Joint Faculties of Humanities and Theology

Organisational unit: Faculty

More filtering options
 1. Isaac (Patriarch): III Judaism. B. Rabbinic Judaism

  Karin Zetterholm, 2016, Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Allison, D. C., Helmer, C., Leppin, V., Choon-Leong, S., Spieckermann, H., Dov Walfish, B. & Ziolkowski, E. J. (eds.). Berlin: De Gruyter, Vol. 13. p. 270-271

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 2. Laban (Person): II Judaism. B. Rabbinic Judaism

  Karin Zetterholm, 2017, Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Helmer, C., McKenzie, S. L., Römer, T., Schröter, J., Dov Walfish, B. & Ziolkowski, E. J. (eds.). Berlin: De Gruyter, Vol. 15. p. 524-526

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 3. Issachar (Son of Jacob): II Judaism. B. Rabbinic Judaism

  Karin Zetterholm, 2016, Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Allison, D. C., Helmer, C., Leppin, V., Choon-Leong, S., Spieckermann, H., Dov Walfish, B. & Ziolkowski, E. J. (eds.). Berlin, Boston: De Gruyter, Vol. 13. p. 534

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 4. Portrait of a Villain: Laban the Arabian in Rabbinic Literature

  Karin Zetterholm, 2002, Leuven: Peeters Publishers. 214 p. (Interdisciplinary Studies in Ancient Culture and Religion; vol. 2)

  Research output: Book/ReportBook

 5. Guds dom over jøder og hedninger? Rom 1,18-3,20 og Paulus-perspektiverne

  Magnus Zetterholm, 2015, Paulusevangeliet: Nye Perspektiver på Romerbrevet. Bro Larsen, K. & Engberg-Pedersen, T. (eds.). Frederiksberg: Forlaget Anis, p. 59-84

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 6. Paul within Judaism: The State of the Questions

  Magnus Zetterholm, 2015, Paul Within Judaism: Restoring the First-Century Context to the Apostle. Nanos, M. D. & Zetterholm, M. (eds.). Minneapolis: Fortress Press, p. 31-51

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 7. Paul Within Judaism: Restoring the First-Century Context to the Apostle

  Magnus Zetterholm & Nanos, M. D. (ed.), 2015, Minneapolis: Fortress Press. 360 p.

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 8. Paulusforskning i förändring

  Magnus Zetterholm, 2014, Religiös förändring : Kristenheten i Sverige efter millenieskiftet. Liljefors Persson, B. & Tidman, N-Å. (eds.). Lomma: Föreningen lärare i religionskunskap, p. 113-125 (Årsbok; vol. 46).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 9. Separationen mellan judendom och kristendom

  Magnus Zetterholm, 2015, In : Patristica Nordica Annuaria. 30, p. 35-56

  Research output: Contribution to journalArticle

 10. Slave and Free—Hermeneutical Reflections on Paul’s use of the Slave-Master Metaphor

  Magnus Zetterholm, 2017, Pauline Hermeneutics: Exploring the "Power of the Gospel". Becker, E-M. & Mtata, K. (eds.). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, p. 47-59 (Lutheran World Federation Studies; vol. 2016, no. 3).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 11. The Antioch Incident Revisited

  Magnus Zetterholm, 2016, In : Journal for the Study of Paul and his Letters. 6, 2, p. 249-269

  Research output: Contribution to journalArticle

 12. Nations: New Testament

  Magnus Zetterholm, 2018, (Accepted/In press) The Encyclopedia of the Bible and Its Reception. Klauck, H-J., McGinn, B., Seow, C-L., Spieckermann, H., Walfish, B. D. & Ziolkowski, E. (eds.). Berlin: De Gruyter

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 13. From Jewish- to Gentile ‘Christianity’: A Change of Perspective Within the Radical New Perspective on Paul

  Magnus Zetterholm, 2018, (Accepted/In press) Nordic Interpretations of the New Testament: Challenging Texts and Perspectives. Heldgaard, L., Falkenberg, R. & Bjelland Kartzow, M. (eds.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, (Studia Aarhusiana Neotestamentica; vol. 5).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 14. Pauline Scholarship and Judaism

  Magnus Zetterholm, 2018, (Accepted/In press) The New Testament and Christian Origins: An Introduction. Grand Rapids: William B. Eerdmans

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 15. Paulus – den sanna förebilden för judisk-kristen dialog?

  Magnus Zetterholm, 2018, Dialog, p. 5-7.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 16. Jewishly-Behaving Gentiles and the Emergence of a Jewish Rabbinic Identity

  Karin Zetterholm, 2018, In : Jewish Studies Quarterly. 25, 4, p. 321–344 24 p.

  Research output: Contribution to journalArticle

 17. Judendom – centrala föreställningar, högtider och heliga platser

  Karin Zetterholm, 2016, Religioner, livsåskådningar och etik: för lärare årskurs 4-6 . Franck, O., Osbeck, C. & Brömssen, K. V. (eds.). Malmö: Gleerups Utbildning AB, p. 79–96

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 18. Den rabbinska traditionen

  Karin Zetterholm, 2018, Svensk Kyrkotidning, 4, p. 128-129.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperReview (Book/Film/Exhibition/etc.)

 19. Israel and the Nations in the Pseudo-Clementine Homilies and Recognitions 1.27–72: Receptions of the Gospel of Matthew

  Karin Zetterholm, 2019, (Accepted/In press) Matthew within Judaism: Israel and the Nations in the First Gospel. Gurtner, D. M. & Runesson, A. (eds.). Society of Biblical Literature, (Early Christian Literature Series).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 20. ‘Wise Elders’ and ‘Nursing Infants’: Wisdom Extended to the Gentiles in the Pseudo-Clementine Homilies

  Karin Zetterholm, 2019, (Accepted/In press) Wisdom on the Move: Sayings and Stories in Multicultural Conversation. Essays in Honor of Samuel Rubenson. Brill Academic Publishers

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 21. Brott och straff? Om olagliga anställningar i högskolan

  Magnus Zetterholm, 2018, Kejsarens nya kläder: Om new public management och de svenska universitetens sönderfall. Rauhut, D. & Adamson, G. (eds.). Lund: Academic Rights Watch, p. 49-63 15 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 22. C-stämmans beslut vittnar om historielöshet

  Magnus Zetterholm & Karin Zetterholm, 2019 Oct 5, Svenska Dagbladet, p. 6-6.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

 23. Andraspråksinlärare identifierar svenska ord

  Zetterholm, E. & Mechtild Tronnier, 2014.

  Research output: Contribution to conferenceAbstract

 24. Orthographic cues for quantity distictions in L2

  Zetterholm, E. & Mechtild Tronnier, 2019, Proceedings from FONETIK 2019. Heldner, M. (ed.). p. 13-18 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 25. Ansvar för och befrielse från kyrkans antijudiska arv

  Karin Zetterholm, 2020 Feb, (Accepted/In press) Allhelgonamagasinet.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 26. Voces ajenas en la poesía tardía de Octavio Paz: un estudio estilístico de Árbol adentro

  Petronella Zetterlund, 2008, Centre de langues et de littérature, Lund. 77 p.

  Research output: ThesisLicentiate Thesis

 27. Apuntes sobre la mediación en Suecia de la obra de Octavio Paz: Un acercamiento sociológico

  Petronella Zetterlund, 2016, In : Moderna Sprak. 110, 2, p. 168-189 22 p.

  Research output: Contribution to journalReview article

 28. Intra- and inter-speaker variations of formant pattern for lateral syllables in Standard Chinese

  Zhang, C., Joost van de Weijer & Cui, J., 2006, In : Forensic Science International. 158, 2-3, p. 117-124

  Research output: Contribution to journalArticle

 29. Poetic Diction and Poetic References in the Preludes of Plato’s Laws

  Claudia Zichi, 2018 Jun 9, Lund: mediatryck, Lund University. 278 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 30. From Animals to Animats 12

  Ziemke, T. (ed.), Christian Balkenius (ed.) & Hallam, J. (ed.), 2012, Springer. 454 p. (Lecture Notes in AI)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 31. Body, Language and Mind. Vol 1. Embodiment

  Ziemke, T. (ed.), Jordan Zlatev (ed.) & Frank, R. (ed.), 2007, Mouton de Gruyter. 460 p. (Cognitive Linguistics Research; vol. 35, no. 1)

  Research output: Book/ReportAnthology (editor)

 32. Linné i en balkonglåda. Om 1700-tal och historicitet i Magnus Florins "Trädgården" (1995)

  Erik Zillén, 1998, Texte und Untersuchungen zur Germanistik und Skandinavistik 40. Opplysning i Norden. Uecker, H. (ed.). Peter Lang Publishing Group, Vol. 40. p. 493-498 6 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 33. Den bortvända Bellona. Om Fröding och kriget

  Erik Zillén, 2003, I Karlfeldts spår. En vänbok till Jöran Mjöberg på 90-årsdagen. Burius, A. (ed.). Karlfeldtsamfundet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 34. Han och hon och en tappad sko. Om frieri och begär i en Frödingdikt

  Erik Zillén, 1994, Lyrikvännen, 41, 6, p. 18-24.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 35. Den urbana oskulden. Metropoler och provinser i Gustaf Frödings kåserier

  Erik Zillén, 1998, Parnass. De litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker, 4-5, p. 27-29.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 36. Den svenska konkretismens manifest som poetologisk paradox

  Erik Zillén, 1997, Fragmente einer skandinavischen Poetikgeschichte. Uecker, H. (ed.). Peter Lang Publishing Group, p. 103-111

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 37. Hummeln och den gröna strilkannan. Om TRÄDGÅRDEN som figura

  Erik Zillén, 1996, I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge. Sjöblad, C., Sandqvist, M., Sjöberg, B. & Stenström, J. (eds.). Lund University Press, p. 494-505

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 38. Samtal i plenum. Litteraturstudiet och det akademiska språket

  Erik Zillén, 2012, Tidskrift för litteraturvetenskap. p. 47 1 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 39. "Se mannen är man, se kvinnan är kvinna". Om könspolarisering som estetisk princip i Frödings poesi

  Erik Zillén, 1996, Litteratur og kjønn i Norden. Kress, H. (ed.). Universitets forlag Reykjavík, p. 360-367 8 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 40. Den lekande Fröding

  Erik Zillén, 2001, Vetenskapsradion Humaniora, Sveriges Radio P1.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 41. Vanor och ovanor i fablernas värld

  Erik Zillén, 2012, Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 42. Fabeln som läsning för barn före 1850

  Erik Zillén, 2013, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 9 p. (Intern kursplattform LIVA15).

  Research output: Working paper

 43. Den bärgande färjan. Anteckningar till en fabel av Anna Maria Lenngren

  Erik Zillén, 2004, Från Eden till Damavdelningen : studier om kvinnan i litteraturen : en vänbok till Christina Sjöblad (Absalon). Jonsson, B., Nykvist, K. & Sjöberg, B. (eds.). Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 44. "Vad är skandinavisk litteratur?" Deutsch-skandinavische Podiumsdiskussion

  Erik Zillén, 2012, [Host publication title missing]. Ludwig-Maximilians-Universität München

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 45. Redistributed Bodiliness : The Reception of French Fable Comedies in Eighteenth-Century Scandinavia

  Erik Zillén, 2016, Kosmopolitismus und Körperlichkeit im europäischen Theater des 18. Jahrhunderts. Müller, K. & Schröder, S. M. (eds.). Herbert Utz Verlag, München, p. 49-66

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 46. I fablernas värld

  Erik Zillén, 2006, Vetenskapsradion Forum, Sverige Radio P1.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 47. Frödings ”Säf, säf, susa”, balladgenren och Mando Diao

  Erik Zillén, 2015, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 48. Nicolaus Balk, 1540-1611

  Erik Zillén, 2013, Svenskt översättarlexikon. Kleberg, L. (ed.). Huddinge: Södertörns högskolebibliotek

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 49. ”Så går ock til/ när wåld för rätt regerar i et land”. Historieskrivning och fabelbruk i Polska Kongars Saga och Skald (1736)

  Erik Zillén, 2013, Filologiskt smörgåsbord 2. Vetenskapliga bidrag från skandinavistiken i Kraków. Wasilewska-Chmura, M. & Data-Bukowska, E. (eds.). Jagellonian University, Cracow, Poland, p. 181-196

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 50. Reconfigurations of Mythology in Sixteenth-Century Lutheran Collections of Aesopic Fables

  Erik Zillén, 2015, Allusions and Reflections. Greek and Roman Mythology in Renaissance Europe. Wåghäll Nivre, E. (ed.). Cambridge Scholars Publishing, p. 465-479

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 51. The Dancing Bear from Spain. On the Swedish Reception of Fábulas literarias (1782)

  Erik Zillén, 2013, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 52. Tidigmodernitet som epokbegrepp i svensk fabelhistoria

  Erik Zillén, 2015, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 53. Den lekande Fröding : en författarskapsstudie

  Erik Zillén, 2001, Nordic Academic Press. 528 p.

  Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

 54. Death of a Genre? The Aesopic Fable in Confrontation with Modernity

  Erik Zillén, 2015, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 55. Djuren i bokskogen

  Erik Zillén, 2012, Lunds universitets magasin.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 56. Den svenska konkretismens manifest: tillämpad vs. proklamerad poetik

  Erik Zillén, 1996, Arbeiten zur Skandinavistik. XII. Arbeitstagung der deutschsprachigen Skandinavistik. Baumgartner, W. & Fix, H. (eds.). Verlag Fassbaender, p. 321-327 7 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 57. Vargen och den långhalsade fågeln. Fyra fabelvarianter från svenskt 1600- och 1700-tal

  Erik Zillén, 2004, Filologiskt smörgåsbord : en jubileumsskrift från skandinavistiken i Kraków. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 58. Fladdermusen, vesslorna och böjligheten. Om fabeltransformationer

  Erik Zillén, 2011, CSS Acta Series. Ljung, P. E. (ed.). Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS), Vol. 1. p. 83-91 9 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding

 59. Fusion and Diffusion : French Fable Drama in Eighteenth-Century Scandinavia

  Erik Zillén, 2014, (Unpublished).

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 60. ENKÄT: Vem är Sveriges mest oförtjänt bortglömda författare?

  Erik Zillén, 2013, Ordkonst 2013:1.

  Research output: Other contributionMiscellaneous

 61. Frödings "Säf, säf, susa" als Ballade, Musikvideo und Comic

  Erik Zillén, 2016, "Rider ud saa vide": Balladenspuren in der skandinavischen Kultur. Heitmann, A. & Yngborn, K. (eds.). Freiburg: Rombach Verlag. Rombach Wissenschaften - Reihe Nordica, Vol. 22. p. 147-170 24 p.

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 62. Fabeln och 1700-talets unga läsare

  Erik Zillén, 2012.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 63. The Status of Mythology in Sixteenth Century Lutheran Collections of Aesopic Fables

  Erik Zillén, 2012.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 64. Djuret i den svenska 1600- och 1700-talsfabeln

  Erik Zillén, 2005.

  Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

 65. Fångad av fabler

  Erik Zillén, 2005, LUM: Lunds Universitets Magasin.

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 66. Frödings "Säf, säf, susa" som ballad, musikvideo och tecknad serie

  Erik Zillén, 2016, Kanhända jag tror att jag vet. Karlstad: Gustaf Fröding-sällskapet, Vol. 48. p. 31-47 17 p. (Gustaf Fröding-sällskapets skriftserie).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 67. Magnus Jacob Crusenstolpe 1795-1865

  Erik Zillén, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, p. 73 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 68. Henrik Wranér 1853-1908

  Erik Zillén, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, p. 126-127 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 69. Nils Ludvig Olsson 1893-1974

  Erik Zillén, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Bernhardsson, K., Bexell, G., Möller, D. & Stenström, J. (eds.). Göteborg: Makadam förlag, p. 214-215 (Årsbok för Lunds universitetshistoriska sällskap).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingEntry for encyclopedia/dictionary

 70. Gustaf Fröding som teaterkritiker

  Erik Zillén, 2017, Veritas, 32, p. 15-30 .

  Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

 71. Reception och revision. Kring Frödingbildens förändringar

  Erik Zillén, 2003, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2003. Molnár, V., Paulsson, G. & Andersson, G. (eds.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, p. 7-22 (Årsbok).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 72. Patriarkalitet och protofeminism i Fabler for det Smukke Kiøn (1760)

  Erik Zillén, 2018, Schriftfest│Festschrift: Für Annegret Heitmann. Eglinger m.fl., H. (ed.). München: Herbert Utz Verlag, München, p. 441-457 17 p. (Münchner Nordistische Studien; vol. 33).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 73. Noun-noun compounds for fictive food products: Experimenting in the borderzone of semantics and pragmatics.

  Jordan Zlatev, Smith, V., Joost van de Weijer & Skydsgaard, K., 2010, In : Journal of Pragmatics. 42, 10, p. 2799-2813

  Research output: Contribution to journalArticle

 74. Image schemas, mimetic schemas, and children’s gestures

  Jordan Zlatev, 2014, In : Cognitive Semiotics. 7, 1, p. 3-29

  Research output: Contribution to journalArticle

 75. From proto-mimesis to language: Evidence from primatology and social neuroscience.

  Jordan Zlatev, 2008, In : Journal of Physiology - Paris. 102, 1-3, p. 137-151

  Research output: Contribution to journalArticle

 76. The dialectics of consciousness and language

  Jordan Zlatev, 2008, In : Journal of Consciousness Studies. 15, 6, p. 5-14

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 77. The semiotic hierarchy: life, consciousness, signs and language

  Jordan Zlatev, 2009, In : Cognitive Semiotics. 4, p. 169-200

  Research output: Contribution to journalArticle

 78. Die Möglichkeit sprachlichen Einflusses auf das Denken

  Jordan Zlatev & Johan Blomberg, 2013, In : Zeitschrift für Semiotik. 35, 1-2, p. 63-83

  Research output: Contribution to journalArticle

 79. Bodily Mimesis and the Transition to Speech

  Jordan Zlatev, 2014, The Evolution of Social Communication in Primates: A Multidisciplinary Approach. Pina, M. & Gontier, N. (eds.). Springer, Vol. 1. p. 165-178

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 80. The dependence of language on consciousness

  Jordan Zlatev, 2008, In : Journal of Consciousness Studies. 15, 6, p. 34-62

  Research output: Contribution to journalArticle

 81. Language may indeed influence thought.

  Jordan Zlatev & Johan Blomberg, 2015, In : Frontiers in Psychology. 6, 1631.

  Research output: Contribution to journalArticle

 82. Human uniqueness, bodily mimesis and the evolution of language

  Jordan Zlatev, 2014, In : Humana.Mente. 27

  Research output: Contribution to journalArticle

 83. Levels of meaning embodiment and communication

  Jordan Zlatev, 2009, In : Cybernetics & Human Knowing. 16, 3-4, p. 149-174

  Research output: Contribution to journalArticle

 84. Meaning = Life (+ Culture): An outline of a unified biocultural theory of meaning

  Jordan Zlatev, 2002, In : Evolution of Communication. 4, 2, p. 253-296

  Research output: Contribution to journalArticle

 85. Embodiment, language and mimesis

  Jordan Zlatev, 2007, Body, Language, Mind. Vol 1: Embodiment. Ziemke, T., Zlatev, J. & Franck, R. (eds.). Mouton de Gruyter, p. 297-337

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 86. Triadic bodily mimesis is the difference

  Jordan Zlatev, Tomas Persson & Peter Gärdenfors, 2005, In : Behavioral and Brain Sciences. 28, 5, p. 720

  Research output: Contribution to journalDebate/Note/Editorial

 87. What is cognitive semiotics?

  Jordan Zlatev, 2011, In : Semiotix: a global information bulletin. 6

  Research output: Contribution to journalReview article

 88. Cognitive semiotics: an emerging field for the transdisciplinary study of meaning

  Jordan Zlatev, 2012, In : The Public Journal of Semiotics. IV, 1, p. 2-24

  Research output: Contribution to journalReview article

 89. From cognitive to integral linguistics and back again

  Jordan Zlatev, 2011, In : Intellectica. 56, 2, p. 125-147

  Research output: Contribution to journalArticle

 90. Intersubjectivity, mimetic schemas and the emergence of language

  Jordan Zlatev, 2007, In : Intellectica. 46-47, 2-3, p. 123-152

  Research output: Contribution to journalArticle

 91. From body to mouth (and body)

  Jordan Zlatev, Donald, M. & Göran Sonesson, 2010, Evolution Of Language, Proceedings. World Scientific, p. 527-528

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingPaper in conference proceeding