Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Raoul Wallenberg as a Non-Jewish Hero

  Ulf Zander, 2005, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 2. Länge lever Lenin

  Ulf Zander, 1999, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 3. Regions of Commemoration – The Case of the Baltic Sea

  Ulf Zander, 2007, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 4. Till främmande land

  Ulf Zander, 2008, Signums svenska kulturhistoria. Karl Johantiden. Christensson, J. (ed.). Signum, p. 239-267

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Katastrofernas historiekultur. Representationer av RMS Titanics undergång och förintelsen i historiedidaktisk belysning

  Ulf Zander, 2002, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 6. Heroic Images. Raoul Wallenberg as a History-Cultural Symbol

  Ulf Zander, 2005, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 7. Historia i fotografier och fotografier som historia

  Ulf Zander, 2013, Med Helsingborg i sökaren. Lindberg Foto och AB Helsingborgs-bild 1938–1984. Kring Kärnan. Kruse, T. (ed.). Helsingborgs museer & Helsingborgs museiförening, Vol. 39. p. 22-38

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. När förintelsens överlevare kom till Sverige

  Ulf Zander, 2010, Nationalencyklopedin.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 9. Historia då, nu och sedan – historieförmedling och den kontroversiella förflutenheten

  Ulf Zander, 2002, History Now. Det förflutnas närvaro i samtidens fotografi/The Presence of the Past in Contemporay Photography. af Petersens, M. & Östlind, N. (eds.). Liljevalchs konsthall & Riksutställningar, p. 35-49

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 10. Minnen av en karolinerkung

  Ulf Zander, 1996, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 11. Historia i brons och granit. Nationella monument och regionala identiteter i Öresundsområdet

  Ulf Zander, 1997, Öresundsregionen – visioner och verklighet. Tägil, S., Lindström, F. & Ståhl, S. (eds.). Lund University Press, p. 26-76

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 12. Waterloo 1815 – Napoleons sista strid

  Ulf Zander, 2015, Viktiga slag i världshistorien : och vad som hade hänt om andra sidan vunnit. Frankson, A. (ed.). Bokförlaget Semic, p. 63-78

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 13. Oskar Schindler and Raoul Wallenberg - National, European and American Heroes

  Ulf Zander, 2012, Ideas of Europe/Ideas for Europe. An Interdisciplinary Approach to European Identity. Pinhero, T., Cieszynka, B. & Franco, J. E. (eds.). Peter Lang Publishing Group, p. 443-454

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Minnen av krig vid Fredens hav. Konflikter och historiska symboler i Östersjöområdet

  Ulf Zander, 2000, Östersjö eller Västerhav? Föreställningar om tid och rum i Östersjöområdet. Karlsson, K-G. & Zander, U. (eds.). Albinsson & Sjöbergs Bokförlag, p. 99-139

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. ”The War without an End”

  Ulf Zander, 1997, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 16. Historien genom linsen

  Ulf Zander, 2003, Populär Historia.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 17. Länge lever Lenin. Kult, kritik och kitsch kring kommunistledaren

  Ulf Zander, 2000, In : Nordisk Østforum. 14, 2, p. 37-52

  Research output: Contribution to journalArticle

 18. Kvinnornas krig – ett internationellt perspektiv

  Ulf Zander, 2010, Andra världskriget – ett uppslagsverk i tre delar. I. Översikt och temaartiklar. Söderberg, P. (ed.). Nationalencyklopedin, Vol. 1. p. 171-181

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 19. Historieförmedlingens villkor. Klas-Göran Karlsson som historiekulturforskare

  Ulf Zander, 2015, Historia vid skiljevägen. Historiekulturella sonderingar när och fjärran. Dietsch, J., Karlsson, M., Stenfeldt, J. & Zander, U. (eds.). Agerings bokförlag, p. 31-50

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. Founding Father in the West Wing : John Adams in the Television Era

  Ulf Zander, 2014, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 21. Modernitetskritik i svart-vitt. Chaplin mellan kapitalism, kommunism och nazism

  Ulf Zander, 2007, Historia mot strömmen. Kultur och konflikt i det moderna Europa. Dietsch, J., Karlsson, K-G., Törnquist-Plewa, B. & Zander, U. (eds.). Carlsson Bokförlag, p. 212-235

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. Lost Cities? Breslau/Wrochław and Königsberg/Kaliningrad

  Ulf Zander, 2003, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 23. Bildberättelser – om filmen som förmedlare av historia och samtid

  Ulf Zander, 2007, Minnen, myter, mening. Om berättandets olika former i undervisningen. Oker-Blom, G. & Schroeder, K. (eds.). Utbildningsstyrelsen, Helsingfors, p. 57-69

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 24. Gustav Vasa inför eftervärlden i ord och bild

  Ulf Zander, 1998, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 25. Staten i staden - lokaliseringen av statliga ämbetsverket

  Ulf Zander, 2007, Jönköpings kommuns historia. De första 35 åren. Oredsson, S. (ed.). Historiska Media, p. 207-219

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 26. To Rescue or be Rescued. The Liberation of Bergen-Belsen and the White Buses in British and Swedish Historical Cultures

  Ulf Zander, 2006, The Holocaust - Post-War Battlefields. Genocide as Historical Culture. Karlsson, K-G. & Zander, U. (eds.). Sekel Bokförlag, p. 343-383

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 27. När faderns förflutna hann upp drottningen

  Ulf Zander, 2013, Respons, 1, 6, p. 48-49.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 28. Holokausta sarkana nelke : Rauls Vallenbergs ka vesterkulturas simbols

  Ulf Zander, 2012, Atena. 280 p.

  Research output: Book/ReportBook

 29. Historiekulturella manifestationer : historia i ord, bilder och musik

  Ulf Zander, 2014, Historien är närvarande : historiedidaktik som teori och tillämpning. Karlsson, K-G. & Zander, U. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 97-175

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 30. Vi var fallskärmsjägare : femton tyska soldatöden 1939–1945

  Ulf Zander, 2014, [Host publication title missing]. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, p. 7-9

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 31. På vakt eller på krigsstigen? Andra världskriget i svensk 2000-talstappning

  Ulf Zander, 2014, Den nya svenska filmen: kultur, kriminalitet, kakofoni. Hedling, E. & Wallengren, A-K. (eds.). Bokförlaget Atlantis, p. 23-41

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 32. Fictionalisation of the Holocaust and the Resistance Movement. The Example of Black Book

  Ulf Zander, 2009, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 33. Andra världskriget på film

  Ulf Zander, 2004, Andra världskriget: en uppslagsbok om bakgrund, förlopp, efterspel. Söderberg, P. (ed.). Nationalencyklopedin, p. 94-97

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Med andra ögon. Svensk historia i mötet mellan svensk och utländsk debatt

  Ulf Zander, 2002, På historiens slagfält: en festskrift tillägnad Sverker Oredsson. Andersson, L. M., Persson, F., Ullgren, P. & Zander, U. (eds.). Sisyfos förlag, p. 75-95

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 35. Clint Eastwood och slaget om Iojima

  Ulf Zander, 2007, Nationalencyklopedin.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 36. I våldets virvelvind. Adolf Eichmann och förintelsens historiekulturer

  Ulf Zander, 2005, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 37. Att legitimera och bli legitimerat. Historieämnet förr och nu i Sverige och annorstädes

  Ulf Zander, 1998, Historiedidaktiska utmaningar. Larsson, H. A. (ed.). Jönköping University Press, p. 32-68

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Särskiljande vatten. Nationella och regionala identiteter i Öresundsområdet kring sekelskiftet 1900

  Ulf Zander, 2007, Grændse som skiller ej! Kontakter över Öresund under 1900-talet. Modéer, K. Å. (ed.). Museum Tusculanum Press, p. 61-75

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 39. En legend för alla tider? Kung Arthur som romare och britt på vita duken

  Ulf Zander, 2015, Svärd, sandaler och skandaler : Antiken på film och i TV. Hammar, I. & Zander, U. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 219-239

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 40. Fictionalising War. The Second World War and the Moving Image

  Ulf Zander, 2008, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 41. Riga as a Site of Memory of Nazism and Stalinism

  Ulf Zander, 2003, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 42. Problematic Hero: Memories and Monuments of Raoul Wallenberg in Hungarian Public Life

  Ulf Zander, 2010, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 43. Clio på bio. Om amerikansk film, historia och identitet

  Ulf Zander, 2006, Historiska Media. 350 p.

  Research output: Book/ReportBook

 44. Historieförmedlingens villkor, möjligheter och problem – i Danmark och annorstädes

  Ulf Zander, 2000, At bruge historie – i en sen-/postmoderne tid. Jensen, B. E. (ed.). Roskilde Universitetsforlag, p. 103-130

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 45. Swedish Rescue Operations during the Second World War: Accomplishments and Aftermath

  Ulf Zander, 2013, The Holocaust as Active Memory. The Past in the Present. Seeberg, M. L., Levin, I. & Lenz, C. (eds.). Ashgate, p. 165-185

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. Kungliga konjunkturer. Debatter om storsvenska regenter under 1900-talet

  Ulf Zander, 2003, Svenska folkets kungaminnen. Kungligt imageskapande och kungligt kulturarv. Symposion på Livrustkammaren 2002. Grönhammar, A. (ed.). Svenska Livrustkammaren, p. 17-20

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 47. Nytt ljus på nederländska motståndsrörelsen

  Ulf Zander, 2009, Krigens historia, 1, 1, p. 60-61.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 48. Irakkriget på vita duken

  Ulf Zander, 2010, Nationalencyklopedin.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 49. What Can a Monument Tell?

  Ulf Zander, 2012, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 50. Historia och identitetsbildning

  Ulf Zander, 1997, Historiedidaktik. Karlegärd, C. & Karlsson, K-G. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 82-114

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. Horatio Nelson - en odödlig hjälte

  Ulf Zander, 2013, Legendariska fältherrar från Hannibal till Rommel. Frankson, A. & Nyberg, A. (eds.). Semic Förlag, p. 113-126

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 52. Oskar Schindler and Raoul Wallenberg – National, European and American Heroes in the Post-War Age of the Holocaust

  Ulf Zander, 2009, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 53. National Identities and Historiography before and after the End of the Cold War in the Baltic Region: The Case of the Long Second World War

  Ulf Zander, 1997, 50 Years After World War II. International Politics in the Baltic Sea Region 1945–1995. Runblom, H., Nurek, M., Burdelski, M., Jonter, T. & Noreen, E. (eds.). Gdansk University, p. 63-80

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 54. Between a Rock and Hard Place? Communism and Nazism in Baltic Museums

  Ulf Zander, 2010, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 55. The Long Second World War: The Case of Sweden

  Ulf Zander, 1995, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 56. Läroböcker i sten. Historiedidaktiska aspekter på monument och minnesmärken

  Ulf Zander, 2004, Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Karlsson, K-G. & Zander, U. (eds.). Studentlitteratur AB, p. 103-123

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 57. Pansarslaget vid Prochorovka

  Ulf Zander, 2009, [Host publication title missing]. Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, p. 11-29

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 58. World War II at 24 Frames a Second : Scandinavian Examples

  Ulf Zander, 2011, Historicizing the Uses of the Past : Scandinavian Perspectives on History Culture, Historical Consciousness and Didactics of History Related to World War II. Helle, B., Claudia, L. & Erik, T. (eds.). Transcript, p. 207-225

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 59. Propaganda som vapen

  Ulf Zander, 2014, Krigspropaganda : från 1914 till idag. Frankson, A. & Nyberg, A. (eds.). Bokförlaget Semic, p. 6-26

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 60. I våldets virvelvind. Adolf Eichmann i förintelsens historiekulturer

  Ulf Zander, 2006, Våld. Representation och verklighet. Österberg, E. & Lindstedt Cronberg, M. (eds.). Nordic Academic Press, p. 303-322

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 61. Polanski: ”The Pianist”

  Ulf Zander, 2003, Nationalencyklopedin.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 62. Dennis Hopper – rebell till sista andetaget

  Ulf Zander, 2010, www.ne.se (Nationalencyklopedin).

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 63. ”Det är smart att använda historia i nya händelser…” Historiebruk i skola och samhälle

  Ulf Zander, Eliasson, P., Alvén, F., Rudnert, J. & Rosenlund, D., 2012, Historiedidaktik i Norden 9. Del 1: historiemedvetande – historiebruk,. Eliasson, P., Hammarlund, KG., Nielsen, C. T. & Lund, E. (eds.). Malmö Högskola & Högskolan Halmstad, p. 257-278

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 64. Filmhjältar på skuggsidan. Errol Flynn och Richard Burton på och utanför filmduken

  Ulf Zander, 2009 Aug 27, Jönköpings-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 65. Historien om maharadjorna. Indiska lyxföremål ställs ut i London

  Ulf Zander, 2009 Nov 3, Jönköpings-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 66. Hemligheter i de ryska arkiven

  Ulf Zander, 2009 Jul 17, Jönköpings-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 67. En filmregissör med sprängkraft

  Ulf Zander, 2010 Jan 19, Jönköpings-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 68. Deutschland über alles? Det tyska jubileumsåret 2009

  Ulf Zander, 2009 May 22, Jönköpings-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 69. Fotboll på liv och död

  Ulf Zander, 2009 Oct 22, Jönköpings-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 70. 600 år sedan slaget vid Grunwald

  Ulf Zander, 2010 Jul 15, Jönköpings-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 71. Vad ska vi fira? Om jubileer förr och nu

  Ulf Zander, 2009 May 18, Jönköpings-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 72. Förintelsen och rättvisan

  Ulf Zander, 2009 Dec 4, Jönköpings-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 73. ”’All I can say is that I saw it, and it is the truth.’ Jan Karski, Poland and the Holocaust 1940–2014”

  Ulf Zander, 2015, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 74. Hundra dagar av levande statyer

  Ulf Zander, 2009 Oct 27, Jönköpings-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 75. Union Jack forever. Sista flaggan från Trafalgar såld för rekordsumma

  Ulf Zander, 2009 Nov 6, Jönköpings-Posten.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 76. Singapores fall: katastrofen för brittiska imperiet

  Ulf Zander, 2016 May 15, Militärhistoriens värsta militära nederlag: från Poltava 1709 till Afghanistan 1979. Frankson, A. & Nyberg, A. (eds.). 1 ed. Sundbyberg: Semic, p. 140-155

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 77. Källkritisk granskning av Wallenberg

  Ulf Zander, 2016, Respons, 4, 2, p. 38-39 2 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 78. What’s in a Date? The Politics of Memory and the End of the Second World War in Europe

  Ulf Zander, 2016 Apr 15.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 79. Somewhere in Scandinavia 1939–45: Moving Images and the Second World War Across Scandinavian Borders

  Ulf Zander, 2016 May 24.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 80. Röde Orm – en otidsenlig klassiker

  Ulf Zander, 2014, Parnass - De litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker, 2014, 1.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 81. Här föll amerikanska frihetskrigets första soldat

  Ulf Zander, 2014, Militär Historia, 2014.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 82. John Keegan, 1934-2012

  Ulf Zander, 2012, Pennan och Svärdet. Tidskrift för Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 83. Krigsroman utan hjältegloria: Den tunna röda linjen

  Ulf Zander, 2012, Militär Historia.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 84. Upprorens Warszawa

  Ulf Zander, 2010, Militär Historia, 2.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 85. Värt att se i Pearl Harbor

  Ulf Zander, 2009, Militär Historia.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 86. Affärsmän som 1900-talets hjältar

  Ulf Zander, 2005, Populär Historia, 2005, 7/8, p. 92-95.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 87. Pearl Harbor – en amerikansk symbol

  Ulf Zander, 2001, Populär Historia, 2001, 8, p. 26-27.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 88. Pearl Harbor på film

  Ulf Zander, 2001, Populär Historia, 2001, 2, p. 12-12.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 89. Herman Lindqvist – historisk berättare (intervju)

  Ulf Zander, 1998, Populär Historia, 1998, 1, p. 54-57.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 90. Nutidsfixerat om historiska museer

  Ulf Zander, 2016 Nov, Populär Historia, 25, 12, p. 69-69 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 91. Kurt Meyer: grenadjären som blev propagandist

  Ulf Zander, 2016, Kurt Meyer, Jag stred för Tyskland. Panzermeyers egen berättelse. Stockholm: Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek, p. 7 10 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

 92. Recension av: Torgny Nevéus, Claes Annerstedt. Historia om en glömd historiker

  Ulf Zander, 2016, In : Historisk Tidskrift. 136, 4, p. 735-736 2 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 93. Recension av: Martin W. Winkler, Arminius the Liberator. Myth and Ideology

  Ulf Zander, 2016, In : Medusa: svensk tidskrift för antiken. 2016, 4, p. 57-59 3 p., 4.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 94. Kluven syn på mänsklig krigsdrift

  Ulf Zander, 2016, Populär Historia, 2017, 1, p. 69-69 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 95. Från Hitlers världsbild till vår egen tid

  Ulf Zander, 2017, In : Populär Historia. 26, 2, p. 69 1 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 96. Remembering and Forgetting the Holocaust: The Cases of Jan Karski and Raoul Wallenberg

  Ulf Zander, 2016, The Europeanization of Heritage and Memories in Poland and Sweden. Kowalski, K. & Törnquist-Plewa, B. (eds.). Kracow: Jagiellonian University Press, p. 189-211 22 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 97. Inblickar i hemlighetsmakeriets vardag

  Ulf Zander, 2017, In : Populär Historia. 26, 4, p. 68-68 1 p.

  Research output: Contribution to journalReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 98. Strid till sista andetaget

  Ulf Zander, 2017, Militär Historia, 9, 4, p. 61-61 1 p.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)