship in the Pakistani Diaspora

  Miriam Bak Mckenna, 2019, In : Women's Studies International Forum. 73, March–April 2019, p. 69-70

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 35. En ny vägledning och tolkningsredskap vid tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2019, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 36. Etikprövning av rättsvetenskap

  Vilhelm Persson, 2019, Festskrift till Wiweka Warnling Conradsson. Arvidsson, R., Leviner, P., Reichel, J., Zamboni, M. & Åhman, K. (eds.). Jure, p. 317-332

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. European Court of Human Rights and the Right not to be Subjected to Slavery, Servitude, Forced Labour and Human Trafficking

  Vladislava Stoyanova, 2019, The Palgrave International Handbook of Human Trafficking. Winterdyk, J. & Jackie, J. (eds.). Palgrave Macmillan

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Facilitating cross-border family life: towards a common European understanding - Report on the Swedish exchange seminar

  Ulf Maunsbach, 2019, 23 p. Heidelberg University.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 39. Förvaltningsdomstolarna och förvaltningslagen

  Rune Lavin, 2019, Festskrift till Wiweka Warnling Conradson. Arvidsson, R., Leviner, P., Reichel, J., Zamboni, M. & Åhman, K. (eds.). Stockhlm: Jure Förlag AB, p. 171-176

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Full Judicial Review or Administrative Discretion? A Swedish Perspective on Deference to the Administration

  Henrik Wenander, 2019, Deference to the Administration in Judicial Review: Comparative Perspectives. Zhu, G. (ed.). Cham: Springer Nature Switzerland AG, p. 405-415 11 p. (Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law; vol. 39).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Fundamental Rights and Swedish Labour Law

  Mia Rönnmar, 2019, Research Handbook on Labour, Business and Human Rights Law. Bellace, J. R. & ter Haar, B. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 84-100 100 p. (Research Handbooks in Human Rights).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. General Principles of Law in EU Antitrust Law

  Max Hjärtström & Julian Nowag, 2019, (Submitted) Research Handbook on General Principles of EU Law. Ziegler, K., Neuvonen, P. & Moreno-Lax, V. (eds.). Edward Elgar Publishing, (Research Handbooks in European Law series).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. General Principles: Taking Rights Seriously and Waiving the Rule of Law Stick in the European Union

  Xavier Groussot & Johan Lindholm, 2019, (Accepted/In press) Constructing Legal Orders in Europe: General Principles of EU Law. Edward Elgar Publishing

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. God fackföreningssed? Något om fackföreningarnas uppgifter, intern föreningsrätt och organiserade arbetstagares rättsliga ställning vis-à-vis sin arbetstagarorganisation

  Niklas Selberg, 2019, Festskrift till Örjan Edström. Mannelqvist, R., Ingmansson, S. & Ulander-Wänman, C. (eds.). Umeå: Umeå University, Vol. 41. p. 435-455 (Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet; vol. 41).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Previous 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...85 Next