Faculty of Medicine

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Psykiatrisk omvårdnad

  Kajsa Landgren

  Stiftelsen Lindhaga

  2015/01/01 → …

  Project: Research

 2. Quality assurance

  Mårten Fernö, Maria Ekholm, Pär-Ola Bendahl, Sara Baker & Kristina Lövgren

  2000/01/03 → …

  Project: Research

 3. Quasi-experimental study design

  Ali Kiadaliri

  2019/01/01 → …

  Project: Research

 4. Registry 3

  Håkan Widner & Åsa Petersén

  2012/01/01 → …

  Project: Research

 5. Registry study of association between bipolar subtype and suicidality

  Jonas Eberhard, Elena Iliachenko, Jonas Berge & Urban Osby

  2014/12/02 → …

  Project: Research

 6. Regulation of Stem and Cell Therapies

  Darcy Wagner

  2015/05/18 → …

  Project: Research

 7. Rehabilitation following hip arthroscopy

  Frida Eek, Tobias Wörner & Kristian Thorborg

  2015/10/01 → …

  Project: Dissertation

 8. RETINANO: Restoring sight by technical means

  Maria Thereza Perez, Christelle Prinz, Heiner Linke, Magnus Borgström, Jörg Schneider, Richard Taylor, Robert Blick & Gaelle Piret

  2012/09/03 → …

  Project: Research

 9. Retrospektiv granskning av journaler för sjukvård gällande samtliga invånare i Landstinget Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Halland och Region Skåne som tog sitt liv under 2015 och i Landstinget Kalmar län 2012.

  Åsa Westrin, Amanda Holck, Elin Roos af Hjelmsäter, Sara Probert-Lindström, Nina Palmqvist-Öberg, Erik Bergqvist, Johan Olsson, Anna Ehnvall, Margda Waern, Charlotta Sunnqvist & Chalotta Brunner

  2017/09/01 → …

  Project: Research

 10. RNA modifications in stem and cancer cells

  Nicola Guzzi

  2016/03/01 → …

  Project: Dissertation

 11. RoxP - en potent gynnsam antioxidant producerad av hudbakterien Propionibacterium acnes

  Rolf Lood, Holger Brüggemann, Maria Allhorn, Gizem Ertürk Bergdahl, Christian Brix Folsted Andersen, Tautgirdas Ruzgas, Daniel Törocsik, Katarina Lundqvist, Martin Hedström, Lars Råberg & Kristofer Wollein Waldetoft

  Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne, Åke Wibergs stiftelse, Crafoord Foundation, Stiftelsen Lars Hiertas minne, Stiftelsen Thelma Zoegas fond för medicinsk forskning, Alfred Österlunds stiftelse, Stiftelsen Tornspiran, Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, Sven och Dagmar Saléns stiftelse, Magnus Bergvalls Stiftelse, Stiftelsen Längmanska kulturfonden, Stiftelsen Professor Nanna Svartz fond, Swedish Society of Medicine

  2015/01/01 → …

  Project: Research

 12. SAVE: SAVE- sen avnavling vid behov av ventilation

  Ola Andersson

  Lilla barnets fond, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

  2019/09/30 → …

  Project: Research

 13. Secondary infection project

  Heiko Herwald

  2014/01/01 → …

  Project: Research

 14. Sepsis in the ICU

  Hans Friberg, Attila Frigyesi, Oscar Lundberg, Martin Spångfors & Martin Annborn

  2017/01/09 → …

  Project: Research

 15. Snubblometern

  Åsa Tornberg & Eva Ekvall Hansson

  2015/01/01 → …

  Project: Research

 16. Socioeconomic inequalities in health: measurement, explanation and policy evaluation

  Ulf Gerdtham

  FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

  Project: Research

 17. Sociology in healthcare and welfare societies

  Stinne Glasdam, Christine Øye & Karen La Cour

  2012/01/01 → …

  Project: Network

 18. Strabismus - new surgical and examination techniques

  Malin Malmsjö, Jonas Blohmé, Björn Hammar, Linda Thorisdottir, Johanna Sundgren, Tove Faxén, Kajsa Tenland & Ulf Dahlstrand

  2016/01/01 → …

  Project: Research

 19. Streptococcal skin infection project

  Heiko Herwald

  2015/01/01 → …

  Project: Research

 20. Stress, inflammation och cellulär hälsa vid depression, ångest och suicidalitet.

  Åsa Westrin, Daniel Lindqvist, Livia Ambrus, Sofie Westling, Johan Fernström, Filip Ventorp, Lil Träskman Bendz, Lars Hallberg, Charlotta Sunnqvist, Lena Brundin, Lars Ohlsson, Lennart Ljunggren, Anna Gustafsson & Owen M Wolkowitz

  2015/01/05 → …

  Project: Research

 21. Stress, smärta och läkemedelsanvändning hos barn och ungdomar

  Pernilla Garmy, Eva-Lena Einberg, Erika Hansson, Eva K. Clausson & Ann-Christin Sollerhed

  Project: Research

 22. Structural imaging of osteoarthritis

  Martin Englund

  2013/04/01 → …

  Project: Research

 23. Sugar consumption and cardiometabolic risk

  Emily Sonestedt & Stina Ramne

  Crafoord Foundation, Swedish Research Council

  2017/09/01 → …

  Project: Dissertation

 24. Swedish norms for the Brief Child and Family Phone Interview, BCFPI

  Gisela Priebe, Markus Andersson, Lars-Henry Gustle, Pia Tallberg, Emma Lindeblad, Donna Bohaychuk & Peter Pettingill

  Project: Research

 25. T2D systems

  Erik Renström

  Project: Research

 26. T2 mapping and myelin water imaging at 7T using 3D GraSe

  Gunther Helms, Vanessa Wiggermann & Alex Rauscher

  2017/07/04 → …

  Project: Research

 27. Tapasin as a prognostic and diagnostic tool in glioblastoma multiforme

  Kajsa M Paulsson, Maxim Morin, Malin Zackrisson, Guiliano Siligardi, CAMILLA THURING, Gustav Røder & Linda Geironson Ulfsson

  2009/09/20 → …

  Project: Research

 28. TEFA: TEDDY Family study (TEFA)

  Åke Lernmark, Helena Elding Larsson, Markus Lundgren, Berglind Jónsdóttir, Maria Månsson Martinez, Birgitta Sjöberg & Carina Törn

  2016/04/01 → …

  Project: Research

Previous 1...6 7 8 9 10 11 Next