Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Placebo och narrstensoperationerna : konsten som läkning och rationalitetskritik

  Weimarck, T., 2013, Kroppen i humanioraperspektiv / Symposier på Krapperups borg. Palm, A. & Stenström, J. (eds.). Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Vol. 9. p. 217-241 25 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 2. On 'Image', 'Mimesis', and 'Representation', and the Roles of studium and punctum in Interpretation.

  Weimarck, T., 2003, Subjectivity and Methodology in Art History. Rossholm Lagerlöf, M. & Karlholm, D. (eds.). Eidos. Skrifter från Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 3. Lergodset från Rønne : en studie i hantverkets förvandling

  Weimarck, A-C., 1975, Studentlitteratur AB. 70 p.

  Research output: Book/ReportBook

 4. Konst och den artificiella skapelsen: människor, maskiner

  Weimarck, T., 1992, Mänskligt och omänskligt. Lagerroth, U-B. & Andersson, H. (eds.). Lund University Press

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. "...om jag inte hade jagats av demoner..."

  Weimarck, T., 1991, Ola Billgren. Texter. Retrospektiv II. Rooseum/Moderna museet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Målningar - 'åtskillige wackra Stycken ... men mera aktade efter dukens finhet, än efter den derpå anwände konsten...' Kvalitetshistoriska anteckningar kring materiam superabat opus med utgångspunkt från bl.a. några äldre svenska exempel

  Weimarck, T., 1994, Konst och bildning : Studier tillägnade Sven Sandström den 1 juli 1993. Sjölin, J-G. (ed.). Carlsson Bokförlag

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Lergodset från Höganäsbolaget 1832-1926

  Weimarck, A-C. & Weimarck, T., 2005, Raster förlag. 345 p.

  Research output: Book/ReportBook

 8. Joseph Beuys reconsidered

  Weimarck, A-C., 2008, (Unpublished). 13 p.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 9. En pedagogisk diskussion om kriterierna vid bedömningen av examensuppgifter

  Weimarck, A-C., 2008, (Unpublished) [Publisher information missing]. 5 p.

  Research output: Book/ReportReport

 10. Det kalla ögat och det varma

  Weimarck, T., 1985, Filosofi och kultur. 2. Etiken och estetiken. Werner, A. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. Det kan synas vara mystik för en del, men för mig är det verklighet.

  Weimarck, T., 2009, (Submitted) Arne Fälth (prel.). Kraft Etzler, I. (ed.).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Om att leda ett lärarlag och att arbeta för att utveckla ett campus ethos. Första året i ett två-årigt internationellt masterprogram

  Weimarck, A-C., 2009, (Unpublished) [Publisher information missing]. 15 p.

  Research output: Book/ReportReport

 13. Martin, Elias

  Weimarck, T., 1999, New Dictionary of National Biography.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Konst är det som håller gudabilden levande när den är död som gudabild. Om idoler och bilder, gudabilder och avgudabilder.

  Weimarck, T., 1983, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1983. Westerhult, B. (ed.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, p. 102-128 (Årsbok).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. The Input Quality Observation Scheme (IQOS): The Nature of L2 Input and its Influence on L2 Development in Bilingual Preschools.

  Weitz, M., Pahl, S., Anna Flyman Mattsson, Buyl, A. & Kalbe, E., 2010, Bilingual Preschools. Volume I.Learning and development.. Kersten, K., Rohde, A., Schelletter, C. & Steinlen, A. (eds.). Wissenschaftlicher Verlag Trier, Vol. 1. p. 5-44

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Den arkeologiska tidsskalan

  Welinder, S. & Kristina Jennbert, 1978, Lund University: Department of Quaternary Geology. 47 p. (Department of Quaternary Geology. Läromedel 1)

  Research output: Book/ReportBook

 17. Norsk ordbok : ordbok over det norske folkemålet og det nynorske skriftmålet. Band 10, Skodde-Stæveleg

  Bo Wendt, 2013, In : Norsk Lingvistisk Tidsskrift. 31, 1, p. 104-110

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 18. Peder Månsson i fornsvenskans elfte timme

  Bo Wendt, 2010, Studier i svenska språkets historia 11. Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23-24 april 2010. Reinhammar, M. (ed.). Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, p. 213-221 9 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 19. Verbet "underkasta" och den bitransitiva syntaxen och semantiken

  Bo Wendt, 2013, Svenskans beskrivning. Bihl, B., Andersson, P. & Lötmarker, L. (eds.). Karlstad universitet, Vol. 32. p. 338-345 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 20. Magnus Erikssons stadslag

  Bo Wendt, 2010, Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter. Larsson, I., Jansson, S-B., Palm, R. & Söderberg, B. (eds.). Sällskapet Runica et Mediaevalia och Stockholms universitet, Vol. Runica et Mediaevalia. Scripta maiora 5. p. 93-107

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Ordfrekvens och ordboksutrymme

  Bo Wendt, 2012, Nordiska studier i lexikografi 11. Eaker, B., Larsson, L. & Mattisson, A. (eds.). Nordiska föreningen för lexikografi, p. 621-628 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 22. En SAOB-artikel växer fram

  Bo Wendt, 2010, In : Lexiconordica. 17, p. 249-273

  Research output: Contribution to journalArticle

 23. Landslagsspråk och stadslagsspråk : stilhistoriska undersökningar i Kristoffers landslag

  Bo Wendt, 1997, Scandinavian Languages. 263 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 24. Tidningsspråk – felfyllt eller felfritt? En språkriktighetsstudie i Norrköpings dagstidningar

  Bo Wendt, 2000, Lokal mångfald. 3, Språkriktighet och begriplighet. Svensson, J. (ed.). Stiftelsen Institutet för mediestudier, Vol. 4. p. 80-91

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 25. Magnus Erikssons stadslag – en lagspråkets särling?

  Bo Wendt, 1996, In : Arkiv för nordisk filologi. 111, p. 89-111

  Research output: Contribution to journalArticle

 26. En text är en text är en text? Om en terminologisk tredelning av textbegreppet

  Bo Wendt, 2006, In : Arkiv för nordisk filologi. 121, p. 253-274

  Research output: Contribution to journalArticle

 27. Från "Soldatens skyldigheter i fred och i fält" till "Svensk soldat". Innehåll och språk i svenska soldathandböcker

  Bo Wendt, 1998, Norringen, 1998, p. 161-174.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Östgötalagen och landslagen. Om deras ålder och inbördes beroendeförhållande

  Bo Wendt, 1999, In : Arkiv för nordisk filologi. 114, p. 129-142

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Tidningen som trycksak. Makrostruktur och grafisk form i Norrköpings dagstidningar

  Bo Wendt, 2000, Lokal mångfald. 3, Språkriktighet och begriplighet. Svensson, J. (ed.). Stiftelsen Institutet för mediestudier, Vol. 4. p. 12-21

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Texthistoria – vad är det?

  Bo Wendt, 2012, In : Språk och stil. 22, 1 (tema Text), p. 53-66

  Research output: Contribution to journalArticle

 31. Artiklarna TAND, TAPPER–TAPÖR, TASCHA–TASSLA, TEDDY–TEG, TILL (med ssgr i bruten ramsa + några av de utbrutna), TJÄNA–TJÄNSTE

  Bo Wendt, 2005, Ordbok över svenska språket, utgiven av Svenska Akademien (SAOB). Svenska Akademien, Vol. 34.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Böcker som pekar med hela handen. Huvuddrag i soldathandböckernas textutveckling

  Bo Wendt, 2001, Verklighetens texter. Sjutton fallstudier. Melander, B. & Olsson, B. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 537-562

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Relativt komparativa satser

  Bo Wendt, 2003, Grammatik i fokus. Festskrift till Christer Platzack den 18 november 2003. Volym I. Delsing, L-O., Falk, C., Josefsson, G. & Sigurðsson, H. A. (eds.). Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet, p. 219-228

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Multifunktionalitet hos prepositionen "till"

  Bo Wendt, 2003, Nordiske studier i leksikografi : rapport fra Konference om Leksikografi i Norden Tórshavn 21.-25 august 2001. Svabo Hansen, Z. & Johansen, A. (eds.). Nordisk forening for leksikografi, Vol. 6. p. 397-403

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 35. "Tandpetare" och "tandsticka". Ett fall av synomymreduktion och termdifferentiering

  Bo Wendt, 1999, I hast hälsar... Festskrift till Göran Hallberg på 60-årsdagen den 7 oktober 1999. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, p. 258-260

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Turistbroschyrer – sakliga eller säljande?

  Bo Wendt, 2007, Studier i svensk språkhistoria. Wollin, L., Saarukka, A. & Stroh-Wollin, U. (eds.). Åbo Akademis förlag, Vol. 9. p. 271-277

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 37. Vykortsstil i verkligheten. Elliptiskt och icke satsformat språkbruk i vykort

  Bo Wendt, 2006, Lekt och lärt. Vänskrift till Jan Einarsson 2006 (Rapporter från Växjö universitet. Humaniora). Ask, S., Byrman, G., Hammarbäck, S., Lindgren, M. & Stille, P. (eds.). Växjö University Press, Vol. 16. p. 284-295

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Det nya bibelspråket

  Bo Wendt, 2001, Hälsning från Hässleholms Församling, Hösten 2001, p. 6-7.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 39. The development of the types of text in the Nordic languages from the 16th to the end of the 18th century

  Bo Wendt, 2005, The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 2. Bandle, O. (ed.). De Gruyter

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Prepositionernas grammatik i SAOB

  Bo Wendt, 2002, Alla ord är lika roliga. Festskrift till Lars Svensson 28 februari 2002. Svenska Akademien, p. 181-192

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 41. Lagbudens uppbyggnad i senmedeltida lagspråk

  Bo Wendt, 1997, Studier i svensk språkhistoria. Åström, P. (ed.). Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Vol. 4. p. 187-195 9 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 42. Kalendariska tidsuttryck under senmedeltid och reformationstid

  Bo Wendt, 2005, Studier i svensk språkhistoria. Delsing, L-O. & Falk, C. (eds.). Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet, Vol. 8. p. 313-322

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 43. Faktaförtätande eller stämningsförtätande? Om påstående huvudsatsekvivalenter i sakprosa

  Bo Wendt, 2007, Språkets roll och räckvidd. Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007 (Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series). Milles, K. & Vogel, A. (eds.). Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet, Vol. 42. p. 276-284

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. Lödigt lexikograferade göingemål

  Bo Wendt, 2007, In : LexicoNordica. Tidsskrift om leksikografi i Norden. 14, p. 341-354

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 45. Textbearbetning och textåtervinning i teori och verklighet

  Bo Wendt, 2010, Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk. Festskrift till Jan Svensson den 24 januari 2010. Byrman, G., Gustafsson, A. & Rahm, H. (eds.). p. 352-360

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Krigsmans läsning. Textmönster och språkbruk i svenska soldathandböcker 1769–1994

  Bo Wendt, 1998, [Publisher information missing]. 115 p. (Rapporter från Svensk sakprosa)

  Research output: Book/ReportReport

 47. Historiskt presens i nordiska bibelöversättningar

  Bo Wendt, 2016, Studier i svensk språkhistoria 13: Historia och språkhistoria. Andersson, D., Edlund, L-E., Haugen, S. & Westum, A. (eds.). Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, p. 293-307 15 p. (Nordsvenska; vol. 25)(Kungl. Skytteanska Samfundets handlingar; vol. 76).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 48. De nordiska r-stammarnas plural

  Bo-A. Wendt, 2018, Studier i svensk språkhistoria 14. Lönnroth, H., Haagensen, B., Kvist, M. & Sandvad West, K. (eds.). Vasa: University of Vaasa, p. 288-300 (Vaasan yliopiston tutkimuksia; vol. 305).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 49. Gammalt projekt och nya resurser -- SAOB:s hantering av nytillkomna elektroniska textmängder

  Bo-A. Wendt & Rosqvist, B., 2018, Nordiske Studier i Leksikografi 14: Rapport fra 14. Konference om Leksikografi i Norden, Reykjavík 30. maj-2. juni 2017. Svavarsdóttir, Á., Jónsdóttir, H., Hilmisdóttir, H. & Úlfarsdóttir, T. (eds.). Reykjavík: Nordisk forening for leksikografi, p. 214-221 (Skrifter udgivet af Nordisk forening for leksikografi; vol. 15).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 50. Ordbog over det danske Sprog: En pigg hundraåring

  Bo-A. Wendt, Pär Nilsson & Rosqvist, B., 2018, In : Danske studier. 2018, p. 146-167

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 51. Havandeskapet som väntan och förväntan: Semantik och syntax hos verbet vänta i graviditetsuttryck

  Bo-A. Wendt, 2020, In : HumaNetten. 44, p. 327-334 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 52. Marknadsföring i miniformat: Syntax, semantik och retorik hos kommunala slagord

  Bo-A. Wendt & Lötmarker, L., 2019, In : HumaNetten. 43, p. 37-43 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 53. Visual Language

  Wendy, S. (ed.), Marianne Gullberg (ed.) & Padden, C. (ed.), 2019 Nov 13, Lausanne: Frontiers Media.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 54. Combined eyetracking and keystroke-logging methods for studying cognitive processes in text production.

  Wengelin, Å., Torrance, M., Holmqvist, K., Simpson, S., Galbraith, D., Victoria Johansson & Roger Johansson, 2009, In : Behavior Research Methods. 41, 2, p. 337-351

  Research output: Contribution to journalArticle

 55. Studying reading during writing: new perspectives in research

  Wengelin, Å., Leijten, M. & Van Waes, L., 2010, In : Reading and Writing. 23, 7, p. 735-742

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 56. Examining Pauses in Writing: Theory, Methods and Empirical Data

  Wengelin, Å., 2006, Computer key-stroke logging and writing: methods and applications (Studies in Writing). Sullivan, K. & Lindgren, E. (eds.). Elsevier, Vol. 18. p. 107-130

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 57. Discourse level writing i dyslexics – methods, results and implications for diagnosis

  Wengelin, Å. & Sven Strömqvist, 2000, In : Logopedics Phoniatrics Vocology. 25, 1, p. 22-28

  Research output: Contribution to journalArticle

 58. Den komplexa skrivprocessen

  Wengelin, Å., 2008, Läsning, 33, 1, p. 8-11.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 59. Disfluencies in writing - are they like disfluencies in speaking

  Wengelin, Å., 2001, Proceedings from DISS'01 Disfluencies in Spontaneous Speech, ISCA Tutorial and Research Workshop. Lickley, R. (ed.). University of Edinburgh, p. 85-88

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 60. Expressive writing in Swedish 15-year-olds with reading and writing difficulties

  Wengelin, Å., Roger Johansson & Victoria Johansson, 2014, Writing development in children with hearing loss, dyslexia, or oral language problems : implications for assessment and instruction. Arfé, B., Dockrell, J. & Berninger, V. (eds.). Oxford University Press, p. 242-269

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 61. The Word Level Focus in Text Production by Adults with Reading and Writing Difficulties

  Wengelin, Å., 2007, Writing and Cognition Research and Applications (Studies in Writing). Torrance, M., van Waes, L. & Galbraith, D. (eds.). Elsevier, Vol. 20. p. 67-82

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 62. Ekonomiskans språkliga status

  Wengelin, Å., 2005, Den framgångsrika ekonomiskan. Rombach, B. (ed.). Santérus förlag, p. 188-203

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 63. My Turn! On the construction of turn taking systems in written dialogues

  Wengelin, Å., 2007, Communication - Action - Meaning. A Festschrift to Jens Allwood. Ahlsén, E., Henrichsen, P. J., Hirsch, R., Nivre, J., Abelin, Å., Strömqvist, S. & Nicholson, S. (eds.). Department of Linguistics, Gothenburg University, p. 289-308

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 64. Text-writing development viewed through on-line pausing in Swedish

  Wengelin, Å. & Sven Strömqvist, 2004, Language Development across Childhood and Adolescence, Trends in Language Acquisition Research (TILAR series) Volume 3. Berman, R. (ed.). John Benjamins Publishing Company, p. 70-190

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 65. Writing dynamics and text quality in first and second language

  Wengelin, Å. & Victoria Johansson, 2014.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 66. Writing difficulties in 15-year-olds with reading and writing difficulties

  Wengelin, Å., Roger Johansson & Victoria Johansson, 2009.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 67. Skrivproblem - allt syns inte i den färdiga texten

  Wengelin, Å., 2000, Svenskläraren, 44, 5, p. 24-26.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 68. Från tanke till text hos personer med och utan läs- och skrivsvårigheter

  Wengelin, Å. & Sven Strömqvist, 2008, Dyslexi, 13, 3, p. 18-21.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 69. The relation between language and literacy skills in Finnish-Swedish children.

  Wengelin, Å. & Victoria Johansson, 2013.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 70. Multi-method approaches to studying writing processes

  Wengelin, Å., Victoria Johansson, Roger Johansson & Johan Frid, 2018.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 71. Combining keystroke logging with other methods: Towards an experimental environment for writing process research

  Wengelin, Å., Johan Frid, Roger Johansson & Victoria Johansson, 2019 Feb 11, Observing Writing: Insights from Keystroke Logging and Handwriting. Lindgren, E. & Sullivan, K. P. H. (eds.). 1 ed. Leiden: Brill, Vol. 38. p. 30-49 (Studies in Writing; vol. 38).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 72. Exploring the impact of contrasting cases in text and picture processing

  Wennås Brante, E., Holmqvist Olander, M. & Marcus Nyström, 2013, In : Journal of Visual Literacy. 32, 2, p. 15-38

  Research output: Contribution to journalArticle

 73. Review of Men, Masculinities and Religious Change in Twentieth-Century Britain

  Yvonne Maria Werner, 2016, In : Theology and Sexuality. 21, p. 78-79

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 74. Katolsk manlighet : Det antimoderna alternativet - katolska missionärer och lekmän i Skandinavien

  Yvonne Maria Werner, 2014, Makadam förlag. 348 p. (Centrum för Öresundsstudier ; vol. 33)

  Research output: Book/ReportBook

 75. Recension av Carola, Nordbäck, Lycksalighetens källa: kontextuella närläsningar av Anders Chydenius budordspredikningar, 1781-82.

  Yvonne Maria Werner, 2010, In : Scandia. 76, 2, p. 156-157

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 76. Recension av Gender and Christianity in Modern Europe: Beyond the Feminization Thesis

  Yvonne Maria Werner, 2014, In : Scandia. 80, 2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 77. Samlingsrecension : manlighet och kristendom

  Yvonne Maria Werner, 2014, In : Kyrkohistorisk årsskrift. 2014, 2014:2

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 78. Recension: Ylva Eggehorn, Där Lejon bor. Män och manlighet i Bibeln

  Yvonne Maria Werner, 2009, In : Signum: Katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle. 2009, 1

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 79. Review. Tine van Osselar, The pious sex. Catholic constructions of masculinity and femininity in Belgium c. 1800-1940

  Yvonne Maria Werner, 2008, Kyrkohistorisk årsskrift, 109, 1, p. 176-177.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 80. Självmord och självmordsprevention i det stora nordiska krigets skugga

  Yvonne Maria Werner, 2000, Humanistisk självmordsprevention. En framtida möjlighet. Jan, B. & Arne, J. (eds.). Forskningsrådsnämnden

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 81. Recension av Lars I Andersson, Den skånska högern i dess borgerliga omgivning 1928-1936 (2003)

  Yvonne Maria Werner, 2005, In : Historisk Tidskrift. 4

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)