Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Assessments of Criminal Intent vs. Legal Insanity: In Light of the Swedish Experience

  Tova Bennet, 2017, p. 196. 1 p.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 2. Assignment of solutions to cases: Comments on Bentham and the formal theory of legislative action

  Lars Lindahl, 2013, The legal philosophy and influence of Jeremy Bentham. Tusseau, G. (ed.). Routledge, p. 266-290

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. AstraZeneca-domen - Tufft besked för originaltillverkare

  Hans Henrik Lidgard, 2010, In: Europarättslig tidskrift. p. 573-589

  Research output: Contribution to journalArticle

 4. A struggle for justice: Appropriation and accumulation of linguistic capital within the field of law

  Matilda Arvidsson, 2010.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 5. A survey of commercial agency

  Hans Henrik Lidgard (ed.), Claude D. Rohwer (ed.) & Dennis Campbell (ed.), 1984, Kluwer. 718 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 6. A Swing Beyond Formalism: Judicial Dialogue and International Law-Shaping

  Letizia Lo Giacco, 2016, p. 1-19.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 7. Asylsystemet, migrantnätverk och den informella arbetsmarknaden

  Gregor Noll, 2006, En gränslös europeisk arbetsmarknad? Europaperspektiv 2006. Gustavsson, S., Oxelheim, L. & Wahl, N. (eds.). Santérus förlag, p. 125-142

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Asylum claims and the translation of culture into politics

  Gregor Noll, 2006, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferenceOther

 9. Asylum claims and the translation of culture into politics

  Gregor Noll, 2006, In: Texas International Law Journal. 41, 3, p. 491-501

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Åtalspliktens utformning i de nordiska länderna. Effektivare hantering av stora och komplicerade brottmål

  Per Ole Träskman, 2009, In: TemaNord. 567, p. 15-23

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Återförening eller överflyttning av vårdnad efter en familjehemsplacering

  Titti Mattsson & Lotta Dahlstrand, 2015, Blendow Lexnova.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 12. Återuppliva begreppet "militär nödvändighet": En plaidoyer inom ramen för krigets lagar

  Dirk Roland Haupt, 2019, In: Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift. 223, 3, p. 164-181 18 p., 19.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 13. Återvändaren

  Hans Henrik Lidgard, 2010

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 14. Åtgärder mot dem som tillgodogjort sig papperslösas arbete: nya principer i arbetsrättens sanktionssystem, eller ett principiellt nytt sanktionssystem?

  Niklas Selberg, 2012, Nedslag i den nya arbetsrätten. Nyström, B., Edström, Ö. & Malmberg, J. (eds.). Liber, p. 77-104

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Åtgärder mot långsam handläggning

  Rune Lavin, 2018, In: Förvaltningsrättslig tidskrift. 3, p. 413-422

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. A toolbox for administrative law cooperation beyond the state

  Henrik Wenander, 2013, Administrative law beyond the state - Nordic perspectives. Lind, A-S. & Reichel, J. (eds.). Liber, p. 47-74

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 17. Att arbeta med sig själv: pedagogiska tankar utifrån Stanislavskij

  Matilda Arvidsson, 2008, (Unpublished).

  Research output: Working paper

 18. Att bedöma personer med kriminell belastning

  My Pettersson, Christian Dahlman & Farhan Sarwar, 2016, In: Svensk Juristtidning. 1

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Att byta ut skadliga kemikalier : substitutionsprincipen - en miljörättslig analys

  Annika Nilsson, 1997, Department of Law, Lund University. 408 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 20. Att definiera familjetillhörighet - utgångspunkter för familjeförmåner i ett komparativt perspektiv

  Eva Ryrstedt, 2006, Försäkringskassan analyserar. p. 67-96

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 21. Att förstå Kinas nutida militära strategier

  Dirk Roland Haupt, 2019, In: Kungliga Krigsvetenskapsakademins Handlingar och Tidskrift. 223, 1, p. 152-172 21 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 22. Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter

  Susanne Fransson & Per Norberg, 2017 Mar 16, Stockholm: Premiss förlag. 221 p.

  Research output: Book/ReportBook

 23. Att genomdriva arbetsrätten i gränsöverskridande situationer

  Niklas Selberg, 2016 Dec, EU & arbetsrätt, 3-4, p. 11-11 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 24. Att hålla traditionen levande

  Kjell Å Modéer, 2003, Malmögripen, 2, p. 14-14.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 25. At the Epicentre of COVID-19 - the Tragic Failure of the Global Supply Chain for Medical Supplies

  Sonu Bhaskar, Jeremy Tan, Marcel Bogers, Timo Minssen, Hishamuddin Badaruddin, Simon Israeli-Korn & Henry Chesbrough, 2020 Nov 24, In: Frontiers in Public Health. 9 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. Att inte debattera är inte ett alternativ

  Karin Broberg, Ingrid Dunér, Kristofer Hansson, Mats Hansson, Johan Jakobsson, Marcus Järås, Ulf Kristoffersson, Hindrik Mulder, Ana Nordberg, Anna Tunlid, Niklas Vareman & Karin E Wahlberg, 2019 Dec 8, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 27. Att jämka en lagregel: Några tankar kring ett rättsfall om skuldebrev

  Ola Svensson, 2016, In: Svensk Juristtidning. p. 68-84

  Research output: Contribution to journalArticle

 28. Att kommunicera straffhot och straffrättsligt klander eller 'In Space No One Can Hear You Scream'

  Sverker Jönsson, 2011, Festskrift till Per Ole Träskman. Andersson, U., Wong, C. & Örnemark Hansen, H. (eds.). Norstedts Juridik AB, p. 267-271

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 29. Att lagstifta om diskriminering

  Susanne Fransson & Per Norberg, 2007, SNS Förlag. 138 p.

  Research output: Book/ReportBook

 30. Att processa inför EG-domstolen

  Carl Michael Quitzow, 2002, In: Advokaten. Tidskrift för Sveriges advokatsamfund. 5, p. 22-23

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Att sätta Lund på kartan – i Boston

  Kjell Å Modéer, 2007, Dissidenten, 1, p. 28-29.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 32. Att sätta Lund på kartan – i Hanoi

  Kjell Å Modéer, 2007, Dissidenten, 2, p. 28-29.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 33. Att skriva rätt: Goda råd för att skriva uppsats i juridik

  Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander, 2019 Jan, 2 ed. Stockholm: Norstedts Juridik AB. 94 p.

  Research output: Book/ReportBook

 34. Att skriva rätt. Goda råd för att skriva uppsats i juridik

  Elsa Trolle Önnerfors & Henrik Wenander, 2016, Wolters Kluwer. 88 p.

  Research output: Book/ReportBook

 35. Att stanna upp i vårens tid: välkomna till lundajuristernas dag lördagen den 5 juni!

  Kjell Å Modéer, 2004, Den gamle Lundajuristen, 1, p. 1-3.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 36. Att stoppa munnen till på bespottare och underrätta andra. Den akademiska undervisningen i svensk statsrätt under frihetstiden.

  Per Nilsén, 2001, Institutet för rättshistorisk forskning. 385 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 37. Att styra en stiftelse - några ord om förvaltningsuppdraget

  Katarina Olsson, 2008, Festskrift till Lars Gorton. Juristförlaget i Lund

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Att tro på sin uppgift som jurist

  Kjell Å Modéer, 2006, Dissidenten, 4, p. 32-33.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

Previous 1...4 5 6 7 8 9 10 11 ...86 Next