Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1998
 2. Vår författning (11. uppl.)

  Erik Holmberg & Nils Stjernquist, 1998, Norstedts Juridik AB.

  Research output: Book/ReportBook

 3. 1997
 4. The Democratic Legitimacy of Refugee Law

  Gregor Noll, 1997 Apr, In : Nordic Journal of International Law. 66, 4, p. 429 451 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Anm. av Isoz, Henning: Stiftelselagen : en kommentar

  Katarina Olsson, 1997, In : Juridisk Tidskrift. 4, p. 1203

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 6. Anm. av Lundmark, Torsten: Friskrivningsklausuler : giltighet och räckvidd

  Ola Svensson, 1997, In : Svensk Juristtidning. 7, p. 587-592

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 7. Att byta ut skadliga kemikalier : substitutionsprincipen - en miljörättslig analys

  Annika Nilsson, 1997, Department of Law, Lund University. 408 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 8. Begränsar distributionssamverkan konkurrens?: grönbok från EU

  Hans Henrik Lidgard, 1997, In : Svensk Juristtidning. 8, p. 619-638

  Research output: Contribution to journalArticle

 9. Does making the law more coherent also make it more acceptable?

  Christian Dahlman, 1997, Justice, morality and society - A tribute to Aleksander Peczenik. Juristförlaget i Lund, p. 119-122

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Fusk med punktskatter

  Christina Moëll, 1997, In : Skattenytt. p. 682-688

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. Harmoniserade tulltaxor. Införlivande tolkning och tillämpning av internationella regler för varuklassificering.

  Christina Moëll, 1997, Akademibokhandel, Lund,. 439 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 12. Lättnader i ägarbeskattningen för onoterade företag samt ändringar för fåmansföretag

  Mats Tjernberg, 1997, In : Skattenytt. 1997, 1/2, p. 47-54

  Research output: Contribution to journalArticle

 13. Prisoners' Dilemma in Fortress Europe. On the Prospects of Burden Sharing in the European Union

  Gregor Noll, 1997, In : German Yearbook of International Law. 40, p. 405-437

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Swedish snus confronts basic EU principles

  Hans Henrik Lidgard, 1997, Modern issues in European law: Nordic perspectives: essays in honour of Lennart Pålsson. Melander, G. (ed.). Norstedts Juridik AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Teorin om företaget och den aktiebolagsrättsliga forskningen

  Per Samuelsson, 1997, In : Svensk Juristtidning. p. 1-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 16. Territorial restrictions in vertical relations

  Hans Henrik Lidgard, 1997, In : World Competition. 21, 1, p. 71-86

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. The Non-admission and Return of Protection Seekers in Germany

  Gregor Noll, 1997, In : International Journal of Refugee Law. 9, 3, p. 415-452

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. The Swedish prohibition on insider trading

  Per Samuelsson, 1997, In : European financial services law. 4, p. 89-100

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Unilateral refusal to supply: An agreement in disguise?

  Hans Henrik Lidgard, 1997, In : European Competition Law Review. 18, p. 352-360

  Research output: Contribution to journalArticle

 20. 1996
 21. Ändrade regler för fåmansföretag

  Mats Tjernberg, 1996, In : Skattenytt. 1996, 3, p. 97-104

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Befogat intresse och behov av rättshjälp

  Peter Westberg, 1996, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 603-609 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Bidragsbedrägeri

  Helén Örnemark Hansen, 1996, Juristförlaget i Lund. 249 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. Den instrumentelle advokaten

  Peter Westberg, 1996, In : Advokaten. p. 9-12 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 25. Den svenska rapporten om jämkning

  Eva Ryrstedt, 1996, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 26. Formell diskriminering av part i rättegång

  Peter Westberg, 1996, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 787-804

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Internationell investeringsgarantirätt: Det multilaterala investeringsgarantiorganet MIGA

  Dirk Roland Haupt, 1996, 1 ed. Lund: Juristförlaget i Lund. 487 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 28. Nedsättning av försäkringsersättning : en studie avseende konsumentförsäkringslagens 30-32 §§

  Eva Lindell-Frantz, 1996, Eva Lindell-Frantz, Institutitionen för handelsrätt, Lunds Universitet. Ole Römers Väg 6, 223 63 Lund, Sweden.,. 385 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. Vårt skattesystem

  Christina Moëll, 1996, Vardagsjuridik. Bra Böcker, Vol. Del 4.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. 1995
 31. Avtalsfrihet i aktiebolagsrätten

  Per Samuelsson & Clas Bergström, 1995, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 1-43

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Delägare, närstående och utomstående i fåmansföretag

  Mats Tjernberg, 1995, In : Skattenytt. 1995, 7/8, p. 470-476

  Research output: Contribution to journalArticle

 33. EU-gruppundantag med förhinder

  Hans Henrik Lidgard, 1995, In : Svensk Juristtidning. 10, p. 793-819

  Research output: Contribution to journalArticle

 34. Kammarens jurister Kammarrätten1695 - 1995

  Christian Häthén & Kjell Å Modéer, 1995, Nerenius & Santérus. 228 p.

  Research output: Book/ReportBook

 35. Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett komparativt perspektiv

  Joakim Nergelius, 1995, Fritzes. 803 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. Marriage in Swedish family law and Swedish conflicts of law

  Michael Bogdan & Eva Ryrstedt, 1995, In : Family Law Quarterly. 29, 3, p. 675-684

  Research output: Contribution to journalArticle

 37. On division and coordination in the legal system

  Christian Dahlman, 1995, Legal reasoning, interpretation of fundamental rights and principles. Troper, M. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 38. The regulation of corporate acquisitions: A law and economics analysis of European proposals for Rreform

  Per Samuelsson, Clas Bergström, Peter Högfeldt & Jonathan Macey, 1995, In : Columbia business law review. p. 495-520

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. 1994
 40. Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen

  Peter Westberg, 1994, In : Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 813-824 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 41. Generalklausulen i sekretesslagen 14:3. Dess innebörd och ställning i sekretesslagstiftningen

  Mia Rönnmar, 1994, Konstitutionell rätt: åtta studentuppsatser. Juristförlaget i Lund

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. Institutionella ramar för förvaltningspolitiken i Sverige och förvaltningspolitik i Statens offentliga utredningar 1970-1990

  Bengt Lundell, 1994, Förvaltningspolitik i Norden. Laegreid, P. & Pedersen, O. K. (eds.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 43. Om kravet på likabehandling av aktieägare

  Per Samuelsson, Clas Bergström & Peter Högfeldt, 1994, In : Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 118-167

  Research output: Contribution to journalArticle

 44. 1993
 45. Kommentar till Macey: Svenskaktiebolagsrätt i omvandling

  Per Samuelsson & Clas Bergström, 1993, Svensk aktiebolagsrätt i omvandling. SNS Förlag, p. 134-179

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. 1992
 47. Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats: en idé om rättsvetenskaplig öppenhet

  Peter Westberg, 1992, Festskrift till Per Olof Bolding. Heuman, L. (ed.). Juristförlaget i Lund, p. 421-446 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 48. Köpoptioner som kompensationsform för verkställande direktörer i börsbolag.

  Per Samuelsson, 1992, In : Juridisk Tidskrift. p. 462-482

  Research output: Contribution to journalArticle

 49. Privaträttsliga kontrakt och regeringsformen

  Peter Westberg, 1992, Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75-års dagen den 18 februari 1992. Lund: Juristförlaget i Lund, p. 309-328 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter