Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 2002
 2. Får man "tackla en målvakt"?

  Helén Örnemark Hansen, 2002, Flores juris et legum: festskrift till Nils Jareborg. Asp, P., Herlitz, C. E. & Holmqvist, L. (eds.). Iustus förlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Fixed definitions or framework legislation? The delimitation of subsidiary protection ratione personae

  Gregor Noll, 2002, UNHCR, 9 p. (New Issues in Refugee Research; no. 55).

  Research output: Working paper

 4. Fixed-term work in Nordic labour law

  Ann Numhauser-Henning, 2002, Stability and change in Nordic labour law. Wahlgren, P. (ed.). Jure, Vol. 43. p. 277-310

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Fixed-term work in Nordic labour law

  Ann Numhauser-Henning, 2002, In: Scandinavian Studies in Law. 43, p. 277-310

  Research output: Contribution to journalArticle

 6. Förfarandet i disciplinärenden enligt högskoleförordningen: några förvaltningsrättsliga frågor

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Disciplinregler: konferens 16 oktober 2002. Högskoleverket, 32 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 7. Försvararens roll: ideologier och gällande rätt

  Lena Ebervall, 2002, Norstedts Juridik AB. 436 p.

  Research output: Book/ReportBook

 8. Försvararens roll. Ideologier och gällande rätt.

  Lena Ebervall, 2002, Norstedts Juridik AB. 420 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 9. Fostret i fokus? - om rättssäkerhet och tvångsvård av gravida missbrukare

  Ewa Gustafsson, 2002, Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten. Vahlne Westerhäll, L. (ed.). Norstedts Juridik AB, p. 102-125

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Från Schlyters lustgård: rättshistoriska uppsatser. 2002

  Patrick Reslow (ed.), 2002, Corpus iuris. 120 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 11. Germany

  Gregor Noll, 2002, New asylum countries?: migration control and refugee protection in an enlarged European Union. Byrne, R., Noll, G. & Vedsted-Hansen, J. (eds.). Kluwer

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Geschichte und Perspektiven des Rechts im Ostseeraum: erster Rechtshistorikertag im Ostseeraum, 8. - 12. März 2000

  Jörn Eckert (ed.) & Kjell Å Modéer (ed.), 2002, Peter Lang Publishing Group. 424 p. (Rechtshistorische Reihe; 251)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 13. Handelsbolag och enkla bolag: en lärobok. 4. uppl.

  Torsten Sandström, 2002, Norstedts Juridik AB. 133 p. (4 uppl.)

  Research output: Book/ReportBook

 14. Immaterialrättens sanktionssystem - ett tillräckligt skydd mot piratkopiering?

  Ulf Maunsbach, 2002, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 15. Inledning

  Katarina Olsson, 2002, Öresundsförbindelse med ett hinder mindre; effekter på integrationen vid avgiftsfrihet. Söderström, L. (ed.). Öresundsuniversitetet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Inledning

  Lars Gorton, 2002, Due diligence: garantier och undersökning vid olika avtalstyper. Gorton, L. (ed.). Studentlitteratur AB, p. 3-13

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Innovation and competition law - The importance of sound economics in the execution cf competition policy

  Marcus Glader, 2002, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 18. Innovation competition and antitrust analysis - Definitions and assessments

  Marcus Glader, 2002

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 19. Internationellt privaträttsliga aspekter av äggdonation och surrogatmoderskap

  Michael Bogdan, 2002, In: Svensk Juristtidning. 8, p. 745-747

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. Introduktion till EU:s miljörätt

  Annika Nilsson, 2002, Santérus förlag. 80 p. (1 uppl.)

  Research output: Book/ReportBook

 21. Journalism Worthy of the Name: A Human Rights Perspective on Freedom within the Press

  Herdis Thorgeirsdottir, 2002, Lund University. 581 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 22. Juridikens termer. 9 [rev.] uppl.

  Sture Bergström, Torbjörn Andersson, Torgny Håstad & Per Henrik Lindblom, 2002, Almqvist & Wiksell. 212 p.

  Research output: Book/ReportBook

 23. Jurisdiction in Cyberspace

  Michael Bogdan, 2002, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 24. Kan det trots föreliggande svensk domsrätt saknas en lokalt behörig tingsrätt?

  Michael Bogdan, 2002, In: Svensk Juristtidning. 2, p. 105-115

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Kan domännamn utgöra domsrättsgrundande egendom?

  Ulf Maunsbach, 2002, In: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd. 4, p. 357-379

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Klang och jubel!

  Kjell Å Modéer, 2002, Malmögripen, 2, p. 10-11.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 27. Kommentar till Bibliotekslag (1996:1596)

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 28. Kommentar till Förordning (1994:1830) om införsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Kommentar till Förordning (1994:542) om utförsel av levande djur m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Kommentar till Förordning (1997:845) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 31. Kommentar till Förordning (1997:969) om import- och exportreglering

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Kommentar till Förordning (1999:185) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av Amsterdamfördragets ikraftträdande

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Kommentar till Högskoleförordning (1993:100)

  Hans-Heinrich Vogel & Pia Wikström, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Kommentar till Lag (1969:200) om uttagande av utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Kommentar till Lag (1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor, m.m.

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Kommentar till Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg

  Hans-Heinrich Vogel, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Kommentar till Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan

  Hans-Heinrich Vogel & Christina Moëll, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Kommentar till Skollag (1985:1100)

  Hans-Heinrich Vogel & Lars Borg, 2002, Karnov: svensk lagsamling med kommentarer. Uppl. 7 (2002/03). Fakta Info Direkt

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. Kommunala samverkansformer m.m. i Danmark och i Norge.

  Vilhelm Persson, 2002, Fritzes. 34 p. (Statens offentliga utredningar; vol. 85)

  Research output: Book/ReportReport

 40. Konfederation eller federation? Några historiska reflektioner kring den pågående diskussionen om Europas framtid

  Patrick Reslow, 2002, Från Schlyters lustgård: rättshistoriska uppsatser. 2002. Reslow, P. (ed.). Corpus iuris, Vol. 2.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Konkurrens i FoU-intensiva industrier: avgränsning av relevanta marknader och dominans

  Marcus Glader, 2002, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 42. Konsensus - förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar?

  Eva Ryrstedt, 2002, Juristförlaget i Lund. 87 p. (Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund)

  Research output: Book/ReportBook

 43. Kräv sakliga skäl för arbetsledning

  Mia Rönnmar, 2002, In: Lag & avtal: arbetsrättslig tidskrift. 9, p. 33

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. Kreditavtal och ställningsfullmakt: en rättsligt utblick

  Lars Gorton, 2002, In: Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. p. 5-26

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Kvinnlig advokat i Norra Åsbo - Elsa Kristiansson: minnen och hågkomster

  Bengt Andersson (ed.) & Kjell Å Modéer (ed.), 2002, Örkelljunga hembygdsfören. 169 p. (Skrifter utgivna av Örkelljunga hembygdsföreningen; 34)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 46. Lagarna och transporterna: möjligheter att begränsa transporternas negativa miljöeffekter i Skåne

  Annika Nilsson & Erica Erkinheimo, 2002, Länsstyrelsen i Skåne. (Skåne i utveckling; vol. 32)

  Research output: Book/ReportReport

 47. Legal doctrine and value pluralism

  Aleksander Peczenik, 2002, In: Associations. 6, p. 167-200

  Research output: Contribution to journalArticle

Previous 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...86 Next