Faculty of Law

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. 1996
 2. Den instrumentelle advokaten

  Peter Westberg, 1996, In: Advokaten. p. 9-12 3 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 3. Den svenska rapporten om jämkning

  Eva Ryrstedt, 1996, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 4. Formell diskriminering av part i rättegång

  Peter Westberg, 1996, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 787-804

  Research output: Contribution to journalArticle

 5. Internationell investeringsgarantirätt: Det multilaterala investeringsgarantiorganet MIGA

  Dirk Roland Haupt, 1996, 1 ed. Lund: Juristförlaget i Lund. 487 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 6. Nedsättning av försäkringsersättning : en studie avseende konsumentförsäkringslagens 30-32 §§

  Eva Lindell-Frantz, 1996, Eva Lindell-Frantz, Institutitionen för handelsrätt, Lunds Universitet. Ole Römers Väg 6, 223 63 Lund, Sweden.,. 385 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 7. Vårt skattesystem

  Christina Moëll, 1996, Vardagsjuridik. Bra Böcker, Vol. Del 4.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. 1995
 9. Avtalsfrihet i aktiebolagsrätten

  Per Samuelsson & Clas Bergström, 1995, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 1-43

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Delägare, närstående och utomstående i fåmansföretag

  Mats Tjernberg, 1995, In: Skattenytt. 1995, 7/8, p. 470-476

  Research output: Contribution to journalArticle

 11. EU-gruppundantag med förhinder

  Hans Henrik Lidgard, 1995, In: Svensk Juristtidning. 10, p. 793-819

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Kammarens jurister Kammarrätten1695 - 1995

  Christian Häthén & Kjell Å Modéer, 1995, Nerenius & Santérus. 228 p.

  Research output: Book/ReportBook

 13. Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett komparativt perspektiv

  Joakim Nergelius, 1995, Fritzes. 803 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 14. Marriage in Swedish family law and Swedish conflicts of law

  Michael Bogdan & Eva Ryrstedt, 1995, In: Family Law Quarterly. 29, 3, p. 675-684

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. On division and coordination in the legal system

  Christian Dahlman, 1995, Legal reasoning, interpretation of fundamental rights and principles. Troper, M. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 16. The regulation of corporate acquisitions: A law and economics analysis of European proposals for Rreform

  Per Samuelsson, Clas Bergström, Peter Högfeldt & Jonathan Macey, 1995, In: Columbia business law review. p. 495-520

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. 1994
 18. Alternativyrkande och rättskraft i civilprocessen

  Peter Westberg, 1994, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 813-824 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 19. Generalklausulen i sekretesslagen 14:3. Dess innebörd och ställning i sekretesslagstiftningen

  Mia Rönnmar, 1994, Konstitutionell rätt: åtta studentuppsatser. Juristförlaget i Lund

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Institutionella ramar för förvaltningspolitiken i Sverige och förvaltningspolitik i Statens offentliga utredningar 1970-1990

  Bengt Lundell, 1994, Förvaltningspolitik i Norden. Laegreid, P. & Pedersen, O. K. (eds.). Jurist- og Økonomforbundets Forlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Om kravet på likabehandling av aktieägare

  Per Samuelsson, Clas Bergström & Peter Högfeldt, 1994, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 118-167

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. 1993
 23. Kommentar till Macey: Svenskaktiebolagsrätt i omvandling

  Per Samuelsson & Clas Bergström, 1993, Svensk aktiebolagsrätt i omvandling. SNS Förlag, p. 134-179

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. 1992
 25. Avhandlingsskrivande och val av forskningsansats: en idé om rättsvetenskaplig öppenhet

  Peter Westberg, 1992, Festskrift till Per Olof Bolding. Heuman, L. (ed.). Juristförlaget i Lund, p. 421-446 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. Privaträttsliga kontrakt och regeringsformen

  Peter Westberg, 1992, Festskrift tillägnad Håkan Strömberg på 75-års dagen den 18 februari 1992. Lund: Juristförlaget i Lund, p. 309-328 19 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. 1991
 28. Information och ansvar. Börsbolagens ansvar för vilseledande och bristfällig informationsgivning.

  Per Samuelsson, 1991, Norstedts Juridik AB. 330 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 29. Kommunernas kontakter i utlandet

  Jan A. Andersson & Bengt Lundell, 1991, Föreningen Norden och Svenska kommunförb.

  Research output: Book/ReportBook

 30. 1990
 31. Domstolens tolkning av åklagarens gärningsbeskrivning

  Peter Westberg, 1990, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 291-297 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 32. Kulissdom och summarisk tvistemålsdom

  Peter Westberg, 1990, Vänbok till Robert Boman. Uppsala: Iustus förlag, p. 359-380 21 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Medling i arbetstvister : en rättslig studie av det svenska systemet i jämförande nordiskt perspektiv

  Birgitta Nyström, 1990, Norstedts Förlag. 452 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 34. Säkerhetsåtgärd och utmätning av dold äganderätt

  Peter Westberg, 1990, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 557-587 30 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Straffrättsvetenskap och kriminalpolitik

  Christian Häthén, 1990, Studentlitteratur AB. 351 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 36. 1989
 37. Juridisk forskning i gränslandet mot ekonomi

  Per Samuelsson, 1989, [Host publication title missing]. Basse, E. M. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Kvarstad och sabotagerisk

  Peter Westberg, 1989, In: Juridisk tidskrift vid Stockholms Universitet. p. 347-355 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. Måste handelsbolag driva näring?

  Torsten Sandström, 1989, In: Balans. 2

  Research output: Contribution to journalArticle

 40. 1988
 41. Den nya arbetsrätten och de kommunala skolbesluten

  Bengt Lundell & Tomas Bergström, 1988, Makten över den decentraliserade skolan. Stenelo, L-G. (ed.). Studentlitteratur AB

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 42. Domstols officialprövning: en civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1

  Peter Westberg, 1988, Lund: Juristförlaget i Lund. 1041 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 43. Från riksdagsbeslut till kommunal verklighet. Ny organisation av svenska för invandrare

  Bengt Lundell & Lars Ingemarsson, 1988, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. (Forskningsrapport / Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen)

  Research output: Book/ReportBook

 44. 1987
 45. Börsrätt

  Per Samuelsson, 1987, Norstedts Juridik AB. 300 p.

  Research output: Book/ReportBook

 46. 1986
 47. Har företrädare för aktiebolag skatteansvar enligt ABL 13:2?

  Torsten Sandström, 1986, In: Balans. 8

  Research output: Contribution to journalArticle

 48. Kommunerna och MBL

  Bengt Lundell, 1986, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 49. Ny kinesisk avtalslag

  Hans Henrik Lidgard, 1986, In: Svensk Juristtidning. 2, p. 81-99

  Research output: Contribution to journalArticle

 50. 1985
 51. Generös avtalstillämpning

  Eva Lindell-Frantz & Carl Martin Roos, 1985, Juristförlaget i Lund.

  Research output: Book/ReportBook