Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Delaktighet i demokratin

  Dan-Erik Andersson, 2004, Religion och livsfrågor.

  Research output: Book/ReportReport

 2. Skeptiska betraktelser

  Lars Gustaf Andersson (ed.), Lewan, B. (ed.), Malmgren, G. (ed.) & Birthe Sjöberg (ed.), 1999, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 217 p. (Absalon; vol. 17)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 3. Recension

  Andersson, G., 2002, In : Svensk tidskrift för musikforskning. 84, p. 95-96

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 4. Dorothy Porter: Första draget, Natten före Knossos, Dikterna bakom Franks rygg

  Lars Gustaf Andersson (Translator), 2002, Pequod, 30, p. 94-97.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 5. Beiträge zur Musikgeschichte Nordeuropas

  Andersson, G., 1984, In : Svensk tidskrift för musikforskning. 66, p. 91-100

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 6. Musiken i hemmet under 1700-talet

  Andersson, G., 1991, Kulturen. En årsbok. Kulturen i Lund, p. 182-193

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Den "nordiska tonen" - realitet eller chimär?

  Andersson, G., 1997, Lundaforskare föreläser. Lund University Press, Vol. 29. p. 6-13

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. Torp och backstugor i Länghem : en studie av bebyggelsens förändringar från 1600-talet till början av 1900-talet.

  Hans Andersson, 2007, Almqvist & Wiksell. 60 p. (Lund Studies in Historical Archaeology; vol. 4)

  Research output: Book/ReportBook

 9. Skramle : The True Story of a Deserted Medieval Farmstead

  Andersson, S. (ed.) & Svensson, E. (ed.), 2002, Almqvist & Wiksell International. 214 p. (Lund Studies in Medieval Archaeology; vol. 27)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 10. Från Dietrich Buxtehude till Sone Hansson Strängberg. Organister, stadsmusikanter och häradsspelmän i Helsingborg och Luggude härad

  Andersson, G., 1994, Kring Kärnan. Helsingborgs museeiförening, Vol. 1994 (23). p. 35-62

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. En nordisk musikhistorie. En redaktørs overvejelser

  Andersson, G., 1997, In : Dansk musiktidsskrift. 1996/97 (71:6), p. 204-206

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Musik i Norden

  Andersson, G. (ed.), 1998, Kungliga Musikaliska Akademien. 414 p. (Publications Issued By the Royal Swedish Academy of Music)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 13. Privilegierade musikanters professionsstrategier under 1600- och 1700-talet

  Andersson, G., 1992, In : Dansk årbog for musikforskning. 1988/91, (19), p. 20-53

  Research output: Contribution to journalArticle

 14. Något om problemen kring nordisk musikhistoria

  Andersson, G. & Henrik, K., 1998, In : Nutida Musik. 1998 (41:3), p. 48-50

  Research output: Contribution to journalArticle

 15. Stadsmusikanterna i Karlshamn under 1600- och 1700-talet

  Andersson, G., 1988, Carlshamniana 1988. Andersson, L. E. (ed.). Föreningen Karlhamns museum, Vol. 3. p. 7-29

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 16. Populär musik under 1800-talet

  Andersson, G., 1988, In : Svensk tidskrift för musikforskning. 69, p. 172-174

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 17. Eva Helenius-Öberg, Den gamla orgeln i Morlanda kyrka. Ett stycke europeisk orgelhistoria

  Andersson, G., 2002, In : Svensk tidskrift för musikforskning. 2002 (84), p. 95-96

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 18. Möten och metamorfoser: Dikt i samspel med musik, bild och film

  Lars Gustaf Andersson (ed.) & Johan Stenström (ed.), 1995, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 142 p. (Absalon; vol. 9)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 19. Östersjöområdet som musiklandskap. Musiker-musikinstitutioner-repertoarer under 1600- och 1700-talet

  Andersson, G., 1993, Nordiska musikforskarkongressen 1992, Skriftserie-Institutt for musikk og teater. Institutt for musikk og teater, Vol. 1993:2. p. 76-81

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 20. Friedhelm Krummacher, Musik im Norden

  Andersson, G., 1998, In : Dansk årbog for musikforskning. 1997 (25), p. 93-95

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 21. Stadsmusikanter i Skåne under 1600- och 1700-talet. 2

  Andersson, G., 1991, In : ALE. 1991:1, p. 18-32

  Research output: Contribution to journalArticle

 22. Sambandet mellan koraler och blåsinstrument

  Andersson, G., 1993, Koral i Norden. 10 koralexperter från ett symposium i anslutning till Harald Göranssons disputation om 1697 års koralpsalmbok den 17 maj 1992. Institutionen för musikveenskap, Uppsala universitet, Musikvetenskapliga serien, Vol. 8. p. 9-17 94 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 23. Magister H.E. Grosmanns musikaliesamling. En Telemann-fyndgruva

  Andersson, G., 1995, In : Dansk årbog for musikforskning. 1994 (22), p. 17-26

  Research output: Contribution to journalArticle

 24. John Cowper Powys

  Lars Gustaf Andersson, 2003, Parnass : de litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker, 1.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 25. Mannen med filmkameran. Studier i modern film och filmisk modernism

  Lars Gustaf Andersson (ed.) & Erik Hedling (ed.), 1999, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 169 p. (Absalon; vol. 16)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 26. Skapa plats i landskapet : tidig- och mellanneolitiska samhällen utmed två västskånska dalgångar

  Andersson, M., 2003, Almqvist & Wiksell International. 364 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 27. 'Seeing/Hearing/Speaking'

  Andersson, F., 2004, Leonardo, 37, 2, p. 169-169.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 28. Koralpsalmboken 1697. Studier i svensk koralhistoria

  Andersson, G., 1993, In : Musikforschung. 46 (3), p. 322-323

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 29. Recension

  Andersson, G., 2002, In : Svensk tidskrift för musikforskning. 2002 (84), p. 90-93

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 30. Organister och musikanter i 1600-talets Kalmar

  Andersson, G., 2000, Tidig musik: magasinet för musik från medeltid, renässans och barock, 2000:4, p. 12-15.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 31. Utsikter : föreläsningar från Helgonabacken

  Lars Gustaf Andersson (ed.) & Johan Stenström (ed.), 1997, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 239 p. (Absalon; vol. 12)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 32. Musikförbindelser över Öresund. Dietrich Buxtehude och Dübensamlingen

  Andersson, G., 1997, 1600-talets ansikte. Sten Åke, N. & Margareta, R. (eds.). Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Vol. Symposier på Krapperups borg 3. p. 147-167

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 33. Bland 1800-talets kapellister och blåsargesäller. Kring två nyfunna musikaliesamlingar på Norrland nation

  Andersson, G., 1989, Norlandica. Norrlands nations skriftserie VIII. Festskrift till Nationshusets 100-årsjubileum den 11 oktober 1989. Reinhammar, V. (ed.). Norrlands nation, Uppsala, Vol. VIII. p. 123-135

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Stadsmusikanter i Skåne under 1600- och 1700-talet. 1

  Andersson, G., 1990, In : ALE. 1990:4, p. 1-12

  Research output: Contribution to journalArticle

 35. Global etik och mänskliga rättigheter

  Dan-Erik Andersson, 2001, Mänskliga rättigheter - Aktuella forskningsfrågor. Gunner, G. & Spiliopoulou Åkermark, S. (eds.). Iustus förlag, p. 91-109

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 36. Blåsmusiken till bildning och nöje

  Andersson, G., 1989, Alkohol och nykterhet. Gustavsson, A. (ed.). Etnologiska institutionen, Uppsala universitet, Vol. 7. p. 261-272

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier

  Lars Gustaf Andersson (ed.) & Thavenius, J. (ed.), 1997, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. 122 p. (Absalon; vol. 10)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 38. Musik av Johan Helmich Roman och hans samtida i Lunds universitetsbibliotek

  Andersson, G., 1996, In : Svensk tidskrift för musikforskning. 1994/95(76/77), p. 9-30

  Research output: Contribution to journalArticle

 39. The Complexity of Creativity

  Andersson, Å. E. (ed.) & Nils-Eric Sahlin (ed.), 1996, Kluwer. 151 p. (Synthese Library; vol. 258)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 40. Women and Experimental Filmmaking

  Lars Gustaf Andersson, 2007, In : Film International. 5, 26, p. 62-63

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 41. DVD-Review: Phantom Museums: The Short Films of the Quay Brothers

  Lars Gustaf Andersson, 2008, Film International, 6, 5, p. 72-74.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 42. In the light of the province: Carl Slättne and his films

  Lars Gustaf Andersson, 2012, In : Journal of Scandinavian Cinema. 2, 2, p. 121-134

  Research output: Contribution to journalArticle

 43. INDEX 020 & INDEX 023 (DVD-review)

  Lars Gustaf Andersson, 2008, Film International, 6, 2, p. 60-62.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 44. "Introduction": Theme section on film and cultural policy

  Lars Gustaf Andersson, Sundholm, J. & Vesterlund, P., 2013, In : Nordisk kulturpolitisk tidsskrift. 16, 1/2013, p. 5-9

  Research output: Contribution to journalArticle

 45. Graeme Harper & Rob Stone (eds.), The Unsilvered Screen: Surrealism on Film

  Lars Gustaf Andersson, 2008, Film International, 6, 5, p. 83-84.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 46. Kungahällas urbanisering i ett västsvenskt perspektiv

  Hans Andersson, 2002, Kungahälla. Problem och forskning kring stadens äldsta historia. Skrifter utgivna av Bohusläns museum och Bohusläns hembygdsförbund nr 70, Lund Studies in Medieval Archaeology nr 28. Andersson, H., Carlsson, K. & Vretemark, M. (eds.). p. 187-199

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. The Early Town System and Attempts at Urbanization. Refelections Provoked by a Symposium volume

  Hans Andersson, 2003, In : Norwegian Archaeological Review. 2003, 1, p. 81-84

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 48. Moving Forward, Looking Back

  Lars Gustaf Andersson, 2009, In : Film International. 7, 41, p. 86-87

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 49. Auditory noise as a fast trigger for speech-reading

  Andersson, R., Scharenborg, O., Huettig, F. & Weber, A., 2013, In : Journal of Eye Movement Research. 6, 3, p. 540-540

  Research output: Contribution to journalPublished meeting abstract

 50. Wilhelm Berg - järnvägstjänstemannen och medeltidsarkeologen

  Hans Andersson, 2001, In : Fynd. 2001, 1-2

  Research output: Contribution to journalArticle

 51. Det hemlighetsfulla mötet - publik och gycklare : Om skräcken och lockelsen i att se varandra

  Andersson, P., 2014, In : Scandia. 80, 1, p. 143-144

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 52. I, COLEOPTILE (Book Review)

  Lars Gustaf Andersson, 2011, In : Reconstruction: Studies in Contemporary Culture. 11, 1

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 53. Carl Slättne: Filmessäist och optisk agitator

  Lars Gustaf Andersson, 2013, Magasinet Walden: tidskrift för filmkritik.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 54. Recension

  Hans Andersson, 2006, In : Fornvännen. 2006, 4, p. 290-292

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 55. Endast skarprättaren hade lägre lön än kunstpiberen. Stadsmusik i Kristianstad förr

  Andersson, G., 1992 Sep 11, Kristianstadsbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 56. Vad är nyttan med nytta?

  Andersson, P., 2014, In : Scandia.

  Research output: Contribution to journalLetter

 57. Erik 90!

  Hans Andersson & Jes Wienberg, 2011, Medeltiden och arkeologin: mer än sex decennier. Andersson, H. & Wienberg, J. (eds.). Arkeologiska institutionen och Lunds universitets historiska museum, Vol. 14. p. 7-10 (Lund studies in historical archaeology; vol. 14).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 58. Om mod och mikrohistoria

  Andersson, P., 2014, In : Scandia. 80, 2, p. 117-125

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 59. Källmaterialet förstördes

  Dan-Erik Andersson, Stenberg, L. & Anders Ackfeldt, 2009 Jan 30, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 60. Livets trilogi. Pier Paolo Pasolini och publikens befrielse

  Lars Gustaf Andersson, 1994, In : Filmhäftet. 2, p. 35-39

  Research output: Contribution to journalArticle

 61. Lars Björck och Skandinavisk Filmcentral

  Lars Gustaf Andersson, 1992, In : Filmrutan. 4, p. 15-24

  Research output: Contribution to journalArticle

 62. Sampling frequency and eye-tracking measures: how speed affects durations, latencies, and more

  Andersson, R., Marcus Nyström & Holmqvist, K., 2010, In : Journal of Eye Movement Research. 3, 3:6, p. 1-12

  Research output: Contribution to journalArticle

 63. The Preaching of the Birgittine Friars at Vadstena Abbey (ca 1380–1515)

  Andersson, R. & Stephan Borgehammar, 1997, In : Revue Mabillon. n.s. 8 [= 69], p. 209-236

  Research output: Contribution to journalArticle

 64. I betraktarens öga : om Lena Mattssons videokonst

  Lars Gustaf Andersson, 2015, Magasinet Walden: tidskrift för filmkritik.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 65. Visually mediated valence effects in dialogue: an explorative study

  Andersson, R., Rasmus Bååth & Sverker Sikström, 2012, In : Lund University Cognitive Studies. 151, p. 1-16

  Research output: Contribution to journalArticle

 66. Film och antifilm : anteckningar om Carl Slättne

  Lars Gustaf Andersson, 2015, In : Oei. 69-70, p. 137-139

  Research output: Contribution to journalArticle

 67. Våld på vers för deckarläsare

  Lars Gustaf Andersson, 1999, Jury, 2, p. 28-31.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 68. Staden som dröm och mardröm under den svenska filmens första sekel

  Lars Gustaf Andersson, 1995, Filmrutan, 3, p. 2-6.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 69. Kommunalskattefrågan under mellankrigstiden : skatterättvisa i och mellan kommuner

  Andersson, L. I., 1995, 332 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 70. "Den stora ålderns klass" – om Eric Hermelin och Emanuel Swedenborg

  Lars Gustaf Andersson, 1999, Res Publica, 44, p. 37-39.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 71. Medeltiden och arkeologin: mer än sex decennier

  Hans Andersson (ed.) & Jes Wienberg (ed.), 2011, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 111 p. (Lund Studies in Historical Archaeology; vol. 14)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 72. Bengt Gesser

  Andersson, G., Olofsson, G. & Anders Persson, 2012 Aug 14, Dagens Nyheter.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 73. I Weissögat

  Lars Gustaf Andersson, 2014 Aug 27, Kvällsposten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 74. Han ställde poesins ja mot vardagens tvivel

  Lars Gustaf Andersson, 2014 Dec 3, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 75. Language and Vision. Using visual information in real-world language situations

  Andersson, R., 2012, 170 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (compilation)

 76. "Vinden blåser vart den vill"

  Lars Gustaf Andersson, 2013, FLM : en kulturtidskrift om film, 21, p. 68-69.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 77. Zanzotto i sitt litterära laboratorium

  Lars Gustaf Andersson, 1995 Jul 14, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 78. Gåtor kring kärlek och brott

  Lars Gustaf Andersson, 2000 Jun 22, Dagens Nyheter.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 79. "... som sprider en hop gnistor af wacker eld..."

  Lars Gustaf Andersson, 1994, Parnass, 4, p. 18-20.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 80. Något som gör isarna allt blankare. Vårtecknens semiotik i Lars Gustafssons poesi

  Lars Gustaf Andersson & Svenson, P., 1998, Horisont, 1, p. 4-10.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 81. Uppdragsarkeologins publika sida: Slättbygdsprojektet

  Andersson, J., Aronsson, P. & Petersson, B., 2005, [Publisher information missing].

  Research output: Book/ReportReport

 82. Aura. Filmvetenskaplig tidskrift

  Lars Gustaf Andersson (ed.), 1998, [Publisher information missing]. 128 p. (Aura: filmvetenskaplig tidskrift; vol. IV)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 83. "Samlaren". Recension av Magnus Bergh: Peter Weiss stora dröm

  Lars Gustaf Andersson, 2014 May 12, Kvällsposten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 84. Nihal: Noter om de dödas städer

  Lars Gustaf Andersson, 1995, Pequod, 10, p. 41-46.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 85. I valfiskens buk: Claes Söderquist och experimentfilmen

  Lars Gustaf Andersson, 2012, Magasinet Walden: tidskrift för filmkritik.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 86. Den svenska konstfilmsinstitutionen

  Lars Gustaf Andersson, 1995, In : Filmhäftet. 1 - 2, p. 4-14

  Research output: Contribution to journalArticle

 87. Amateur and avant-garde: minor cinemas and public sphere in 1950s Sweden

  Lars Gustaf Andersson & Sundholm, J., 2008, In : Studies in European Cinema. 5, 3, p. 207-218

  Research output: Contribution to journalArticle

 88. Skuldbelägg inte muslimer

  Dan-Erik Andersson, 2010 Jul 2, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 89. Konsten att öppna för konversation

  Andersson, F., 2007 Sep 16, Svenska Dagbladet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 90. Bengt Gesser

  Andersson, G., Gunnar Olofsson & Anders Persson, 2012 Aug 22, Sydsvenskan.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 91. Sista skriket. Ingmar Bergman, Georg af Klercker och filmens villkor

  Lars Gustaf Andersson, 1994, Filmrutan, 1, p. 2-5.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 92. Eivor Burbeck i fantasins museum

  Lars Gustaf Andersson, 2012, Magasinet Walden: tidskrift för filmkritik.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 93. Det ensamma jaget och naturens väntansstämning

  Lars Gustaf Andersson, 2004, Drömmens vin, ordets blod : tolv föredrag om Vilhelm Ekelunds lyrik (Absalon). Ljung, P. E. (ed.). Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter